Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

czwartek, 28 grudzień 2017 12:51

OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU WZRASTA PŁACA MINIMALNA

Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w stosunku do 2017 roku i wyniesie 2 100 zł brutto. Wzrośnie także stawka godzinowa. Zmiana przepisów jest ważna dla około 1,4 mln osób, które w tym roku otrzymują minimalne wynagrodzenie, ale także wpłynie na wysokość innych świadczeń.Od 1 stycznia 2018 roku płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w stosunku do 2017 roku i wyniesie 2 100 zł brutto. Wzrośnie także stawka godzinowa. Zmiana przepisów jest ważna dla około 1,4 mln osób, które w tym roku otrzymują minimalne wynagrodzenie, ale także wpłynie na wysokość innych świadczeń.

 


1. Płaca minimalna


Płaca minimalna w 2018 roku wyniesie 47,3 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej i będzie o 5 proc. wyższa niż w tym roku. Należy pamiętać, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się godzin nadliczbowych, dodatku za pracę w godzinach nocnych, nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
Pracownik otrzymujący pensję minimalną w przyszłym roku dostanie 1 530 zł a nie jek obecnie 1460 zł netto.  

 


2. Stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinanowa jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł brutto, dla porównania w tym roku wynosiła ona 13,00 zł.Minimalna stawka godzinowa obejmuje zaówno osoby na umowach zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm, m.in. przy zleceniach, w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej itp.

 

3. Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia, np. dodatek za pracę w godzinach nocnych. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w porze nocnej i wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to stawka najniższa i oczywiście może zostać ona podwyższona przez pracodawcę.

 


4. Odprawa

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość odprawy przysługującej pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego. Pracownikowi w takiej sytuacji przysługuje odprawa w wysokości od jedno - do trzymiesięcznego wynagrodzenia, zależnie od stażu pracy pracownika w danym zakładzie pracy. Należy pamiętać,  że maksymalna wysokość odprawy ustawowej to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku będzie to więc kwota 31 500 zł - o 1500 zł większa niż w 2017 roku.

 

5. Składki na ZUS

Składki przekazywane do ZUS wzrosną w 2018 roku o 5 proc. Składki na ubezpieczenia społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 roku podstawa ta wyniesie 630 zł, a suma składek wyniesie 200,16 zł (składki emerytalna - 122,98 zł, rentowa - 50,40, chorobowa - 15,44 zł i wypadkowa - 11,34 zł).

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia
poniedziałek, 11 grudzień 2017 17:08

ZAKAZ REKLAMY APTEK

Sejm RP wydał stanowisko ws. zakazu reklamy aptek. Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych jesten jest niezbędny dla realizacji zakładanego przez ustawodawcę celu, w tym sensie, że nie istnieje inny, mniej restrykcyjny środek, który pozwalałby na osiągnięcie tego samego skutku.

 

Wszystko zaczęło się przez skargę konstytucyjną zgłoszoną przez jedną ze spółek prowadzącą apteki. Twierdziła ona bowiem, że zakaz reklamy aptek jest niezgodny z art. 20 i 22 Konstytucji oraz ogranicza możliwość informowania o działaniach apteki lub działaniach odnoszących się do działalności apteki (np. dopłatach do cen leków) z art. 20 i 22 w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji.


W ocenie Sejmu, wskazany w skardze konstytucyjnej zakaz reklamy aptek jest też zgodny z art. 54 ust. 1 Konstytucji, dotyczącym wolności rozpowszechniania informacji związanych z działalnością gospodarczą podmiotów prowadzących apteki, bowiem jest zgodny z dopuszczalnym ograniczaniem praw i wolności, o którym mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Dodatkowe informacje

  • Branża Reklama, grafika, kreacja, Zdrowie, uroda

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Bank BGŻ BNP Paribas, w grudniu ceny żywności w Polsce będą o 4,5 proc. wyższe niż w roku ubiegłym. Wzrost cen dotyczy wszystkich produktów z wyjątkiem cukru.

Tłuszcze i jaja

Cena masła oraz innych wyrobów tłyszczopochodnych będzie wyższa o blisko 20 procent jak w roku ubiegłym. 
Wzrośnie również cena jajek. Ich wrozst będzie sięgał 20—25 procent. 
Najmniej podrożeje mąka, wzrostu jej ceny nie odczujemy w naszych kieszeniach. 

 

Owoce i warzywa

O 10 procent droższe będą owoce. Wzorst ceny jabłek jest efektem mniejszych o 1/3 zbiorów. 
Cena warzyw również będzie większa o ok 3,5 procenta jak przed rokiem.  

 

Nabiał oraz mięso

Więcej zapłacimy również za sery, twarogi i mięso. Wzrost cen drobiu będzie obejmował 5-7 procent. 

 

Cukier

Cukier to jeden z newielu produktów spożywczych, którego cena będzie niższa jak przed rokiem o prawie 10 procent. Wszystko dzięki zniesieniu limitu kwot produkcji cukru w Unii Europejskiej, które z kolei przyczyniło się do zwiększenia produkcji we Wspólnocie.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, Zakupy

Polacy ze start-upu Harimata tworzą aplikację na tablet, dzięki której w zaledwie 15 minut będzie można określić, czy dziecko choruje na autyzm. Wszystko dzięki grze polegającej na obserwacji motoryki dziecka i kompleksowej analizie danych.


