Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

środa, 26 kwiecień 2017 14:23

NESTLE PRZENOSI FABRYKĘ DO POLSKI

Szwajcarski koncern Nestle, a dokładnie jego brytyjska filia poinformowała, że zlikwiduje około 300 miejsc pracy w czterech fabrykach w Wielkiej Brytanii i przeniesie do Polski produkcję batonów czekoladowych Blue Riband.

Firma Nestle, to firma o zasięgu międzynarodowym. Redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie zakładów w Yorku, Fawdon, Halifaksie (na północy i północnym-wschodzie Anglii) oraz Girvan (na południu Szkocji).  Koncern zamierza prowadzić 45-dniowe konsultacje ze związkami zawodowymi licząc na to, że uda się zredukować zatrudnienie w zakładach dzięki dobrowolnym zwolnieniom pracowników.

Dodatkowe informacje

  • Branża Produkcja
poniedziałek, 24 kwiecień 2017 13:11

Pięć wyzwań księgowych dla każdego menedżera


Zagadnienia związane z księgowością zwykle spędzają sen z oczu przedsiębiorców. Podatki, rozliczenia, sprawozdania, limity są odbierane przez nich jako przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej. Skoro jednak nie można ich uniknąć, warto je poznać i zrozumieć. Oto pięć największych wyzwań księgowych, z którymi przedsiębiorcy muszą się aktualnie mierzyć.


Decydując się na założenie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, jak wiele trudności czeka na nich już od samego początku. Od niezliczonych formularzy i załączników, które trzeba bezbłędnie wypełnić, po próby zdobywania kapitału, które mogą zakończyć się niefortunnie zaciągniętym kredytem czy utratą dofinansowania unijnego. Niestety, pokonanie pierwszych przeszkód, nie oznacza, że możemy odetchnąć.


Nowe przepisy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
W tym roku wyzwaniem dla księgowych jest art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którego nowe brzmienie zmieniło od 1 stycznia limity rozliczeń gotówkowych. Zmodyfikowany przepis stanowi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł (przed zmianą była to kwota 15 tys. euro), przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Co ta zmiana oznacza dla przedsiębiorców? - Nowe brzmienie przepisów ma wpływ na kwalifikację kosztów podatkowych. Jeżeli podatnicy dokonali transakcji z naruszeniem przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to nie mogą pomniejszyć przychodu podatkowego o koszt w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Niedostosowanie się do nowych przepisów po prostu się nie opłaca – wyjaśnia ekspert z Impel Business Solutions Katarzyna Zielonka.

Korekta JPK
Od stycznia 2017 poszerzyło się też grono podatników przekazujących  JPK_VAT. Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym dotyczą już nie tylko dużych, ale także średnich i małych przedsiębiorstw. Wkrótce do tego grona dołączą również mikroprzedsiębiorcy. Sam proces przekazywania danych za pomocą JPK_VAT nie sprawia na razie firmom większych trudności, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że każdą zmianę w ewidencji trzeba będzie odnotować wysyłając korektę JPK.

- Jeżeli w okresie, od którego zaistniał obowiązek przekazywania JPK_VAT pojawi się korekta spowodowana zmianami w ewidencji, należy pamiętać, że w ślad za korektą deklaracji VAT-7/VAT-7K podatnik jest zobowiązany także do ponownego przesłania JPK_VAT z zaznaczeniem, że jest to JPK korygujący – zaznacza Katarzyna Zielonka.


Odwrotne obciążenie VAT w usługach remontowych i budowlanych
Od stycznia 2017 r. zmieniły się również zapisy dotyczące podatku VAT dla firm budowlanych i remontowych. - Wszystkie usługi remontowe i budowlane świadczone przez podwykonawców zostały objęte „odwrotnym obciążeniem” – mówi Małgorzata Solarewicz z Impel Business Solutions i wskazuje: - Ich szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku 14 ustawy o VAT i co do zasady obejmuje usługi z zakresu PKWiU , których numeracja rozpoczyna się od 41, 42 i 43.

„Odwrotne obciążenie” podatkiem VAT polega na tym, że podatek VAT należny jak i naliczony rozlicza oraz nalicza nabywca tej usługi. Sprzedawca natomiast wystawia fakturę sprzedaży bez podatku VAT z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Jak ustalić, kto jest podwykonawcą? - Na rynku usług budowlanych występują najczęściej inwestor, wykonawca oraz podwykonawca – mówi Dariusz Ochalik i dodaje: - Dla właściwego zidentyfikowania roli podmiotu niezbędne jest ustalenie „łańcuszka transakcji”. Jako podwykonawcę usług budowlanych można uznać w uproszczeniu podmiot, który bezpośrednio nie wykonuje usług dla inwestora, lecz dla wykonawcy lub kolejnych podwykonawców.

Brak płynności finansowej mimo dobrych wyników
W wielu firmach zdarza się, że księgi rachunkowe za miniony rok zostały przeanalizowane, sprawozdanie jest już o krok od zatwierdzenia przez organy zarządzające Spółki, wynik finansowy wygląda okazale… ale nagle okazuje się, że zysk nie przekłada się na płynność finansową. Może się zdarzyć, że mimo wystąpienia zysku, nie mamy do dyspozycji żadnych środków pieniężnych. Dlaczego tak się dzieje?

