Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

Projekt nowej ustawy, przedstawiony przez Ministerstwo Cyfryzacji zawiera przepisy regulujące postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, europejską współpracę administracyjną, postępowanie kontrolne, administracyjne kary pieniężne, odpowiedzialność cywilną i kwestie związane z inspektorami ochrony danych. Głównym założeniem nowej regulacji jest zapewnienie obywatelom skuteczniejszego egzekwowania ochrony ich danych osobowych, w tym poprzez przyspieszenie postępowania w sprawach ich naruszeń. Projekt zakłada powołanie organu ochrony danych osobowych tzw. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nowy projekt rozbudował przepisy regulujące zasady prowadzenia przez Prezesa Urzędu postępowania kontrolnego. Ustawa wskazuje, że kontrola może być prowadzona zgodnie ze stworzonym uprzednio przez Prezesa Urzędu planem kontroli, poza planem kontroli (kontrola doraźna) np. na podstawie doniesień prasowych lub kontrole mogą być przeprowadzane jako jeden ze środków przysługujących Prezesowi Urzędu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. Prezes Urzędu będzie uprawniony do przeprowadzania kontroli bez uprzedniego zawiadomienia o tym fakcie kontrolowanego.

Celem przyśpieszenia postępowań kontrolnych nie będą one mogły trwać dłużej niż miesiąc. Kontrolujący będzie mógł skorzystać z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub Policji. Projekt przewiduje również możliwość żądania przez Prezesa Urzędu złożenia wyjaśnień oraz przesłuchania osoby w charakterze świadka w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz sporządzania kopii lub wydruków dokumentów oraz informacji zgromadzonych na nośnikach, w urządzeniach lub w systemach IT. Działania te będą ograniczone obowiązkiem zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przygotowanie projektu poprzedzone zostało konsultacjami. Minister Cyfryzacji zapoznał się również z projektem przepisów doręczonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

  • Branża Administracja, Prawo
poniedziałek, 03 kwiecień 2017 12:43

CCC ZWIĘKSZA SPRZEDAŻ

CCC zwiększa sprzedaż o połowę akcjonariusze od początku roku zarobili już 18 procent.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2017 wyniosły ponad 317 mln zł i były wyższe o 50,2 proc.Przychody za okres styczeń-marzec wyniosły około 721 mln zł i były wyższe o 34,8 proc. niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za marzec 2017 wyniosły ponad 253 mln zł i były wyższe od osiągniętych w tym samym okresie ubiegłego roku o 43,7 proc.

Przychody w kanale internetowym za marzec 2017 wyniosły około 46 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 132,5 proc.

Grupa CCC to lider na polskim rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka notowana jest na giełdzie warszawskiej  od 2004 roku.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, Zakupy
poniedziałek, 03 kwiecień 2017 12:39

PKO BP W PRADZE

W czeskiej Pradze PKO BP rozpoczęło swoją działalność. Czech Branch chce być bankiem pierwszego wyboru dla polskich spółek działających na rynku czeskim oraz bramą dla czeskich spółek wchodzących na rynek polski.

Praski oddział banku jest drugim po Frankfurcie nad Menem zagranicznym oddziałem korporacyjnym PKO BP. Czechy to jeden z najważniejszych rynków zagranicznych dla polskich firm i dlatego tam PKO Bank Polski chce być dla nich partnerem finansowym pierwszego wyboru" .

Praska placówka banku funkcjonuje pod nazwą PKO Bank Polski, Czech Branch. Działalność oddziału polega głównie na obsłudze klientów korporacyjnych. Oferta oddziału czeskiego obejmuje: prowadzenie rachunków rozliczeniowych, obsługę rozliczeń bezgotówkowych, lokowanie nadwyżek środków w formie depozytów, finansowanie krótko, średnio i długoterminowe, oraz świadczenie usług z zakresu zarządzania płynnością i obsługi produktów trade finance.

W grudniu 2015 roku PKO BP otworzył pierwszą zagraniczną placówkę - oddział korporacyjny we Frankfurcie nad Menem. Bank jest też obecny na Ukrainie, gdzie działa należący do grupy kapitałowej Kredobank oraz w Szwecji, gdzie od 2013 roku funkcjonuje spółka PKO Leasing Sverige.

Dodatkowe informacje

  • Branża Bankowość

Filip Granek i Zbigniew Rozynek to młodzi fizycy z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem badawczym, którzy opracowują przełomową technologię wytwarzania ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny.

Polscy naukowcy odmówili udział w zagranicznych kontraktach, aby w garażowym laboratorium pracować nad przełomową technologią, która już dziś ma parametry nieosiągalne przez inne dotychczasowe rozwiązania. Badania naukowców wpłyną pozytywnie na środowisko i zmienią pojęcie o wykorzystaniu wyświetlaczy LCD.

