Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

środa, 14 grudzień 2016 19:18

ZMIANY W SPOSOBIE ZNAKOWANIA ŻYWNOŚCI

13 grudnia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy unijne dotyczące znakowaniu żywności – teraz obejną również catering dietetyczny.


Obowiązek podawania informacji o wartości odżywczej obowiązują w Polsce i całej Unii Europejskiej od dawna, jednak dopiero od 13 grudnia 2016 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie UE 1169/2011, które reguluje całą sferę znakowania żywności. Oznacza to, że po 13 grudnia 2016 roku konsumenci znajdą na opakowaniach cateringu dietetycznego informacje o wartości odżywczej, czyli wartości energetycznej, ilość tłuszczu, w tym kwasów tłuszczowych nasyconych; węglowodanów, w tym cukrów; białka oraz soli.


Firmy dietetyczne miały na przygotowanie się do nowych przepisów aż 5 lat. Największym wyzwaniem okazało się bardzo precyzyjne obliczenie zawartości składników odżywczych w daniach składających się z różnorodnych produktów.


źródło: http://ceo.com.pl/

Dodatkowe informacje

  • Branża Gastronomia, Zakupy, Zdrowie, uroda, Eko-biznes, Fundusze unijne

Od 1 stycznia 2017 roku firmy nie będą musiały wydawać świadectw pracy po upływie 2-letniego okresu zatrudnienia, jeśli podpiszą kolejną umowę na czas określony. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy pracodawca, który nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega grzywnie w wysokości od tysiąca do aż 30 tys. zł.

Nowelizacja Kodeksu pracy, która ma obowiązywać od nowego roku oznacza zwolnienie pracodawcy z obowiązku wydawania świadectwa pracy pracownikowi po upływie 24 miesięcy od jego zatrudnienia.

Pracodawca będzie zobligowany do wydawania świadectw pracy swoim pracownikom, po upływie 24 miesięcy od momentu ich zatrudnienia na czas określony nawet jeśli będą oni kontynuowali u niego zatrudnienie. Brak przepisów przejściowych, które powinny zostać wprowadzone na przełomie maja i czerwca 2017 spowoduje chaos, którego efektem mogą być kary finansowe nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Należy pamiętać, że pracownik, który wychwyci błąd swojego pracodawcy, będzie mógł wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, które może wynieść maksymalnie równowartość jego 6-tygodniowego wynagrodzenia. Jednak by to odszkodowanie uzyskać musi udowodnić, że w tym czasie pozostawał bez zatrudnienia, właśnie w związku z nieotrzymaniem dokumentu.

Przypomnijmy, że już od 1 czerwca 2017 roku pracodawca będzie mógł wydawać świadectwa pracy w formie e-dokumentu, a nie jak ma to miejsce obecnie - tylko w formie papierowej.

Dodatkowe informacje

  • Branża HR, Prawo
piątek, 09 grudzień 2016 08:37

RZĄD PLANUJE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

W związku z dostosowaniem się do unijnych przepisów, Rządowe Centrum Legislacji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach. W chwili obecnej dokument skierowany został do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Projekt ustawy niesie za sobą szereg zmian. Dotyczą one głównie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne oraz transportu odpadów niebezpiecznych. Zaproponowane zostały zmiany dotyczące dokumentacji ewidencji odpadów komunalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości. Projekt zawiera również zmiany dotyczące odpadów medycznych, weterynaryjnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego oraz zakłada przesunięcie obowiązku wprowadzenia Bazy Danych o Odpadach do 1 stycznia 2019 roku.

Nie ulega wątpliwości, że proponowane w ustawie codzienne rozliczanie się z odebranych śmieci wprowadzi wiele zamieszania. Skutkiem tego będzie wzrost cen usług i wydłużony czas wykonania zlecenia. Grzywna za niewywiązanie się z nowego obowiązku ma wynieść zaledwie 500 zł.

Projekt ustawy ma zostać pilnie skierowany do Sejmu, notyfikacji w KE i ma wejść w życie 14 dni po jej opublikowaniu.

