Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

środa, 18 marzec 2020 01:19

KORONAWIRUS atakuje MŚP

Jeśli chcesz być na bieżąco w kwestii informacji o ilości zarażeń, wyleczeń i zgonów KORONAWIRUSEM polecamy stronę publikującą te informacje dla wszystkich Państw na ŚWIECIE.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Screenshot 2020 03 18 Coronavirus Update Live 198177 Cases and 7965 Deaths from COVID 19 Virus Outbreak Worldometer

środa, 23 styczeń 2019 17:45

Główne wyzwania przed MŚP w 2019 r.

Rok 2018 z punktu widzenia MŚP minął pod znakiem wprowadzenia split payment i RODO, problemów związanych z zatorami płatniczymi oraz przyzwoitej kondycji finansowej tego sektora. Ekspert Siemens Financial Services prognozuje jaki dla polskich przedsiębiorców będzie 2019 r.

Polskie MŚP są odpowiedzialne za tworzenie trzech czwartych produktu krajowego brutto oraz zapewniają 50 proc. miejsc pracy na rodzimym rynku. Można więc powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową polskiej gospodarki. W nadchodzącym roku nastąpi wiele zmian w otoczeniu ekonomicznym tego sektora, które będą miały na niego wpływ. Które z nich będą najważniejsze – wylicza Grzegorz Jarzębski, szef linii biznesowej Asset Finance w Siemens Financial Services.

Mniejsze przychody

   

Jednym z najważniejszych wyzwań w gospodarce z punktu widzenia MŚP w 2019 r. będzie spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce – z 5,1 proc. (rok do roku) w III kwartale 2018 r. (dane z GUS) do 3,5 proc. w 2019 r. (prognoza według Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Już teraz widać symptomy tego zjawiska – na przykład wskaźnik PMI za listopad spadł poniżej 50 pkt. – po raz pierwszy od września 2014 r. Jest to związane nie tylko z naturalną cyklicznością rozwoju gospodarczego, którego szczyt właśnie przeżywamy, ale również z mniejszą dynamiką PKB w Unii Europejskiej, która w 2019 r. wyniesie 2 proc. Z kolei w USA gospodarka ma zwolnić do 1,9 proc.

– Słabszy wzrost gospodarczy oznacza mniejsze wpływy do kas firm. Warto jednak zauważyć, że pomimo tendencji spadkowej wciąż jest on stosunkowo wysoki. Dlatego MŚP mają czas na dostosowanie się do mniejszych przychodów – mówi Grzegorz Jarzębski, ekspert Siemens Financial Services. Jest też jednak optymistyczny sygnał dla firm z MŚP. Wchodzą one w nowy rok z dobrą kondycją finansową. Według badania Diners Club Polska, 56 proc. firm z tego sektora ocenia swoją obecną sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. – To dodatkowa poduszka, która pomoże im przetrwać spowolnienie gospodarcze – dodaje Grzegorz Jarzębski.

Dbałość o finanse jest szczególnie istotna w sytuacji kłopotów z pozyskiwaniem należności od kontrahentów. – To wyzwanie, przed którym MŚP stoją już teraz. Według Big InfoMonitora, 54 proc. firm narzeka, że ich kontrahenci opóźniają się z płatnościami powyżej 60 dni. Wszystko wskazuje na to, że problem będzie tak samo poważny, jeżeli nie bardziej, w 2019 r. – mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services. Według eksperta, w takich sytuacjach firmy mogą posiłkować się coraz łatwiej dostępnymi narzędziami finansowania zewnętrznego, na przykład faktoringiem. Dzięki niemu za stosunkowo niewielką opłatą mogą zachować swoją płynność i w ten sposób nie tylko utrzymać pozycję na rynku, a nawet prowadzić ekspansję, gdy konkurencja nie ma gotówki na inwestycje.