Nad wynalazkiem pracuje zespół badawczo-rozwojowy składający się z kilku osób, w którego skład wchodzi dwóch uznanych na całym świecie polskich naukowców, wielokrotnie docenianych przez krajowe i międzynarodowe instytucje.

Projekt polskich fizyków zakłada stworzenie nowej przezroczystej warstwy przewodzącej (ang. transparent conductive film TCF), która będzie mogła znaleźć swoje zastosowanie w elektronice, zwłaszcza w produkcji ciekłokrystalicznych wyświetlaczy LCD, cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz ekranów dotykowych. Dzięki nowej technologii ich wytwarzanie będzie tańsze, a same produkty bardziej wydajne.

W planach naukowców jest sprzedaż licencji na opatentowaną technologię. W chwili obecnej koncepcja technologiczna przeszła pozytywną weryfikację, a procedura patentowa została rozpoczęta.

czwartek, 23 marzec 2017 07:15

ZWOLNIENIA W PZU

Aż 956 osób straci pracę w wyniku zwolnień grupowych zaplanowanych przez Grupę PZU. Pierwsze zwolnienia rozpoczną się 24 marca 2017 roku i potrwają do 18 grudnia 2017 roku.

Zwolnionym pracownikom zaproponowano odprawy ustalone w przepisach Kodeksu pracy oraz wypłatę dodatkowej pensji uwarunkowanej w zależności od stażu pracy. Pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w firmie otrzymają dodatkowe wynagrodzenie za każde 5 lat pracy powyżej 20 lat stażu.

Głównymi kryteriami, jakimi kierowała się spółka zwalniający pracowników było prawa do emerytury, niższa ocena kwalifikacji zawodowych oraz krótszy staż pracy.

Wszystkie warunki zwolnień zostały ustalone podczas negocjacji pomiędzy zarządem PZU, a związkowcami.

Dodatkowe informacje

  • Branża Administracja
czwartek, 23 marzec 2017 07:14

JEDEN PRZELEW DO ZUS

Propozycja Indywidualnego rachunku składkowego dla opłat ZUS dla każdego przedsiębiorcy została pozytywnie zaopiniowana przez Sejmową komisję polityki społecznej i rodzin.

Jedna wpłata do ZUS ma na celu zastąpić dotychczasowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wpłaty będą dokonywane za pomocą jednego przelewu na indywidualny numer rachunku składkowego utworzony przez ZUS dla każdego płatnika składek. Oznacza to, że w skali roku zostaną ograniczone liczby wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS.

Głównym zdaniem ZUS będzie rozdysponowanie środków między poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Wszystkie zmiany będą funkcjonowały na podstawie algorytmu podziału wpłaty na określone tytuły. W dalszej kolejności nastąpi zaksięgowanie wyliczonych wartości na koncie płatnika składek.

Projekt przewiduje także wprowadzenie ułatwień dla płatników składek dotyczące wydawania przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami, przez zrównanie pod względem prawnym zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Projekt dotyczy także kwestii tzw. "outsourcingu pracowniczego". Zaproponowane przepisy mają zmniejszyć obciążenia składkowe przedsiębiorców, którzy skorzystali z takich rozwiązań, przez możliwość przeksięgowania przez ZUS już dokonanych wpłat.

Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia

Promotech z Białegostoku otworzył w Delhi i w Dubaju dwie spółki-córki. Ich zadaniem będzie rozbudowa sieci i wzrost sprzedaży maszyn w tamtych regionach świata. Promotech Fabrication Machines Private Limited w Delhi oraz Promotech Middle East w Dubaju zostały zarejestrowane w lutym i od tamtej pory działają aktywnie na rynkach.

Obecnie w Delhi funkcjonuje biuro handlowe spółki i mały magazyn. Pod koniec kwietnia dotrze tam pierwsza dostawa maszyn z Polski - głównie wózków spawalniczych, ukosowarek, puncherów, wiertarek do szyn kolejowych, narzędzi i części zamiennych.

Dotychczasowy dystrybutor firmy zajmuje się w tym roku sprzedażą wybranych maszyn na rynku ZEA, natomiast firma spółka-córka będzie sprzedawała głównie duże systemy do automatyzacji spawania - CNC. Prócz tego, najważniejszym zadaniem nowego podmiotu będzie rozwój sieci sprzedaży w pozostałych krajach Półwyspu Arabskiego takich jak: Kuwejt, Arabia Saudyjska, Katar, Oman.

Tak jak w Indiach, również w Dubaju obecnie funkcjonuje biuro handlowe spółki i magazyn, koordynowane przez managera firmy. Jego celem na rok 2017 jest rozbudowa sieci sprzedaży w krajach arabskich, osiągnięcie niezależności finansowej od spółki-matki oraz zatrudnienie dodatkowo dwóch osób.

Dodatkowe informacje

  • Branża Inżynieria

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

copyrights