Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło podjąć kolejną próbę walki z zatorami płatniczymi, mimo, że kilka wcześniejszych nie przyniosło żadnych rezultatów.
Przygotowano projekt ustawy, które zmieniają niektóre ustawy w celu ograniczenia występowania zatorów. Co ważne powstał on przy konsultacji z przedstawicielami MŚP.


Najważniejsze punkty projektu:

 1. Skrócenie terminu zapłaty przy transakcjach gdzie dłużnikiem jest podmiot publiczny do 30 dni, bez możliwości wydłużenia tego terminu. Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych, tu termin o do 60 dni.
 2. Ustanowienie maksymalnego, 60 dniowego terminu płatności w relacji największe firmy jako dłużnicy, a przedsiębiorstwa z sektora MŚP. W przypadku, gdy w umowie będzie inaczej, zapis ten będzie nieważny na korzyść tego ustawowego.
 3. Wprowadzenie jawnej informacji o terminach płatności stosowanych przez największe firmy, na podstawie dostarczanych przez firmy, do ministra finansów sprawozdań. Ma to na celu pokazanie przedsiębiorstwom MŚP, jaka duża firma jest rzetelna w zakresie terminów płatności i kto szybko reguluje zobowiązania.
 4. Wprowadzenie zapisu, iż narzucanie zbyt długich terminów będzie kwalifikowane jako naruszające konkurencyjność i wykorzystanie przewagi kontraktowej ( w obrocie produktami spożywczymi i rolnymi).
 5. Wprowadzanie kar – duże firmy mogą zapłacić nawet 5% wartości nieuregulowanych w terminie, w danym roku należności dla MŚP.
 6. Możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania, jeśli wierzyciel nie otrzyma zapłaty za towar lub usługę w ciągu 120 dni od terminu płatności. Tę różnicę , będzie musiał doliczyć sobie dłużnik. Po uiszczeniu długi, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania zgodnie z datą wpłaty, a dłużnik zrobić korektę.
 7. Zmiana w ustawie dot. VAT - skrócenie w przepisach o VAT terminu na skorzystanie z ulgi ze 150 do 120 dni (byłyby zatem jednolite w podatku dochodowym i VAT).

Niestety nadal pozostaną problemy, takie jak:
- obawa ze zgłoszeniem nieregularnych płatności lub zbyt długich terminów w umowach ze strony firm MŚP
- obawa przed utratą zlecenia


Jakie są realia?

 • Większość firm nie otrzymuje płatności w terminie
 • Duże firmy wymuszają dłuższe terminy płatności i wprowadzają to jako warunek konieczny podpisania umowy


Zobaczymy czy zmiany w ustawach dojdą do skutku.
Naszym zdaniem to dobra droga to zwiększenia płynności finansowej MŚP.

Dodatkowe informacje

 • Branża Administracja
środa, 05 wrzesień 2018 18:09

Rekord w liczbie zakładanych firm

W pierwszym półroczu roku, liczna nowo zarejestrowanych firm była o 47% większa niż tych zlikwidowanych. W tym czasie firmę założyło ponad 193 tysiące  osób w formie spółek, spółdzielni, własnej działalności.
Wzrost z roku na rok – 8,4%.
Został też pobity rekord z I półrocza 2013 roku, kiedy to powstało 181 tys. nowych firm.
Tak jak w 2013 Polacy zakładali działalność , gdyż w związku z kryzysem gospodarczym bardzo ciężko było o zatrudnienie na etacie. Założenie firmy było jedyną szansą na zarobek.
W kolejnych latach było już lepiej, bezrobocie malało, tak jak ilość firm. Aktualnie firmę zakłada wielu młodych ludzi, którzy otrzymują na nią wsparcie finansowe.
Dodatkowe wsparcie dociera od Państwa, które daje możliwość ograniczenia kosztów ZUSU na starcie. Liczymy, że będzie tak dalej i przedsiębiorczość w sektorze MŚP będzie nadal rosła?