Problem braku pracowników

W nadchodzącym roku MŚP będą miały jeszcze większy problem z pozyskaniem nowych pracowników. Według GUS w samym III kwartale 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła ponad 157 tys., co oznacza wzrost o 19,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. – Bezrobocie w 2018 r. spadło do rekordowo niskiego poziomu i nie ma wyraźnych sygnałów, by sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić, co oznacza, że jeszcze przez jakiś czas będziemy mieć do czynienia z rynkiem pracownika. Dlatego coraz więcej firm stara się skupić na zatrzymaniu swoich obecnych pracowników. Jest to strategia dobra, ale w wielu wypadkach oznacza ona stagnację przedsiębiorstwa, gdyż bez specjalistów niemożliwe jest wdrażanie nowych technologii, które wspierają rozwój firmy – mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services. – W kontekście braku „rąk do pracy” na poziomie zarządczym warto również wspomnieć o wyzwaniu związanym z przeprowadzeniem skutecznej sukcesji, przed jakim stoi duża część firm rodzinnych – dodaje ekspert.

Walka o utrzymanie pracowników często wiąże się z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia. W rezultacie MŚP zmniejszają swoją główną jak dotąd przewagę konkurencyjną, jaką była tania siła robocza. – Ten problem jest często potęgowany przez nieprzystający do współczesnych wyzwań sposób zarządzania pracownikami. Doprowadza on do zwiększenia presji na efektywność pracowników, bez przeprowadzania niezbędnych inwestycji w nowoczesne rozwiązania technologiczne.– mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services.

– Problem ze znajdowaniem nowych pracowników rodzi pewien paradoks: o ile jest to impuls do inwestycji w maszyny i urządzenia, to wdrożenie tych rozwiązań wymaga wykwalifikowanej siły roboczej, którą trudno pozyskać – mówi Grzegorz Jarzębski. Pewnym rozwiązaniem jeśli chodzi o znajdowanie nowych pracowników mogą być imigranci z Ukrainy. Już ponad 60 proc. z nich chce się osiedlić w Polsce na co najmniej kilka lat, a co trzeci z nich na stałe. Nie wiadomo jednak ilu z nich wyjedzie, gdy Niemcy otworzą dla nich swój rynek pracy.

Inwestycje

Kolejnym wyzwaniem będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu zwiększenia efektywności produkcji lub udzielanych usług. Jak wynika z raportu „Smart Industry Polska” wydanego przez Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości oraz Siemens, największymi barierami we wdrażaniu nowych rozwiązań są obecnie brak niezbędnego kapitału (65 proc.) oraz wspomniany niedobór rąk do pracy (53 proc.). Czyli dwie bariery, których negatywny efekt może się nasilać w 2019 r. – Oba ograniczenia można minimalizować lub wręcz wyeliminować. Firma, której brakuje środków może skorzystać z leasingu lub pożyczki, a następnie spłacać je z kapitału zaoszczędzonego dzięki wdrożonej technologii. Są to coraz powszechniejsze metody finansowania inwestycji w firmach – mówi Grzegorz Jarzębski. – Z kolei problem związany z brakiem rąk do pracy można rozwiązać nawiązując współpracę z firmą, która ma wykwalifikowaną i gotową do pracy kadrę z dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu wdrożeń nowych technologii – dodaje ekspert.

– MŚP mają pewne trudności z inwestowaniem w innowacje – aż trzy piąte nakładów przedsiębiorstw na działalność B+R ponoszą przedsiębiorstwa duże. Dlatego w nadchodzących latach bardzo istotne będzie wykorzystywanie możliwości, jakie w kwestii finansowania i wdrażania nowych technologii dają podmioty trzecie. Firmy z tej grupy wciąż znajdują się na trzecim etapie rewolucji cyfrowej, w której dominuje automatyka, komputery i elektronika. Jednak utrzymanie konkurencyjności na coraz bardziej otwartym rynku europejskim wymaga wspięcia się na najwyższy poziom rewolucji cyfrowej, w którym dominuje „smart industry”, czyli mądre wykorzystanie technologii tj. Internet Rzeczy, analityka danych czy sztuczna inteligencja – mówi Grzegorz Jarzębski.

Większe koszty

Jak szacuje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), po 2020 r. będziemy mieli najwyższe w Unii Europejskiej hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców. – Chociaż udział energii elektrycznej w kosztach firm oscyluje wokół 2,5-5 proc., to w połączeniu z rosnącymi kosztami pracy MŚP będą poddawane bardzo silnej presji kosztowej – mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services. Problem mogą mieć m.in. wodociągi, towarowe gospodarstwa rolne, np. mleczarze, czy sadownicy i przetwórstwo. Tam udział energii niekiedy przekracza 10 proc. w całkowitych kosztach lub wartości towarów sprzedanych.

