Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

W ramach prowadzonego z Uniwersytetem Łódzkim projektu: „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca.” mamy do zaoferowania dla MŚP bardzo atrakcyjne, BEZPŁATNE SZKOLENIA, podczas których pokażemy, jak niewiele trzeba, aby stworzyć miejsce pracy przyjazne pracownikom 50+, tak, aby chcieli i mogli pracować dłużej.

MODEL STAY koncentruje się na tym, by zmienić postawy pracodawców i pracowników 50+ wykorzystując proaktywne zarządzanie wiekiem ukierunkowane m.in. na wzmacnianie zasobów osobistych pracowników 50+, międzypokoleniową wymianę wiedzy i wzajemne uczenie się
od siebie różnych generacji pracowników.

SKĄD POMYSŁ REALIZACJI PROJEKTU?

Przyjrzyjmy się faktom…
Polskie społeczeństwo systematycznie się starzeje.
Na rynku pracy, jest coraz mniej młodych ludzi.
Wzrasta liczba osób w wieku powyżej 50 lat.
Młodzi pracownicy często zmieniają pracę szukając nowych wyzwań.
Osoby starsze bardziej cenią sobie zawodową stabilizację i bezpieczeństwo.

POTRZEBĄ NASZYCH CZASÓW STAJE SIĘ WIĘKSZA OTWARTOŚĆ NA PRACOWNIKÓW W WIEKU 50+!!!

ATRAKCYJNA OFERTA:

 1. OFERUJEMY: bezpłatne, certyfikowane SZKOLENIA prowadzone przez doświadczonych trenerów
 2. DLA KOGO? Dla MŚP zatrudniających osoby w wieku 50+ i ich pracowników
 3. z obszaru całej Polski. Szkolenia prowadzone są w ramach 3 grup:
  PRACOWNICY 50+ - m.in.: podniesienie samooceny, rozwój kompetencji interpersonalnych, poznanie modelu pracy skoncentrowanym na rozwiązaniu, radzenie sobie ze stresem, zasady służące utrzymaniu równowagi praca-życie, itp.
  KADRA MENEDŻERSKA -  m.in.: poznanie narzędzi zarządzania wiekiem i rozwój kompetencji kierowniczych, poznanie istoty stylu trenerskiego i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu
  HR/KADRY - poznanie dobrych praktyk w sferze zarządzania pracownikami dojrzałymi, które mogą stanowić ważne źródło inspiracji.
 4. GDZIE? W nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego - jednej z wiodących uczelni w kraju
 5. KIEDY?  W soboty i w niedziele (tylko 4 weekendy)
 6. ZAPEWNIAMY: Minimum formalności oraz bezpłatne noclegi i wyżywienie

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.    Uczestnik Projektu musi być pracownikiem mikro, małego lub średniego przedsię-biorstwa  zatrudniającego min. 1 osobę w wieku 50 lat i więcej. UWAGA: Projekt nie przewiduje wsparcia dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, emerytów i renci-stów oraz pracowników dużych przedsiębiorstw.
2.    Uczestnik Projektu musi należeć do jednej z 3 grup, którym dedykujemy poszcze-gólne Akademie:

KADRA MANAGERSKA - właściciele przedsiębiorstw, kierownicy, mene-dżerowie – zostaną objęci wsparciem szkoleniowo. Podczas szkoleń dla tej grupy uczestnicy: poznają narzędzia zarządzania wiekiem, rozwiną swoje kompetencje kierownicze, poznają istotę stylu trenerskiego i podejścia skon-centrowanego na rozwiązaniu

HR/KADRY - osoby, które na co dzień w swoich obowiązkach zajmują się sprawami pracowniczymi. Podczas szkoleń dla tej grupy uczestnicy poznają dobre praktyki w sferze zarządzania pracownikami dojrzałymi, które mogą stanowić ważne źródło inspiracji

