Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Redaktor

Redaktor

Relating to the social networks, Instagram is still fairly new and there are individuals on the market who do not know the right way to use it properly. This puts many individuals off becoming a member of, however it is not difficult at all.

If they just took the time to have a look at the App and web site, they will see that it's fairly easy to use.

If you want to join Instagram but you might be delay by not understanding easy methods to use it, then it is best to learn forward to know every part there may be to find out about buy automatic instagram likes.

What's Instagram?

Instagram is a social network that works with photos only. While you enroll, you're given a profile and you can fill in some particulars about you, however after that, it is all pictures.

You're taking an image, add it to the App on your cellphone, or to the website on your laptop and then you can provide it a name, some tags, and you'll even apply a filter.

You may select to share the image to different social networks, like Facebook and Twitter, after which when you push share, the picture is live and different folks can see it on your profile.

Associates

Like different social networks, you'll be able to add your friends so that you just see their pictures on your news feed and so they see yours on theirs. They do not should be your pal in real life, but it is higher to begin off with individuals that you simply actually know.

You can additionally add businesses as friends. For example, if you like taking footage of sneakers, then you may add all of the brands and among the famous collectors.

Then different folks with related pursuits will see you on their associates record and they are going to be extra possible so as to add you as their friend. As soon as this happens, you will be branching out and you might have mates who you've got never met in person.

Tags

You could be wondering what a tag is, since it is mentioned above. Nicely, a tag is a describing assertion or name about your image. For instance, if in case you have a picture of a lodge in Las Vegas, you may tag it with the identify of the resort and the location.

A tag always starts off with a hashtag, so it's simple to find. Then, customers will seek for key phrases and your picture will seem in the search outcomes for that tag. Once extra individuals can see your image, you'll start to get a lot more friends.

When you do not add a tag to your image, then nobody will see it. Solely the people who find themselves in your friends record shall be able to see the image. If you need your images to be saved private, then this is wonderful, but if you need extra buddies with related pursuits, then it is best to tag your images.

Restrict

Folks are inclined to go excessive with their tags. They may have an image with over 20 tags on the image. The picture will likely be listed within the search outcomes for these tags, however Instagram will start to limit the quantity of tags you use.

If you want to add extra friends and attain extra individuals, then you need to use your tags wisely. You might be discovering out which tag is the most popular after which importing a picture for that tag.
wtorek, 14 listopad 2017 17:04

ZAKAZ HANDLU INTERNETOWEGO W NIEDZIELĘ

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę od 1 stycznia 2018 r. przewiduje także zakaz handlu elektronicznego. Jednak zakaz ten będzie wymagać  notyfikacji Komisji Europejskiej.


Projekt ustawy przewiduje objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Handel elektroniczny stanowią też usługi społeczeństwa informacyjnego, ktore muszą być zgodne z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535. 


Projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele został skierowany do drugiego czwartkowego czytania. Dokument zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Poszerzony został  katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.

ZUS rozpoczął kontrole w firmach, które w latach 2009-2017 wystawiały umowy zlecenia. Naklada kary za brak ozusowania, w efekcie których może się wzbogacić nawet o 19  mld zł.


Kontrole zawdzięczamy zmianie interptacji rpzepisów. Do 2016 roku obowiązek ozusowania umów zleceń dotyczył tylko pierwszej umowy, a każda kolejna nie była obciążona składkami ZUS. Do końca 2015 roku ZUS potwierdzał tę zasadę podczas licznych kontroli, jak i w ramach wydawanych interpretacji indywidualnych. W tym roku ZUS uznał, że od każdej umowy należało odprowadzić składkę i żąda zapłaty składek wraz z odsetkami.

wtorek, 14 listopad 2017 16:55

FAKTURA A NOTA KORYGUJĄCA

Błędne faktury sprzedażowe jak i zakupowe muszą zostać poprawione za pomocą dokumentu zwanego korektą. Nabywca towarów lub usług ma prawo do wystawienia noty korygującej, która ma za zadanie poprawienie drobnych błędów na otrzymanej fakturze od sprzedawcy.

FAKTURA KORYGUJĄCA


Sprzedawca po wystawieniu błędnej faktury  może wystawić do niej tzw. fakturę korygującą. Zgodnie bowiem z art. 106j. ust 1 pkt 1-5 ustawy o podatku od towarów i usług fakturę korygującą wystawiamy w przypadku gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, udzielono opustów i obniżek cen, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty lub podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.


Faktura korygująca nie różni się treścią od faktury pierwotnej, powinna zawierać: wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”, numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą), przyczynę korekty, jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

 


NOTA KORYGUJĄCA


Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą błędy, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Oznacza to, że nota korygująca może być wystawiona tylko i wyłącznie przez nabywcę, nigdy przez sprzedawcę i musi być zaakceptowana przez wystawcę faktury.  


