Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

wtorek, 31 styczeń 2017 12:12

PODWYŻKI POCZTOWE

KONIEC DARMOWEGO KONTA

Od 1 lutego 2017 roku w Banku Pocztowym zacznie obowiązywać nowa oferta rachunków bankowych. Zniknie możliwość otwarcia Konta ZawszeDarmowego, a jego miejsce zastąpią dwie nowe propozycje: Bliskie Konto Pocztowe i Pocztowe Konto Bez Ograniczeń. Do ROR-ów uruchomiony zostanie program moneyback.

Nowe rachunki nie zagwarantują już braku opłat za prowadzenie konta. Obowiązek ten zostanie przesunięty z karty płatniczej na rachunek, przez co opłaty będzie można uniknąć jedynie korzystając aktywnie z karty płatniczej.

Bank Pocztowy zamierza wprowadzić ograniczenia i opłaty za dostarczanie gotówki przez listonoszy. Do tej pory usługa ta nie była limitowana. Od września klient będzie mógł bezpłatnie skorzystać z takiej formy tylko raz w miesiącu i maksymalnie pobrać w ten sposób 300 zł. Każda następna wypłata będzie już wiązała się z opłatą w wysokości 5 zł.

WZROST CEN PRZESYŁEK

Od 1 lutego 2017 roku Poczta Polska podnosi również stawki za swoje usługi. O 60 groszy więcej zapłacimy za nierejestrowany list ekonomiczny i o 70 groszy więcej za priorytetowy. Wzrosną również ceny przesyłek listowych poleconych oraz przesyłek z zadeklarowaną wartością. BEz zmian pozostaną ceny usług paczkowych i listów wysyłanych za granicę.

Główne zmiany w cenniku dotyczą przesyłek listowych nierejestrowanych, poleconych i tych z zadeklarowaną wartością. Za zwykły list, do 350 gramów, zapłacimy o 60 groszy więcej, a uwzględniając priorytet - o 70 groszy więcej. Za przesyłkę z zadeklarowaną wartością będzie trzeba zapłacić do 7,90 złotych. Podwyżka będzie dotyczyć również tych, którzy będą chcieli skorzystać z usługi potwierdzenia odbioru przesyłki rejestrowanej - tutaj klienci zapłacą o 60 groszy więcej niż dotychczas - z 2 złotych cena wzrosła do 2,60 złotych.

Z dniem 1 stycznia 2017 każdy przedsiębiorca zatrudniający od 20 do 49 pracowników nie podlega obowiązkowi tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw.

Wejście w życie nowej ustawy nie spowodowało, że regulaminy obowiązujące w firmach zatrudniających mniej jak 50 pracowników straciły swoją moc prawną, bądź muszą zostać odwołane. Firmy mogą zrezygnować z obowiązujących regulaminów na takich samych zasadach jak dotychczas było to możliwe w przypadku, kiedy przedsiębiorca z powodu redukcji zatrudnienia nie zatrudniał już co najmniej 20 pracowników.

Podsumowując powyższe, pracodawcy którzy samodzielnie wprowadzili regulaminy, a w ich zakładach nie ma związków zawodowych mogą ogłosić, że za dwa tygodnie regulamin przestaje obowiązywać. Z kolei firmy, które wprowadziły regulaminy w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, muszą również z nimi ustalić ich uchylenie.

wtorek, 17 styczeń 2017 11:55

ZAKŁADANIE FIRMY PRZEZ TELEFON

Od 1 stycznia 2017 roku można założyć własną działalność gospodarczą przez telefon, dzwoniąc pod numer 801 055 088. Ponadto właściciel firmy może skorzystać z telefonicznego powiadamiania o zbliżających się ważnych terminach oraz istotnych zmianach w przepisach.

Zakładanie firmy przez telefon to  pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej i kolejny krok w tworzeniu e-administracji.