PRACOWNICY 50+ - osoby które na dzień podpisania Umowy Uczestnictwa w Projekcie mają 50 lat lub więcej . Podczas szkoleń dla tej grupy poruszone zostaną następujące kwestie: podniesienie własnej samooceny, rozwój kom-petencji interpersonalnych, poznanie modelu pracy skoncentrowanym na rozwiązaniu, radzenie sobie ze stresem, zasady służące utrzymaniu równo-wagi praca-życie, itp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIACH:
1.    Udział w szkoleniach w ramach poszczególnych Akademii jest BEZPŁATNY.
2.    Każdy Uczestnik, który ukończy cykl szkoleń uzyskuje CERTYFIKAT. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udział w min. 75% godzin szkoleniowych danej Akademii.
3.    Ze względu na warsztatową formę szkolenia max. liczba osób w grupie to 15.
4.    Szkolenie w ramach jednej Akademii trwa 8 DNI (96 godzin szkoleniowych). Zajęcia prowadzone będą w systemie WEEKENDOWYM – w sob. i w niedz.
5.    Szkolenia odbywać się będą w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - jednej z wiodących uczelni w kraju (w samym centrum Łodzi, niespełna 1 km od dworca Łódź Fabryczna).
6.    Organizator zapewnia Uczestnikom spoza Łodzi BEZPŁATNE NOCLEGI
(ze śniadaniem) w pobliżu miejsca odbywania szkoleń oraz WYŻYWIENIE
dla wszystkich Uczestników - obiad i przerwę kawową

REKRUTACJA:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa należy czytelnie uzupełnić  FORMULARZ ZGŁOSZENIA,
a następnie po jego podpisaniu odesłać kompletny skan dokumentu mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kompletny oryginał wysłać pocztą na adres: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., ul. Wyszyńskiego 11, 90-300 Kutno (z dopiskiem STAY)
Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w ciągu max. 2 dni roboczych w celu potwierdzenia zgłoszenia i przeprowadzenia kwalifikacji do udziału w Projekcie
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DNIA: 17 KWIETNIA 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u naszych Animatorów:

Izabela Krajewska-Ciska    tel. +48 881 778 815,        e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Budnicka        tel. +48 881 778 820,     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMALNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
podpisanie DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
podpisanie UMOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
podpisanie OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
złożenie podpisanych oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie
w MMŚP bądź bycie właścicielem MMŚP .

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

0001

Do 20 mln zł z 800 mln zł z puli wsparcia dla firm na projekty wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych przewiduje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach dwóch, startujących 20 marca 2017 roku konkursów, z których jeden poświęcony jest elektromobilności. W konkursie dla branży elektromobilności firmy mogą aplikować z projektami o wartości od 5 mln zł, a w ogólnym - od 10 mln zł.

W ruszającym w poniedziałek naborze Agencja ułatwiła procedurę konkursową. W porównaniu z poprzednią edycją nie jest już np. obowiązkowa ochrona patentowa projektu i jej brak nie będzie skutkował odrzuceniem wniosku. Jednak, jeśli taka ochrona będzie, wniosek otrzyma dodatkowe punkty. W ten sposób, w konkursie będą mogły wziąć udział projekty, w których ochrona patentowa nie jest zgodna ze strategią firmy lub niemożliwa do zastosowania.

Innym ułatwieniem jest sposób oceny innowacyjności projektów. Za innowacyjność w skali kraju wnioskująca firma otrzyma 1 punkt (a nie jak wcześniej 2 punkt), który wystarczy, aby ocena była pozytywna w tym kryterium. Żeby tak się stało, trzeba będzie wykazać znaczenie innowacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy, aby jak najlepiej przygotować firmy do komercjalizacji innowacji.

Dodatkowe punkty będzie można otrzymać za projekt, który będzie posiadał wyższy niż krajowy poziom innowacji produktowej, czyli będzie zakładał zastosowanie rozwiązań mających potencjał do rozwoju branży lub rynku czy będzie wpisywał się w definicję technologii wysokich albo średniowysokich lub usług wiedzochłonnych.

Maksymalnie projekt będzie mógł otrzymać 4 punkty.

W ramach działania "Badanie na rynek" PARP rozpoczął nabór wniosków wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności, a jego budżęt wynosi 50 mln zł.

Do wsparcia dopuszczone będą firmy, które wpiszą się w określone w dokumentacji konkursowej kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) oraz obejmie projekty dotyczące: aspektów technicznych specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych, infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną, technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych, wreszcie utylizacji oraz recyklingu komponentów ładowania i magazynowania energii.

Produkty muszą być zaprojektowane zgodnie z zasadą "cradle to cradle", czyli m.in. wykorzystujące bezpieczne materiały podlegające odzyskowi, z poszanowaniem środowiska i zasad społecznych.

Projekty mają prowadzić do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioski mogą składać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Dofinansowanie projektu - obejmujące głównie wsparcie inwestycyjne - będzie mogło wynieść nie więcej niż 20 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu zarówno w konkursie ogólnym, jak i przeznaczonym dla branży elektromobilnej można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP. Nabór kończy się 26 kwietnia o godz. 16.

"Badania na rynek" jest największym działaniem programu operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP, a jej cały budżet wynosi ok. 4,4 mld zł.