Notą korygującą można skorygować drobne poprawki, dotyczące takich elementów danych, jak: miary i ilości sprzedanych towarów oraz zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej netto, kwoty opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, które nie zostały uwzględnione w cenie netto, wartości sprzedaży netto oraz stawki podatku. 


Notę korygującą można wystawić tylko w przypadku, gdy chcemy dokonać zmiany ww. elementów danych na fakturze (zakupowej). Nota korygująca powinna zawierać: wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”, numer kolejny i datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1– oraz wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.


Zgodnie z art. 106k. ustawy o podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzyma błędną fakturę od wystawcy, może wystawić do niej notę korygującą, ale wymaga się przy tym akceptacji noty korygującej przez wystawcę pierwotnej faktury.
Podmiot wystawiający korektę faktury ma obowiązek posiadania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę/usługobiorcę. Wyjątki od tej reguły znajdują doniesienie w przepisach prawa, zgodne z art 29a pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.
W obydwóch przypadkach potwierdzenie może być wysłane tradycyjną formą (odesłanie podpisanej pisemnej noty lub faktury korygującej pocztą tradycyjną) lub elektroniczną (wysłanie potwierdzenia przez pocztę e-mail). Dodatkowo uznawane jest również potwierdzenie w formie podpisu nabywcy na korekcie, potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej lub potwierdzenie nadane faksem.

Analitycy ZUS oraz Ministerstwa Finansów w przeprowadzonych badaniach ustalili, że ponad 4,6 miliona Polaków zarabia lub dorabia na umowach cywilnoprawnych (w tym o dzieło) nawet 40 mld zł rocznie, nie płacąc od tych przychodów pełnych składek. Na tych działaniach ZUS traci rocznie nawet do 5 mld zł.


Największa grupa zarabiająca na kontraktach cywilnoprawnych stanowi ponad  ponad 2,6 mln młodych pracowników zarabiających sezonowo niewielkie kwoty. Kolejna grupa to milion Polaków, dla których umowy cywilnoprawne stanowią główne źródło utrzymania, czyli  osoby zarówno na umowach o pracę, jak i emeryci i renciści. Kolejna grupa to pół miliona osób zatrudnionych na etatach, dla których kontrakty stanowią niewielkie źródło dodatkowego dochodu. Na samym końcu uplasowało się 32 tys. prowadzących działalność gospodarczą, zawierających jednocześnie umowy o dzieło, od których nie płacą ani ZUS, ani PIT oraz 2,5 tys. najbogatszych i najstarszych mężczyzn, nie korzystających z ulgi na dzieci.

Propozycje ZUS obejmą osoby, które do tej pory nie płaciły składek, co będzie największą po 1989 roku reformą zasad zatrudniania Polaków.

ZUS proponuje również rezygnację z tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczenia, czyli wprowadzenie działań mających na celu pobieranie składki od od osób pracujących na etacie i współpracujących w ramach zlecenia z inną firmą. Wszystko w celu uproszczenia systemu, jednak mogłoby  zmniejszyć dochody tych osób oraz podwyższyć koszty zatrudnienia, czego może nie wytrzymać część małych firm.

Łącznie ok 4,6 mln osób dorabia na umowach cywilnoprawnych, często nie płacąc od przychodów składek do ZUS.


źródło: rp.pl

środa, 13 wrzesień 2017 14:17

NOWA INICJATYWA “MADE IN MAŁOPOLSKA”

Nowy znak jakości dla produktów regionalnych województwa małopolskiego mają zamiar wprowadzić władze tego województwa. Zamiar taki został ogłoszony podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Made in Małopolska ma za zadanie promować produkty i projekty regionalne godne polecenia. Wszystko to w związku z rosnącą popularnością produktów lokalnych oraz marek globalnych dostępnych w sieciach sklepów.

Z prawa do posługiwania się znakiem graficznym będą mieli partnerzy projektu. Znak umieszczany będzie na opakowaniach produktów, na stronach internetowych partnerów, w materiałach reklamowych.
Do projektu „Made in Małopolska” mogą dołączyć przedstawiciele biznesu, branży designu, mody, gastronomii czy żywienia. Do współpracy zaproszone są również samorządy z Małopolski.


Wśród zaplanowanych akcji pod patronatem „Made in Małopolska” są m.in. ogólnopolska kampania wizerunkowo-informacyjna czy seria specjalnych wydarzeń branżowych. Pierwszym z nich było spotkanie w Pawilonie Małopolska w ramach Forum Ekonomicznego 2017 w Krynicy.

Strona 41 z 41

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Magda Stawska - zawód to jej pasja

Magda Stawska - zawód to jej pasja

  Magda Stawska, czyli kobieta z misją, jaką jest osiągać i realizować swój potencjał. Praktyk i teoretyk zarządzania, doświadczona menedżerka z...