Dodatkowe informacje

 • Branża Administracja

W dniach 6-7 września odbędzie się XIV międzynarodowe sympozjum „ Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja”.  Zaprasza na nie Urząd Patentowy RP.  Spotkanie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie.
Wydarzenie to odbywa się w ramach obchodów 100 - lecia ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, także powołania Urzędu Patentowego. Patronat honorowy nad obchodami objął Prezydent RP.
Współorganizatorami sympozjum są
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska i Politechnika Krakowska.
Tematyka sympozjum będzie dotyczyła zarządzania innowacjami, tworzenia strategii, wsparcie i ochrona procesów komercjalizacji, ze szczególnym naciskiem na MŚP.
Adresatem sympozjum są głównie przedsiębiorcy MŚP, właściciele startupów, przedstawiciele urzędów patentowych Państw członkowskich, pracownicy naukowych uczelni.

Szczegóły wydarzenia na stronie:
https://www.uprp.pl/o-wydarzeniu/Menu09,764,29,index,pl/

 

Dodatkowe informacje

 • Branża Administracja
wtorek, 28 sierpień 2018 05:56

REKOMENDACJE zamiast recenzji na Facebooku!

Recenzje na facebook zmieniły się w rekomendacje. Nie ma więc skali od 1*- 5*, a pojawia się w zakładce RECENZJE pytanie " Czy polecasz....?" Możesz wybrać TAK lub NIE. Kolejno dodać opis i udostępnić publicznie lub wyłącznie swoim znajomym.

Nowa opcja ma ułatwić potencjalnym Klientom podjęcie decyzji o wyborze usług/ produktów danej firmy, gdyż należy wskazać zawsze powód rekomendacji. Nie ma już możliwości dania 1* bez opisu, a tym samym spowodowania, że firma nie może mieć w totalu 5*, nawet po uzbieraniu 70 pozytywnych ocen. Było to absurdem. Wiemy, że większość negatywnych ocen była wynikiem działania konkurencji.

Rekomendacje są też motywacją do nieustannego doskonalenia usług dla firm. Mają także większy zasięg.

Co się zmienia?

 • Sekcja Recenzje zmieniła nazwę na Rekomendacje Teraz, kiedy ktoś chce napisać recenzję, może po prostu zaznaczyć, czy poleca daną firmę czy nie
 • .Łatwiejsze wystawianie rekomendacji. Osoby, które oznaczą firmę na zdjęciu lub w poście, zostaną zapytane, czy chcą ją publicznie zarekomendować, co ułatwi uzyskiwanie rekomendacji.
 • Więcej informacji dla firmy i klientów. Klient może podać ważne szczegóły, dodając tekst lub zdjęcia, albo wybierając znaczniki, takie jak „miła atmosfera” czy „doskonała obsługa”.
 • Dotychczasowa sekcja Recenzje nazywa się teraz Rekomendacje. Wcześniejsze recenzje nie znikną ze strony – będą na niej widoczne jako rekomendacje.
 • W przypadku nowego konta będziemy więc mieli wyłącznie REKOMENDACJE

Dzięki uprzejmości jednego z użytkowników portalu, przedstawiamy poniżej jak działa nowy system rekomendacji.

p1

 

p3

p4

Dodatkowe informacje

 • Branża Doradztwo marketingowe, PR

Od 1 września br. w Unii Europejskiej będzie obowiązywać zakaz produkcji i sprzedaży żarówek halogenowych.

Żarówki te mają zostać zastąpione bardziej energooszczędnymi typu LED.
Wszystko, aby chronić środowisko, wycofanie ich ma zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Działanie to ma ograniczyć tę emisję, aż o ponad 15 ton w skali roku. Dla porównania – tyle wynosi roczne zużycie w całej Portugalii.

Żarówki Led-owe potrzebują znacznie mniej energii (aż 5 razy mniej), jak pisze „ The Guardian”.
Ten rodzaj żarówek jest droższy, ale jak twierdzą eksperci ich koszt zwróci się w ciągu roku, dzięki większej energooszczędności.

Żarówki halogenowe nie znikną od razu ze sklepów. Do czasu wyprzedania stanów magazynów będą one dostępne. Nie ma jednak możliwości produkcji i sprzedaż przez producentów, a także ich importu.

Historycznie, żarówki halogenowe były dostępne na rynku od ponad 60 lat. Już od 2009 roku, w związku z realizacją kolejnego etapu ekoprojektu , Unia Europejska podnosiła wymogi odnośnie poziomu energooszczędności żarówek. Zamiana Halogenów na LED-Y miała nastąpić już dwa lata temu, ale Unia Europejska przesunęła termin.