Obecnie w Polsce już blisko 10 tys. firm korzysta z faktoringu, a 1/5 przedsiębiorców wybiera wynajem długoterminowy do swojej firmy. Nie słabnie także zainteresowanie dotacjami z UE. Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej otwarci na nowe formy finansowania i nie boją się z nich korzystać. Czy ten trend utrzyma się także w 2017 r.?
Według danych Barometru EFL na IV kwartał 2016 r. wynika, że nadal podstawowym źródłem finansowania przedsiębiorstw są środki własne – tak podało 87% respondentów. Na drugim miejscu znalazł się leasing, który wyprzedził w ostatnim kwartale roku nawet kredyty (51% vs. 46%). Jednak z takiego sposobu finansowania najczęściej korzystają firmy większe, które funkcjonują na rynku od dłuższego czasu. Mikro i małe przedsiębiorstwa natomiast coraz częściej korzystają z innych metod.


Stałe miesięczne koszty lub opłata za przejechane kilometry
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), tempo wzrostu branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce było w drugim kwartale 2016 r. wyższe niż w pierwszych trzech miesiącach roku i wyniosło 9,4% r/r. Natomiast według danych Carefleet S.A., kolejne 25% przedsiębiorców rozważa skorzystanie z wynajmu w przyszłości.
- Przy prowadzeniu firmy bardzo ważne jest planowanie wydatków. Dlatego tak atrakcyjnym dla przedsiębiorców jest wynajem długoterminowy, przy którym znamy stałą miesięczną kwotę usługi i nie musimy obawiać się niespodziewanych wydatków związanych z użytkowaniem auta – za naprawy i ubezpieczenie płaci firma użyczająca samochód. Niedawno na rynku pojawiła się także opcja płacenia tylko za przejechane kilometry. Jest to idealna opcja dla przedsiębiorców, którzy używają auta rzadko lub na krótkich dystansach – tłumaczy Paweł Mazur z ANG Biznes.
Wynajmem długoterminowym szczególnie zaineresowane są firmy, w których samochody są bardzo eksploatowane. W branży restauracyjnej czy cateringu, firma musi mieć stały dostęp do sprawnych samochodów, dlatego przedsiębiorcy z branży interesują się takim sposobem na budowanie swojej floty - w razie kłopotów z autem, to na firmie udostępniającej samochody ciąży obowiązek jego naprawy i zorganizowanie pojazdu zastępczego.


Odroczone płatności barierą dla połowy polskich przedsiębiorców
Brak punktualnych wpłat od kontrahentów to problem szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dla niektórych firm nawet jedna niezapłacona na czas faktura to być lub nie być na rynku. Jest to także problem dla młodych przedsiębiorstw, które nie mają długiej historii w banku i nie mogą liczyć na kredyt. Inaczej jest w przypadku faktoringu. Faktorzy wymagają zazwyczaj dodatniego bilansu kapitału własnego i zysku operacyjnego z działalności. Przekazują przedsiębiorcy pieniądze, które ten de facto już zarobił, wymagania co do zabezpieczeń są więc niższe. Dla faktora wartością są wystawione i niekwestionowane faktury, dlatego wymagania odnośnie przedsiębiorcy  mogą być niższe niż przy ocenie kredytowej. W 2017 r. można spodziewać się coraz większej popularności tego sposobu finansowania. Obroty po 1 Q 2016 roku były wyższe o 15,4% w porównaniu do ubiegłego roku, a faktorzy sfinansowali w tym czasie ponad 1,6 miliona faktur (1,4 miliona w 1Q 2015 r.). W rzeczywistości liczby są jeszcze większe, bo nie obejmują faktorów niezrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.


316 możliwości skorzystania z środków unijnych
Jak podaje Portal Funduszy Europejskich, w latach 2014 – 2020 przedsiębiorcy będą największymi obok samorządów beneficjentami funduszy europejskich. Na rozwój przedsiębiorstw przeznaczone zostanie 20 mld euro. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać przede wszystkim z programów regionalnych. Obecnie dostępnych jest 316 programów dotyczących różnorodnych dziedzin, jednak największe szanse na dotacje mają inwestycje z dziedziny badań i rozwoju, inteligentnych specjalizacji, technologii informacyjno-komunikacyjnych, ochrony środowiska, ekspansji zagranicznej oraz szkoleń.
- Jeżeli jednak nie uda nam się skorzystać z dotacji unijnych, bo na przykład nie wpisujemy się w założenia konkursu, to zawsze możemy ubiegać się o kredyt lub pożyczkę z Unii, na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie takich kredytów jest znacznie niższe, łatwiej jest także uzyskać zdolność kredytową. Jeśli jednak mamy wątpliwości, która opcja będzie najlepsza dla naszego przedsiębiorstwa, to warto skorzystać z usług doradcy finansowego, który indywidualnie przyjrzy się finansom firmy i pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie – dodaje Paweł Mazur z ANG Biznes.