- Istnieje szereg mechanizmów mających wpływ na tzw.: „kreowanie dodatniego wyniku finansowego”. To m. in. zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw w firmie na różne cele, np. odprawy emerytalne albo zarachowane, ale nieotrzymane świadczenia pieniężne (odsetki, dotacje) – wymienia Katarzyna Zielonka. - Dlatego oprócz suchych danych w tabelach warto oprzeć się o wskaźniki bieżącej płynności,  wskaźnik zadłużenia czy też, jeśli to możliwe, pogrupować swoje wpływy i wydatki  miesiącami i sprawdzić kiedy byliśmy na „minusie” – radzi ekspert IBS.

Przekazanie 1% podatku a darowizna
Czy przedsiębiorca może przekazać podatek Organizacji Pożytku Publicznego? Czy raczej powinien skorzystać z przekazania darowizny?
Z przepisów wynika, że prawo do przekazania 1 % podatku na rzecz OPP dotyczy wszystkich podatników, którzy w danym roku osiągnęli przychody podlegające opodatkowaniu, czyli podatnicy rozliczający się poprzez skalę podatkową niezależnie od źródła (np. umowy o pracę, zlecenia), czyli poprzez PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%, podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe oraz podatkiem liniowym.

- Należy pamiętać, że darowizna na rzecz organizacji jest czym innym niż przekazanie 1% podatku. Są to dwie różne instytucje prawne i  urząd skarbowy traktuje te czynności zupełnie inaczej. 1% podatku na rzecz OPP to tylko przywilej dla osób fizycznych, z którego nie mogą korzystać osoby prawne, takie jak spółki, organizacje pozarządowe czy państwowe przedsiębiorstwa – podkreśla Katarzyna Zielonka z IBS.

Dodatkowe informacje

  • Branża Bankowość, Finanse, ekonomia
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 07:57

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD LIPCA 2017

Elektroniczny dowód osobisty będzie testowany w maju w Łodzi i Ełku, a w lipcu ma ruszyć w całym kraju.

Obywatel będzie mógł wylegitymować się za pomocą telefonu komórkowego, zamiast tradycyjnego dowodu w postaci karty. Poszczególne usługi elektronicznego dowodu osobistego będą kolejno uruchamiane, wśród nich jest także funkcja elektronicznej legitymacji studenckiej czy potwierdzenia wykształcenia.

W wyniku badań okazało się, że ok. 40 procent ludzi zna swój numer PESEL, dlatego wylegitymować się będzie można także znając swój numer telefonu. Właściciel dowodu elektronicznego podawałby swój numer PESEL lub numer telefonu komórkowego. Po wprowadzeniu tego numeru przez urzędnika system wysyłałby SMS z hasłem na numer telefonu obywatela. Urzędnik wpisując prawidłowe hasło otrzymałby dostęp do danych obywatela. System nie przewiduje przechowywania danych osobowych w telefonie. Żeby korzystać z e-dowodu będzie trzeba go najpierw aktywować.

Dodatkowe informacje

  • Branża Administracja

W 2011 roku dwóch przyjaciół z Kielc założyło Angloville - firmę specjalizującą się w nauce języka angielskiego. Nauka polega na uczeniu się języka w zamkniętej angielskiej wiosce w Polsce, w której połowa ludzi to kursanci, a druga połowa to native speakerzy. Lektorzy pochodzą z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady czy Australii, co pozwala nauczyć się rozumieć każdy ze specyficznych akcentów mowy potocznej, charakterystycznej dla danej części świata.

Pierwszy ośrodek powstał  w Zabużu nad Bugiem na Podlasiu, w którym narodziła się cała sieć Angloville.

W chwili obecnej kursy są organizowane w 15 ośrodkach w Polsce. W 2013 r. Firma weszła na Węgry, do Czech, na Słowację i do Rumunii. W 2016 r. Angloville weszło do Irlandii, a w 2017 r. do Wielkiej Brytanii i na Maltę.

W styczniu 2016 roku Angloville połączyło siły z Glosbe.com – wielojęzycznym słownikiem online, z którym stworzyli platformę do nauki języka i konwersacji -  tutlo.com.

Zasada działania polega na tym, że w ramach miesięcznego 300-złotowego abonamentu klient ma do wykorzystania określoną liczbę 20-minutowych spotkań online z lektorem. Na spotkania nie trzeba się umawiać, w każdej chwili można się połączyć z wolnym speakerem i w tym czasie odbyć lekcję. Lektorzy są dostępni codziennie od 9 do 22. Do tej pory z aplikacji korzysta ok. 3 tys. użytkowników, którymi są na razie tylko Polacy.

Pomysł został nagrodzony przez DMZ Ryerson Toronto - największy akademicki akcelerator startupowy w Ameryce Północnej. Twórcy planują wejść na rynki azjatyckie i do Brazylii.