Producenci żarówek wiedzieli już dawno, że muszą skupić się na zmianie tej gałęzi działalności.

Dodatkowe informacje

 • Branża BHP / ochrona środowiska

Możliwość niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy a następnie przez dwa lata uiszczanie ich na warunkach preferencyjnych, w niższej wysokości.

Aby z nich skorzystać musisz

 • Podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy raz, albo co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych (5 lat) od ostatniego jej zawieszenia/ zamknięcia.
 • Zakładający działalność nie będzie wykonywał w jej ramach takiej samej pracy dla swojego wcześniejszego pracodawcy, w bieżącym roku lub poprzednim roku kalendarzowym.
 • Deklarujesz się opłacać składki na ubezpieczanie zdrowotne.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności. Jeśli rozpocząłeś działalność w trakcie miesiąca, okres ulgi liczysz od kolejnego.
Warto pamiętać, że ulga nie ulega zatrzymaniu w momencie zawieszenia firmy, a potem jest kontynuowana po jej odwieszeniu.

Pamiętaj Przedsiębiorco, że w okresie opłacania ulgi na start nie przysługuje Ci zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, macierzyński czy też opiekuńczy, bo nie opłacasz składek. Nie masz w ty czasie także prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Okres niepłacenia składek na ubezpieczenie emerytalnie nie będzie też uwzględniony w emeryturze.

Możesz z tej ulgi zrezygnować, ale potem będziesz mógł z niej skorzystać dopiero za 60 miesięcy.
Kolejną kwestią jest PREFERENCYJNA PODSTAWA. Po skorzystaniu z ulgi na start przedsiębiorca może  składki na ubezpieczenie społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek – przez 24 miesiące przedsiębiorca będzie opłacać składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia.

 PAMIĘTAJ PRZEDSIĘBIORCO!
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i korzystasz z ulgi na start lub opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, jesteś objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeśli przedsiębiorca nie jest ewidencjonowany w CEIDG

Dodatkowe informacje

 • Branża Administracja

25 lipca Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm 5 lipca 2018 ustawę o sukcesji, która ma rozwiązać problem „umierania” firmy razem z jej właścicielem.
Dotychczasowe ustalenia, szczególnie w przypadku , gdy przedsiębiorca nie zdążył zabezpieczyć majątku z powodu nagłej śmierci nie były przychylne właścicielom firm. Jak umierał właściciel, firma umierała razem z nim. Statystyki mówią jednak wyraźnie, że ten rodzaj działalności jest najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu w Polsce.

Problem na dziś polega na tym, że umierająca osoba, prowadząca  biznes, musiała poczynić na te cele konkretne inwestycje, otrzymać certyfikaty itp. Po śmierci właściciela, spadkobiercy muszą nie tylko uregulować kwestie spadkowe, ale także na nowo pozyskać odpowiednie zgody, pozwolenia, certyfikaty, zatrudnić pracowników itp. Niejednokrotnie wpływało to destrukcyjnie na majątki zbierane przez lata.

Najbardziej znaczące problemy po śmierci właściciela firmy jednoosobowej, które spotykały spadkobierców:

 • Brak możliwości posługiwania się tym samym numerem NIP – nip jest przypisany do osoby fizycznej
 • Wygasające umowy o pracę, konieczność nawiązywania nowych, ale do czasu uregulowania spraw spadkowych nie było to możliwe
 • Wygasały pozwolenia na prowadzenie działalności w konkretnym zakresie
 • Wygasały umowy zawarte z innymi podmiotami co groziło zakończeniem ważnych kontraktów
 • Był problem z dostępem do rachunków bankowych.

Nowe przepisy mają uporządkować te kwestie. Mają one pomóc spadkobiercom zachować operacyjną ciągłość działania firmy. Po śmierci przedsiębiorcy jego mienie stanie się przedsiębiorstwem w spadku, tak może działać dwa lata, tak aby mogły się zakończyć sprawy spadkowe.  Przedsiębiorstwo to nie będzie miało osobowości prawnej, ani zdolności prawnej, ale będzie dysponować podmiotowością prawno – podatkową  (czyli jest podatnikiem). Musi też płacić składki ZUS na rzecz pracowników.

Dodatkowe informacje

 • Branża Prawo

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...