 

Finansowanie MSP w 2017 – jakie narzędzia staną się bardziej dostępne

• O bankowe kredyty stara się dziś dwa razy mniej firm niż np. w 2006 roku, mimo najniższego w historii oprocentowania.

• Rośnie znaczenie faktoringu z którego korzysta już ponad 10 tys. firm.

• Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej otwarci na nowe formy finansowania.

Małe i średnie firmy to przeszło 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Odpowiadają za trzy czwarte miejsc pracy i ponad dwie trzecie PKB. Te dane pokazują, jak ważna jest dostępność finansowania inwestycji w tym sektorze w 2017.

Co słychać w kredytach?

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła na posiedzeniu 11.01 stóp procentowych. Większych zmian w tym zakresie eksperci nie spodziewają się też w dalszej części roku. To przemawia za utrzymaniem na niezmienionym poziomie kosztów kredytów bankowych. Są jednak inne czynniki, które mogą wpłynąć na zmniejszenie dostępności lub wzrost kosztów kredytów dla przedsiębiorców. Najważniejsze to ogólna niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej, znajdująca swoje odzwierciedlenie w ocenach instytucji ratingowych. Inna obawa związana jest z planowanymi ustawowymi zmianami w działalności pośredników finansowych, które wg wielu ekspertów negatywnie wpłyną na cały rynek. O ile teraz ma to dotyczyć kredytów hipotecznych, trudno całkowicie wykluczyć, że za jakiś czas nie zostanie rozszerzone na kredyty dla firm. Nawet bez tego popularność tej formy finansowania systematycznie spada. Obecnie o bankowe kredyty stara się dziś dwa razy mniej firm niż np. w 2006 roku, mimo najniższego w historii oprocentowania.

Warto też zwrócić uwagę, że uzyskanie pieniędzy w ten sposób wcale nie jest łatwe dla firmy MSP. Przedsiębiorca musi spełnić podstawowe kryteria, aby otrzymać kredyt na rozpoczęcie działalności. Jednym z nich, jest praktycznie nieosiągalna dla młodych firm, zdolność kredytowa. Większość początkujących przedsiębiorców nie dysponuje żadnymi zabezpieczeniami i nie ma długiej historii w banku. Wadą kredytu są też znaczne koszty i obciążenie ksiąg „zakredytowanych” firm.

Rośnie znaczenie faktoringu

Większość ekspertów jest zgodna, że na znaczeniu zyska w 2017 roku faktoring. Polega na szybkim przekazywaniu wystawcy faktury należności za wykonane przez niego usługi czy produkty przez trzecią firmę – faktora, który pobiera za to prowizję. Ma to sens w przypadku faktur z długim terminem zapłaty, gdy przedsiębiorca zmuszony czekać na swoje pieniądze np. 90 dni. Chcąć zachować płynność finansową zmuszony jest wesprzeć się kredytem, lub skorzystać z faktoringu.

- Rosnąca popularność takiej usługi z jednej strony wynika ze stopniowego upowszechniania się metody i przekonywania się do niej przedsiębiorców, z drugiej strony sprawiła to poprawa oferty firm faktoringowych. Usługa jest coraz łatwiej osiągalna nie tylko dla małych ale nawet mikrofirm. Pozbawiona jest też bariery jaką odczuwa część początkujących przedsiębiorców niepewnych powodzenia swojego biznesu – inwestowania pożyczonych pieniędzy. Przy faktoringu przedsiębiorca de facto otrzymuje od faktora, swoje, już zarobione pieniądze, nie jest to więc „rozwój na kredyt” – mówi Piotr Gąsiorowski - Prezes Zarządu eFaktor S. A. Obroty faktorów po trzech kwartałach 2016 były wyższe o 19,8% w porównaniu do tego samego okresu 2015. Ta metoda finansowania jest odpowiedzią na zatory płatnicze, stanowiące istotną barierę w prowadzeniu działalności, na co skarży się prawie 90% firm, które przyjmują płatności z odroczonym terminem. Prawie połowa badanych przedsiębiorców nie otrzymuje na czas zapłaty za sprzedane produkty lub usługi.