Podczas telefonicznej rozmowy z konsultantem, za pomocą podanych danych, które zostaną wprowadzone do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) rozmówca otrzyma numer wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy, w którym urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Usługa telefonicznej rejestracji dostępna jest pod numerem telefonu 801 055 088. Cała rejestracja może zostać wykonana w formie elektronicznej, wykorzystując do tego celu profil zaufany bądź  podpis elektroniczny.

Dane osobowe konsumentów znajdują się w bazach wielu instytucji państwowych, firm, organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Dwa razy do roku w sześciomiesięcznym odstępnie czasu przysługuje nam prawo sprawdzenia tego kto i w jakim celu gromadzi nasze dane osobowe. Wszystko to dzięki tzw. obowiązkowi informacyjnemu, zapisanemu w art. 24 oraz 25 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, administrator danych osobowych czyli ADO powinien posiadać pełną dokumentację na temat przetwarzanych treści - czyli cel, zakres oraz podmioty, którym były przekazywane dane konsumenta. Możemy zwrócić się do niego w formie pisemnej składając odpowiedni wniosek. Administrator ma obowiązek udzielić nam odpowiedzi w terminie 30 dni, a jeśli tego sobie życzymym, to odpowiedź musi dotrzeć do nas w formie pisemnej. Istnieje również możliwość bezpłatnego ustalenia, kto szukał o nas informacji, na podstawie numeru PESEL w Krajowym Rejestrze Długów.

Obowiązek informacyjny dotyczy każdej instytucji państwowej oraz prywatnej. Podmiot, który tego nie robi łamie przepisy, za czym idzie popełnienie przestępstwa zgodnie z art. 54 ustawy o ochronie danych osobowych, za którego popełnienie grozi grzywna, a także kara pozbawienia lub ograniczenie pozbawienia wolności do roku.

Podmiot zbierający dane osobowe podlega obowiązkowi informacyjnego względem ich właściciela. Musi umieć odpowiedzieć na pytanie konsumenta, w jakim celu dane te będą przetwarzane, komu udostępniane i kto jest ich administratorem. Jeśli okaże się, że nasze dane są bezprawnie wykorzystywane możemy złożyć skargę  m.in do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej a także w ostateczności możemy skieorwać sprawę do prokuratory.

Osoby, które nie zgadzają się z otrzymywaniem telefonów oraz e-maili z ofertami handlowymi mogą wpisać się na tzw. Listę Robinsonów. Dzięki temu będą miały pewność, że nie otrzymają niezamówionej informacji od firm, które są członkami Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.

czwartek, 12 styczeń 2017 06:37

NOWA ULGA INWESTYCYJNA W 2017 ROKU

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku zakupią maszyny lub urządzenia za kwotę co najmniej 10 tys. zł., będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł. rocznie , zaoszczędzając do 17,7 tys. zł. Rząd szacuje, że z ulgi może skorzystać ponad 150 tys. firm.

Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć wpłaty na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w kolejnych latach. Do skorzystania w nowej ulgi będzie uprawnionych ponad 1,3 miliona przedsiębiorców, którymi są małe i średnie firmy, dla których jednorazowy odpis w proponowanej wysokości będzie zachętą do inwestowania.

Rząd liczy, że dzięki zmianom w przepisach powstanie więcej miejsc pracy, które będą wymagały dokładnie sprecyzowanych kwalifikacji, np związanych z obsługą zakupionych maszyn. Nowe lepiej płatne miejsca pracy mają się przyczynić do większej konkurencyjności przedsiębiorstw.

Szacuje się, że wprowadzenie proponowanych zmian będzie skutkować spadkiem wpływów budżetowych państwa o ok 64-88 mln zł w skali roku.

Nowe regulacje mają mieć zastosowanie do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 roku oraz dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Wprowadzenie zmian ma związek z projektem ustawy z dnia 3 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

poniedziałek, 02 styczeń 2017 21:29

NOWA MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

Od 1 stycznia 2017 roku zaczęła obowiązywać przedsiębiorców minimalna stawka godzinowa, która przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącego 2 tys.zł wyniesie 13 zł. W przypadku nie dostosowania się do nowych przepisów grozi kara finansowa w wysokości od 1 do 30 tys. zł.


