Wydrukuj tę stronę
czwartek, 25 kwiecień 2019 18:22

Nowelizacja RODO - 4 maja 2019

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

4 maja br. wejdzie w życie nowelizacja  ustaw szczegółowych w związku z zapewnieniem stosowania przepisów rozporządzenia RODO.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. Zmienią się zasady w kontekście rekrutacji pracowników: pracodawca nie będzie mógł od pracownika wymagać w procesie rekrutacji imion rodziców, miejsca zamieszkania (adresu korespondencji), a jedynie danych kontaktowych wskazanych przez Kandydata. Z pewnością koniecznością będzie aktualizacja formularzy osobowych wykorzystywanych podczas rekrutacji.

2. Pracodawca może od kandydata w czasie rozmowy wymagać wskazania kwalifikacji zawodowych, ale tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku.

3. Pracownik a nie kandydat musi podać adres zamieszkania, numer PESEL lub inny dowód tożsamości.

4. Nowelizacja rozszerza krąg osób mogących korzystąc z uprawnień pracowniczych (poza pracownikiem i dziećmi)

5. Do prawa pracy zostanie dodana zasada, że przetwarzać dane może jedynie osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

6. Monitoring nie będzie mógł obejmować pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej oraz związki będą musiały wyrazić zgodę (jeśli nie ma związków to wybrana grupa pracowników) na zainstalowanie monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych.

7. Jeśli pracownik będzie przyjmowany na nowe stanowisko w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniej pracy i ma obowiązujce badania lekarskie (i są one adekwatne stanowiskiem do stanowiska u nowego pracodawcy) to poza orzeczeniem musi pracodawcy przedstawić skierowanie na badania, których orzeczenie dotyczy.

 

 

Zaloguj się, by skomentować