Autyzm jest zaburzeniem rozwoju., charakteryzującym się przede wszystkim trudnościami w komunikacji, nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów czy specyficznymi wzorcami zachowań. Przyczyną autyzmu mogą być zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i środowiskowe, wpływające na rozwój układu nerwowego. 


Aplikacyjne badanie polega na mierzeniu motoryki ruchów dziecka i jego interakcji z tabletem. Są tam pewne wzorce, które są w stanie pokazać różnice, odróżnić dziecko zdrowe od dziecka chorego na autyzm. Tablet wyposażony jest w czujniki - żyroskop, akcelerometr - mierzące to, jak szybko dziecko porusza palcem po ekranie. Po zebraniu wszystkich informacji na podstawie przebiegów czasowych wykrywany jest autyzm


Test diagnostyczny PlayCare jest przyjazdne dla dziecka, gdyż zostało zaprojektowane w formie gry przeznaczonych dla dzieci od 2 do 6 lat.Badanie trwa 15 minut, a skuteczność wykrywania oznak autyzmu sięga 90 proc.


Wykrywalność autyzmu u dzieci systematycznie rośnie. Obecnie szacuje się, że 1 na 68 dzieci ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Nowoczesne narzędzia na smartfony i tablety dają szansę na wczesne wykrywanie objawów tego typu zaburzeń.

Dodatkowe informacje

  • Branża Media, Medycyna, Zdrowie, uroda
środa, 06 grudzień 2017 16:52

BRAK CHĘTNYCH NA REZYDENTURY

Małopolskie lecznice dysponują 437 miejscami dla rezydentów. Jesienią skorzystało z nich zaledwie 222 lekarzy. Nie było chętnych do szkolenia m.in. w zakresie angiologii, geriatrii, kardiochirurgii, patomorfologii i rehabilitacji medycznej.


W małopolskich placówkach jesienią w ramach tzw. rozdania rezydentur zajętych będzie jedynie niewiele ponad połowa miejsc. Na 215 miejsc szkoleniowych przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia nie udało się znaleźć chętnych.


Wolne zostały również rezydentury w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, onkologii klinicznej, psychiatrii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej czy medycyny ratunkowej. Łącznie z 56 specjalizacji, które mieli do wyboru młodzi lekarze, wszystkie miejsca udało się zapełnić tylko na 22.

Dodatkowe informacje

  • Branża Zdrowie, uroda
środa, 06 grudzień 2017 16:49

MĘŻCZYŹNI ZARABIAJĄ WIĘCEJ

W październiku średnio o 734,50 zł więcej niż kobiety zarabiali mężczyźni w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn jest o 18,5 proc. wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet.


Główny Urząd Statystyczny podał, że w październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło w Polsce 4346,76 zł. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 8,3 proc. wyższe od średniej w skali kraju (tj. wyższe o 358,87 zł), a kobiet niższe o 8,6 proc. (czyli o 375,63 zł).


Urząd wyliczył również, że w październiku mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie o 5,4 proc. wyższe od średniego w gospodarce narodowej (czyli o 1,42 zł), a kobiety niższe o 6 proc. (czyli o 1,58 zł niższe).


Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto w październiku wyniosło 26,37 zł, z czego przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 12,1 proc. (o 3 zł) wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet.

Dodatkowe informacje

  • Branża Badania i rozwój, Finanse, ekonomia
środa, 06 grudzień 2017 16:45

POCZTA POLSKA BĘDZIE PRACOWAĆ W SOBOTY

Poczta Polska podejmuje coraz więcej działań by zwiększyć poziom swoich usług i zadowolenie klientów. Zaczęła od wyposażenia kurierów w terminale płatnicze oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników, którzy mają ułatwić obsługę w gorącym przedświątecznym okresie.  Poczta Polska podejmuje coraz więcej działań by zwiększyć poziom swoich usług i zadowolenie klientów. 


W związku z masowym wzrostem zakupów internetowych z końcem listopada, Poczta Polska  postanowiła, że w Warszawie paczki dostarczane będą również w soboty. Oprócz Warszawy weekendowe ostawy mają zostać uruchomione również w innych dużych miastach Polski. 


W celu usprawnienia obsługi doręczeń kurierskich, wszyscy kurierzy Poczty Polskiej zostali wyposażeni w terminale płatnicze, dzięki którym klienci mogą dokonywać płatności kartą lub Blik-iem za przesyłki pobraniowe. Przy tego typu płatnościach Poczta Polska, jako jedyna firma na polskim rynku, nie wprowadziła nadawcy przesyłki żadnych ograniczeń. Te same zasady dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.


Poczta Polska obserwuje wzrost zainteresowania klientów odbiorem paczek w punktach pocztowych. W chwili obecnej możliwe jest odbieranie przesyłek na stacjach paliw PKN Orlen, w kioskach RUCH-u, a w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego - także w sklepach sieci Żabka i Freshmarket.

Dodatkowe informacje

  • Branża Internet, e-commerce, nowe media, Obsługa klienta, Transport, spedycja

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...