W odpowiedzi na problem wysokich rachunków za prąd Państwo chce udzielić wsparcia między innymi firmom. Według projektu ustawy, który już wkrótce ma trafić do Sejmu, przedsiębiorcy w 2019 r. będą dostawać rekompensatę za podwyżki cen prądu. Nie będzie się to jednak dziać automatycznie – konieczne będzie zapłacenie pełnej stawki i dopiero później samodzielne ubieganie się o rekompensatę.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się również sposób rozliczania podatkowego aut wziętych w leasing. Wydatki z tego tytułu dla aut o wartości przekraczającej 150 tys. zł nie będą mogły być zaliczane w całości do kosztów uzyskania przychodów.Co więcej, od 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu tylko 75 proc. wszystkich wydatków eksploatacyjnych (paliwa, oleje, serwis, części zamienne, opłaty autostradowe, parkingowe itp.), a to oznacza wzrost podstawy do opodatkowania.

 

Artykuł dostarczony przez SIEMENS.

logo Siemens

***

Siemens Financial Services to firma z grupy Siemens, wyspecjalizowana w produktach i usługach finansowych skierowanych do firm operujących w najważniejszych obszarach gospodarki – m.in. sektorach: przemysłowym, budowlanym, energetycznym, ochrony zdrowia. Dzięki wieloletniemu, międzynarodowemu doświadczeniu oraz wiedzy z obszarów, w których operują klienci firmy, Siemens Finance dostarcza produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Oferta firmy obejmuje m.in. finansowanie sprzętu i nowoczesnych technologii, które wspierają firmy na każdym etapie ich rozwoju.

Siemens AG – lider technologiczny będący globalnym symbolem doskonałości technologicznej, innowacyjności, jakości i niezawodności od ponad 165 lat. Firma jest obecna w ponad 200 krajach, koncentrując się na działaniach z obszaru elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji. Jako jeden z największych na świecie producentów efektywnych energetycznie i oszczędzających surowce technologii, Siemens jest wiodącym producentem optymalnych technologii wytwarzania energii, jak również rozwiązań technologicznych w dziedzinie przesyłu energii elektrycznej oraz pionierem w rozwiązaniach infrastrukturalnych oraz automatyce i oprogramowaniu da przemysłu. Spółka jest także liderem w dziedzinie urządzeń do obrazowania medycznego, diagnostyki laboratoryjnej oraz medycznego IT. W roku finansowym 2017 przychód wyniósł 83,0 miliardy euro, a zysk netto 6,2 miliarda. Firma zatrudnia około 377 tysięcy pracowników na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.siemens.com

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło podjąć kolejną próbę walki z zatorami płatniczymi, mimo, że kilka wcześniejszych nie przyniosło żadnych rezultatów.
Przygotowano projekt ustawy, które zmieniają niektóre ustawy w celu ograniczenia występowania zatorów. Co ważne powstał on przy konsultacji z przedstawicielami MŚP.


Najważniejsze punkty projektu:

 1. Skrócenie terminu zapłaty przy transakcjach gdzie dłużnikiem jest podmiot publiczny do 30 dni, bez możliwości wydłużenia tego terminu. Wyjątek dotyczy podmiotów leczniczych, tu termin o do 60 dni.
 2. Ustanowienie maksymalnego, 60 dniowego terminu płatności w relacji największe firmy jako dłużnicy, a przedsiębiorstwa z sektora MŚP. W przypadku, gdy w umowie będzie inaczej, zapis ten będzie nieważny na korzyść tego ustawowego.
 3. Wprowadzenie jawnej informacji o terminach płatności stosowanych przez największe firmy, na podstawie dostarczanych przez firmy, do ministra finansów sprawozdań. Ma to na celu pokazanie przedsiębiorstwom MŚP, jaka duża firma jest rzetelna w zakresie terminów płatności i kto szybko reguluje zobowiązania.
 4. Wprowadzenie zapisu, iż narzucanie zbyt długich terminów będzie kwalifikowane jako naruszające konkurencyjność i wykorzystanie przewagi kontraktowej ( w obrocie produktami spożywczymi i rolnymi).
 5. Wprowadzanie kar – duże firmy mogą zapłacić nawet 5% wartości nieuregulowanych w terminie, w danym roku należności dla MŚP.
 6. Możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania, jeśli wierzyciel nie otrzyma zapłaty za towar lub usługę w ciągu 120 dni od terminu płatności. Tę różnicę , będzie musiał doliczyć sobie dłużnik. Po uiszczeniu długi, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania zgodnie z datą wpłaty, a dłużnik zrobić korektę.
 7. Zmiana w ustawie dot. VAT - skrócenie w przepisach o VAT terminu na skorzystanie z ulgi ze 150 do 120 dni (byłyby zatem jednolite w podatku dochodowym i VAT).