Osoby, które zdecydują się na zamknięcie się na sześć dni w angielskiej wiosce, muszą zapłacić 3699 zł. To cena dla dorosłych. Angloville prowadzi również siedmiodniowe kursy junior dla młodzieży za 2999 zł.Klientami są głównie biznesmeni, prawnicy, lekarze, ludzie dobrze sytuowani, którzy kiedyś uczyli się angielskiego, rozumieją, ale mają barierę, więc nie mówią po angielsku.

Dodatkowe informacje

  • Branża Edukacja, szkolenia, Usługi dla firm
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 07:41

DODATKOWE ZABEZPIECZENIE W KARTACH BZ WBK

Bank Zachodni WBK uruchomi od czerwca 2017 roku do swojej aplikacji mobilnej BZWBK 24 dwie opcje wzmacniające bezpieczeństwo kart płatniczych. Będą nimi: możliwość czasowego zablokowania karty oraz wyłącznie wypłat kartą w sytuacji, gdy bankomat nie potrafi odczytać chipa.

Usługa czasowego blokowania karty działa już w kilku bankach. Dzięki niej można zablokować kartę, która uległa stałemu lub czasowemu zagubieniu. Za pomocą aplikacji BZ WBK będzie można zablokować kartę „na klik” i w ten sam sposób ją odblokować.

Wkrótce z tej samej funkcji będą mogli skorzystać klienci PKO Banku Polskiego

Drugą nowością w aplikacji mobilnej BZ WBK będzie możliwość zablokowania wypłat gotówki kartą z bankomatów, które nie potrafią odczytać danych z mikroprocesora umieszczonego na karcie. Jest to zabezpieczenie na wypadek skimmingu, czyli skopiowania danych z paska magnetycznego karty. Możliwość założenia blokady pojawiła się już w banku jakiś czas temu, ale dyspozycję można było złożyć jedynie na infolinii. Teraz będzie można włączyć i wyłączyć funkcję z poziomu urządzenia mobilnego.

Dodatkowe informacje

  • Branża Bankowość, Zakupy
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 07:38

POSTĘP CARREFOUR NA RYNKU E-COMMERCE

Carrefour zdecydowanym krokiem wkracza na rynek online i mobilny. Jeszcze w tym roku sieć uruchomi swój marketplace, w którym będzie zarówno operatorem, jak i jednym ze sprzedających. Startując ze swoją platformą handlową, w której będą produkty również non-foodowe, Carrefour chce rywalizować z takimi graczami jak Allegro, Amazon czy Zalando. Aby handlować poprzez platformę, sprzedawcy będą musieli opłacić miesięczny abonament wysokości 149 zł. Partnerzy biznesowi skorzystają na wsparciu biznesowym i atrakcyjnych warunkach współpracy, gdyż stawki prowizyjne mają wynosić 5-9% od wartości transakcji.

 Carrefour na bieżąco rozwija też aplikację mobilną. Tym razem sieć chce wypromować usługę opartą o tzw. ekonomię współpracy (ang. collaborative economy). Jest to funkcja skierowana dla osób starszych lub tych, którzy nie mają czasu na zakupy. Korzystając ze sklepu online oraz aplikacji mobilnej klienci będą mogli np. zlecić zrobienie i dostarczenie zakupów osobom trzecim. Carrefour nagrodzi użytkowników za zrobienie zakupów w ten sposób specjalnymi bonami. Usługa będzie dostępna jeszcze w II kwartale 2017 roku.

 Kolejną nowością jest usługa Skanuj i płać. Umożliwia ona klientom natychmiastowe skanowanie produktów telefonem i dokonanie płatności mobilnej za pomocą portfela elektronicznego MasterPass.

Carrefour chce również wdrożyć aplikacje i rozwiązania cyfrowe w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i interakcji z klientami poprzez akcelerację startupów związanych z branżą retail we własnym, dedykowanym inkubatorze.

Carrefour posiada w Polsce ponad 886 sklepów w przeróżnym formacie. Poza sklepem internetowym są to hipermarkety, supermarkety, sklepiki osiedlowe, sklepy ekspresowe i specjalistyczne. Co więcej, sieć jest właścicielem 20 centrów handlowych, sieci sklepów Globi i ponad 40 stacji paliw.

Dodatkowe informacje

  • Branża Internet, e-commerce, nowe media, Zakupy
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 07:36

ALLEGRO.DE KOŃCZY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

Z dniem 5 kwietnia 2017 roku platforma internetowa Allegro.de przestanie funkcjonować.

Niecały rok trwała radość z umożliwienia przez Allegro polskim sprzedawcom kopiowania już istniejących polskich aukcji na niemieckojęzyczną platformę. Proces odbywał się bez dodatkowych opłat i z identyczną prowizją od sprzedaży. Dzięki Allegro polskie oferty były tłumaczone na język niemiecki. Łącznie od czerwca ubiegłego roku na niemieckiej platformie zamieszczono ponad 1,5 mln ofert. Teraz działania giganta będą się skupiać wyłącznie na polskim rynku, natomiast Allegro.de przestanie funkcjonować z dniem 5 kwietnia 2017 roku.

Dodatkowe informacje

  • Branża Zakupy
Strona 1 z 18

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

copyrights