Wydrukuj tę stronę
sobota, 13 kwiecień 2019 13:56

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przedsiębiorca ma zawsze prawo zawiesić swoją działalność bez likwidowania jej. Warunkiem jest jednak niezatrudnianie pracowników. Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi jej przed upływem 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Nie ma również prawa do wykonywania na podstawie umowy zlecenia lub dzieło usług wchodzących z zakres usług świadczonych w ramach zawieszonej działalności gospodarczej.

Ma jednak prawo do:

  1. wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  4. uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem;
  5. wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  6. osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Podlega również kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Aby zawiesić działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Aby dotyczył zawieszenia, istotne jest, by w rubryce 01.3 zaznaczyć X. Należy również zwrócić uwagę na daty – data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, poprzez pełnomocnika, listem poleconym lub on-line.

Polecamy link do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Zaloguj się, by skomentować