Polscy przedsiębiorcy są otwarci na nowe formy finansowania i nie boją się z nich korzystać

Często stosowanym sposobem na inwestycje w środki trwałe - np. maszyny produkcyjne jest leasing. Maszyny są wtedy zabezpieczeniem finansowania. Taki model utrudnia jednak ich ewentualną sprzedaż, wiążąc przedsiębiorcy ręce i zmniejszając elastyczność firmy.

W 2017 może też wzrosnąć rola społecznych funduszy fundrisingowych jak Kickstarter, czy polskie Wspieram.to lub Polak potrafi. W naszym kraju działa już kilkanaście takich inicjatyw, jednak do tej pory ich udział w finansowaniu przedsiębiorstw w skali całej gospodarki jest śladowy i osiągalny jedynie dla startupów o nowatorskich produktach czy usługach.

W 2017 roku dostępne będzie aż 316 form dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw z środków pochodzących z różnych programów. Największe szanse na dofinansowanie mają inwestycje realizowane w obszarach badań i rozwoju, inteligentnych specjalizacji czy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wadą takiego finansowania jest często skomplikowana procedura pozyskania i ograniczony zasięg np. dostępny dla firm z konkretnego województwa.

Polscy przedsiębiorcy ryzyko związane z dostępnością kapitału i kredytów uważają za jedno z istotniejszych dla przyszłości ich biznesu, jednak wg ekspertów rok 2017 będzie w tym zakresie dosyć spokojny.   - W mojej ocenie w 2017 roku nie ma poważniejszych przesłanek do obaw o dostępność kapitału dla MSP. Biznes zawsze będzie potrzebował finansowania i jeśli tylko na rynku nie zajdą jakieś katastrofalne zmiany, firmy znajdą taki czy inny sposób na pozyskanie kapitału. Zmienia się jedynie środek ciężkości – w ostatnich latach tracą na znaczeniu kredyty, a dzięki swojej elastyczności i szerokiej dostępności zyskuje faktoring, za jakiś czas może pojawi się nowy znaczący pomysł  – ocenia Piotr Gąsiorowski z eFaktor.

 

Z dniem 1 stycznia 2017 każdy przedsiębiorca zatrudniający od 20 do 49 pracowników nie podlega obowiązkowi tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw.

Wejście w życie nowej ustawy nie spowodowało, że regulaminy obowiązujące w firmach zatrudniających mniej jak 50 pracowników straciły swoją moc prawną, bądź muszą zostać odwołane. Firmy mogą zrezygnować z obowiązujących regulaminów na takich samych zasadach jak dotychczas było to możliwe w przypadku, kiedy przedsiębiorca z powodu redukcji zatrudnienia nie zatrudniał już co najmniej 20 pracowników.

Podsumowując powyższe, pracodawcy którzy samodzielnie wprowadzili regulaminy, a w ich zakładach nie ma związków zawodowych mogą ogłosić, że za dwa tygodnie regulamin przestaje obowiązywać. Z kolei firmy, które wprowadziły regulaminy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, muszą również z nimi ustalić ich uchylenie.

Strona 1 z 5

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
NESTLE PRZENOSI FABRYKĘ DO POLSKI

NESTLE PRZENOSI FABRYKĘ DO POLSKI

Szwajcarski koncern Nestle, a dokładnie jego brytyjska filia poinformowała, że zlikwiduje około 300 miejsc pracy...

Pięć wyzwań księgowych dla każdego menedżera

Pięć wyzwań księgowych dla każdego mened…

Zagadnienia związane z księgowością zwykle spędzają sen z oczu przedsiębiorców. Podatki, rozliczenia, sprawozdania, limity są...

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD LIPCA 2017

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD LIPCA 20…

Elektroniczny dowód osobisty będzie testowany w maju w Łodzi i Ełku, a w lipcu ma...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
POMOC W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH W ROLNICTWIE DZIĘKI DYREKTYWIE UNIJNEJ

POMOC W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW SEZONOW…

Dyrektywa o pracownikach sezonowych ma pomóc w zatrudnianiu osób z państw trzecich, głównie z Ukrainy...

OD 1 LUTEGO 2017 KREDYTY DLA ROLNIKÓW DO 250 MLN ZŁ

OD 1 LUTEGO 2017 KREDYTY DLA ROLNIKÓW DO…

Od 1 lutego 2017 roku rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą starać...

ROLNICY BĘDĄ MOGLI SPRZEDAWAĆ WŁASNE PRODUKTY - USTAWA PODPISANA

ROLNICY BĘDĄ MOGLI SPRZEDAWAĆ WŁASNE PRO…

Od 1 stycznia 2017 roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty. Ustawa...

copyrights