Dodatkowe informacje

  • Branża BHP / ochrona środowiska
sobota, 03 grudzień 2016 08:27

100 ZMIAN DLA FIRM PRZYJĘTE PRZEZ SEJM

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu została przyjęta ustawa, której większość zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Nowe przepisy zmieniają aż 18 innych ustaw, którymi są m.in.: prawo budowlane, prawo pracy, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, prawo finansowe, prawo dotyczące dozoru technicznego czy prawo ochrony środowiska.

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli pewności prawa. Nowe przepisy zakładają także wprowadzenie ważnych gwarancji ochrony interesów w toku kontroli, co oznacza możliwość złożenia do sądu skargi na przewlekłość czynności kontrolnych oraz obowiązku planowania kontroli, uprawdopodobniania. Nowe rozwiązania mają stanowić pewnego rodzaju ochronę dla przedsiębiorców przed ponoszeniem konsekwencji wynikających ze zmiany wykładni przepisów, bez zmiany samych przepisów.

Nowe przepisy, czyli pakiet ułatwień dla przedsiębiorców – tzw. „100 zmian dla firm” zakłada:
Firmy zatrudniające mniej jak 50 osób, nie będą musiały ustalać regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz tworzyć Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania do Sądu Pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wydłużony został też termin żądania nawiązania umowy o pracę,
Kontrole powinny zostać przeprowadzone tylko i wyłącznie po uprzednim ustaleniu prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Możliwe będzie również przeprowadzanie wspólnych kontroli przez organy administracji publicznej w sytuacji, kiedy przedsiębiorca wystąpił lub wyraził na to zgodę. Wprowadzony został również zakaz przeprowadzania kontroli przez dany organ, jeśli ma on dotyczyć obszaru objętego uprzednio zakończona kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ.

Niektóre z robót budowlanych zostaną zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Do 21 dni skrócono termin wniesienia sprzeciwu do zgłoszeń budowy. Doprecyzowano przepisy dotyczące odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wprowadzono możliwość korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wydłużając jego termin użytkowania do 180 dni.
Zaproponowano zniesienie obowiązku badań technicznych związanych z zezwoleniem na eksploatację urządzenia w przypadku zmiany eksploatującego.
Zaproponowane zmiany w przepisach zostały przyjęte większością 430 głosów.

Na skutek nowelizacji ustawy VAT, którą uchwalił Sejm, Urzędy Skarbowe będą mogły przeprowadzać kontrole w firmach. Oznacza to, że setki Urzędów Skarbowych w całej Polsce otrzyma uprawnienia do przeprowadzania kontroli krzyżowych, do których uprawnienia do tej pory miało 16 Urzędów Kontroli Skarbowej. Przypomnijmy, że Urzędy Kontroli Skarbowej przestaną istnieć z dniem 1 marca 2017 roku, wraz z powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej.

W związku ze zmianą przepisów Urząd Skarbowy w ramach jednego postępowania, będzie mógł skontrolować dowolną liczbę firm, które biorą udział w różnych etapach obrotu konkretnym towarem. Zmiany mogą dotknąć firmy, które nieświadomie kupiły towar od oszusta podatkowego, a następnie wystąpiły o zwrot VAT. W takiej sytuacji nie tylko mogą nie otrzymać zwrotu VAT, ale również mogą zostać poddane kontroli.

Niewątpliwym plusem zmiany przepisów jest fakt, że Urzędy Skarbowe będą mogły żądać od poszczególnych uczestników danego łańcucha transakcji tylko tych dokumentów, które są związane z przedmiotem kontroli. Żądanie innych informacji, będzie uznane za przekroczenie uprawnień urzędnicznych.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, Prawo
czwartek, 07 styczeń 2016 00:00

PKO BP zwolni ponad 800 osób

Niedawno Bank PKO BP zgłosił do warszawskiego urzędu pracy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień w 2016 roku.

Dodatkowe informacje

  • Branża Bankowość
wtorek, 29 grudzień 2015 00:00

MŚP stawiają na .eu

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl,przedsiębiorcy z sektora MŚP najczęściej wybierają adres swojej strony internetowej z domeną .eu.

Dodatkowe informacje

  • Branża Inne

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

copyrights