Niestety nadal pozostaną problemy, takie jak:
- obawa ze zgłoszeniem nieregularnych płatności lub zbyt długich terminów w umowach ze strony firm MŚP
- obawa przed utratą zlecenia


Jakie są realia?

 • Większość firm nie otrzymuje płatności w terminie
 • Duże firmy wymuszają dłuższe terminy płatności i wprowadzają to jako warunek konieczny podpisania umowy


Zobaczymy czy zmiany w ustawach dojdą do skutku.
Naszym zdaniem to dobra droga to zwiększenia płynności finansowej MŚP.

Dział: Aktualności

W wywiadzie dla TVP INFO minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że mam wielką nadzieję, że obniżenie składek ZUS dla mikro firm wpłynie na zmniejszenie  ilości przedsiębiorstw działających w tzw. „szarej strefie” . Dodatkowo oceniła, że w Polsce rośnie eksport i lista inwestycji.
Mały ZUS ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku i ma dotyczyć wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą , których przychody  w 2018 roku nie przekroczyły średniomiesięcznie 5250 zł. Te firmy, mają miesięcznie płacić 660 zł, a nie 1,2 tys.  


Jeśli zaś chodzi o ustawę na mocy , której Polska stała się jedną wielką strefą ekonomiczną co miało na celu pobudzenie inwestycji w Polsce, minister podkreśla korzyści działania tej ustawy. Inwestorzy, którzy chcą zainwestować w Polsce mogą skorzystać z przywilejów podatkowych wybierając dowolne miejsce w kraju , z zachowaniem pewnych warunków jakościowych.  Zdaniem Emilewicz rząd nie stawia już teraz wyłącznie na ilość , ale także na jakość miejsc pracy. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą stanie się jedną strefą inwestycji. Nowe przepisy dają inwestorom możliwość uzyskania zwolnień podatkowych  (na 10-15 lat). Dodatkowe korzyści przyznawane są firmom z sektora MŚP, za lokalizację w powiecie o wysokim bezrobociu lub mieście tracącym funkcje społeczno- gospodarcze. Dodatkowo punktowane mają być też przedsięwzięcia wpływające na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Wsparcie będzie można także uzyskać w eksporcie.

Przykładem takie firmy jest UMICORE, która za względu na atrakcyjność inwestycyjną wybrała Polskę , a nie CZECHY, SŁOWACJĘ czy też NIEMCY.  Zdaniem Minister, inwestycje się rozkręcają oraz rośnie eksport. (wzrost o 30%,  dodatki bilans w I kwartale 2018 roku to 15 mld większy eksport niż import). Padło także zapytanie o reformę zamówień publicznych . Problem jest taki, że  w Polsce ok 40% przetargów jest przetargami jednej oferty. Mamy za niską konkurencyjność , gdyż za mało MŚP bierze udział w przetargach, gdyż nie spełniają konkretnych wymagań administracyjnych. Nowe rozwiązania mają być gotowe jesienią.

 

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Dział: Aktualności
piątek, 08 czerwiec 2018 05:35

Wsparcie rozwoju mikro firm

W ramach projektu " Wspieramy potenciały mikro firm" Studio Marki Brandsoul przygotowało niesamowicie atrakcyjne cenowo pakiety dla mikro biznesów.

Oferta obowiązuje do końca sierpnia, z opcją przedłużenia.

Szczegóły oferty można znaleźć na stronie www.mikrofirma.com.pl

grafika mistrzowska oferta 07

Dział: Projekty MŚP
Strona 1 z 7

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Uproszczony wniosek o odroczenie terminu…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  klientów a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...