Określenie minimalnej stawki godzinowej dotyczyć będzie tylko umów wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Nowe przepisy obejmą również samozatrudnionych,którzy świadczą usługi jednoosobowo.

13 złotowa stawka godzinowa nie będzie dotyczyła tych osób, które same będą decydować o miejscu i czasie wykonywania pracy, przy jednoczesnym przysługującym im wynagrodzeniu prowizyjnym. Wyłączone zostały również tzw.umowy opiekuńcze, czyli takie, które są zawierane w celu prowadzenia rodzinnego domu pomocy, umowy dotyczące opieki nad dzieckiem w pieczy zastępczej czy opieki nad grupą osób podczas wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień.

Z ustawy zlikwidowano przepisy różnicujące wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na etacie,ze względu na staż pracy. Oznacza to, że wszyscy pracownicy niezależnie od stażu pracy, będą otrzymywać minimalne wynagrodzenie w jednakowej, pełnej wysokości, co zaprzestanie dyskryminowania młodych ludzi na rynku pracy.

poniedziałek, 02 styczeń 2017 21:19

ZMIANA LIMITU TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH DLA FIRM

Od 1 stycznia 2017 roku nastąpiło obniżenie z 15 tys. euro do 15 tys. zł limitu transakcji gotówkowych wykonywanych przez firmy. Wszystko za sprawą nowelizacji kilku aktów prawnych, takich jak: ustawy o podatku PIT, CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zdaniem rządu, rzeczywisty obrót gospodarczy zdominowany jest przez płatności bezgotówkowe, do kwoty zbliżonej do 15 tys euro. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku faktur. Są one z reguły wystawiane na kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych i istnieje ryzyko, że mogą dotyczyć transakcji, do których fizycznie nie doszło. W celu wyeliminowania coraz większej szarej strefy, rząd przyjął taki sposób regulowania zobowiązań, który polega na dokonywaniu zapłaty.
Zgodnie z nową ustawą limit płatności gotówkowych nie będzie dotyczył potrąceń czy barteru. Oznacza to, że nowe regulacje nie będą miały zastosowania w przypadku innych form regulowania zobowiązań,które nie posiadają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym.
Płatności regulowane za pomocą kart płatniczych oraz płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp. będą spełniały wymóg pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
NESTLE PRZENOSI FABRYKĘ DO POLSKI

NESTLE PRZENOSI FABRYKĘ DO POLSKI

Szwajcarski koncern Nestle, a dokładnie jego brytyjska filia poinformowała, że zlikwiduje około 300 miejsc pracy...

Pięć wyzwań księgowych dla każdego menedżera

Pięć wyzwań księgowych dla każdego mened…

Zagadnienia związane z księgowością zwykle spędzają sen z oczu przedsiębiorców. Podatki, rozliczenia, sprawozdania, limity są...

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD LIPCA 2017

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY OD LIPCA 20…

Elektroniczny dowód osobisty będzie testowany w maju w Łodzi i Ełku, a w lipcu ma...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Niedoskonała mama - Marta Szyszko

Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
POMOC W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH W ROLNICTWIE DZIĘKI DYREKTYWIE UNIJNEJ

POMOC W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW SEZONOW…

Dyrektywa o pracownikach sezonowych ma pomóc w zatrudnianiu osób z państw trzecich, głównie z Ukrainy...

OD 1 LUTEGO 2017 KREDYTY DLA ROLNIKÓW DO 250 MLN ZŁ

OD 1 LUTEGO 2017 KREDYTY DLA ROLNIKÓW DO…

Od 1 lutego 2017 roku rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą starać...

ROLNICY BĘDĄ MOGLI SPRZEDAWAĆ WŁASNE PRODUKTY - USTAWA PODPISANA

ROLNICY BĘDĄ MOGLI SPRZEDAWAĆ WŁASNE PRO…

Od 1 stycznia 2017 roku rolnicy będą mogli legalnie sprzedawać wytworzone przez siebie produkty. Ustawa...

copyrights