Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

30 ludzi sukcesu, 30 wyjątkowych firm. Które okażą się najlepsze? Trwa otwarte głosowanie.

Do II. etapu konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu” zostało zakwalifikowanych 30 firm – po 10 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Teraz czas na otwarte głosowanie.

Ma ono formę grywalizacji, dostępnej dla wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego. Uczestnicy głosowania mogą wcielić się w rolę inwestorów na „Giełdzie Biznesu” i za fikcyjną walutę, codziennie kupować akcje wybranych firm – typując w ten sposób swoich kandydatów na zwycięzców konkursu.

Ale wygrane będą nie tylko firmy. Na głosujących również czekają atrakcyjne nagrody. Aby wygrać trzeba trafnie przewidywać zmiany kursów firm na „Giełdzie Biznesu” i skutecznie inwestować. 20 osób, które na zakończenie gry tj. 27.11.2018 o godz. 24:00, będą miały najlepsze wyniki, otrzyma tablet Apple iPad 32GB Wi-Fi.

3 firmy, których akcje będą najwyżej notowane na „Giełdzie Biznesu”, znajdą się w gronie zwycięzców konkursu. Niezależenie od uczestników „Giełdy Biznesu”, swoich 3 faworytów wybiorą Członkowie Kapituły Konkursu: Laura Hołowacz, Prezeska Zarządu i współzałożycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., Sławomir Czumak, Członek Zarządu firmy Backer OBR Sp. z o.o. oraz Zbigniew Nagay, Prezes Zarządu i współzałożyciel firmy Radex Sp.j.

6 zwycięzców otrzyma bony o wartości 10 000 zł do wykorzystania na szkolenia, warsztaty lub studia dopasowane do własnych potrzeb.

 

Do końca 2018 roku pozostały dwa miesiące. Mimo, iż zbliża się czas zamknięcia roku, podsumowań i odpoczynku, warto przeanalizować możliwości rozwoju swojej firmy i zastanowić się, czy nie chcielibyśmy przywitać Nowego Roku zastrzykiem gotówki i nową inwestycją, wpływającą na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Istnieje bowiem kilka potencjalnych źródeł wsparcia projektów, jakie daje nam Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jeszcze w bieżącym roku. W niniejszym opracowaniu chcielibyśmy je Państwu przybliżyć i zachęcić do zastanowienia się nad własnymi planami rozwoju w odniesieniu do wskazanych źródeł wsparcia.
W dalszej części przedstawiam trwające w 2018 r. nabory i podstawowe informacje o nich.
Zachęcam do skorzystania z oferty niezobowiązujących i bezpłatnych konsultacji planów Państwa przedsiębiorstwa pod kątem możliwości pozyskania dla nich dofinansowania.
Nasze doświadczenie (blisko 1,6 miliard PLN pozyskanych dotacji) oraz specjalistyczna wiedza pozwolą spojrzeć na środki z UE w sposób niebudzący strachu.

Anna Zrobczyńska
Doradca ds. Finansowania Inwestycji
tel. kom.: 609 029 799

Rodzaje projektów i Koszty kwalifikowane
                                                               
 Projekty inwestycyjne/innowacyjne
•    środki trwałe
•    wartości niematerialne i prawne
•    koszty budowlane

 Projekty badawczo-rozwojowe (B+R)
•    wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego,
•    wynagrodzenia brutto osób zarządzających projektem (max. 17% sumy wynagrodzeń
i kosztów bezpośrednich),
•    koszty podwykonawstwa (max. 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych),
•    zakup lub używanie sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby części badawczej projektu (amortyzacja),
•    pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu badawczego objętego wsparciem (max. 10% kosztów kwalifikowanych),
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej  w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą),
•    zakupu materiałów (surowców, półproduktów, odczynników), zakup elementów do budowy
i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
•    koszty promocji projektu (max. 1% wartości  kosztów kwalifikowanych).

Uzyskanie ochrony patentowej
•    uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych,
•    usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych
z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia,
•    pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego
o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Poziomy dofinansowania
Projekty inwestycyjne –zgodnie z mapą pomocy regionalnej

mapka

Projekty B+R – zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia prac B+R (Dz. U. z 2015 r., poz.1075).

Przedsiębiorca

Badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe

Maksymalne dofinansowanie bez uwzględniania premii

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*

Maksymalne dofinansowanie bez uwzględniania premii

Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Mały

70%

80%

45%

60%

Średni

60%

75%

35%

50%

* Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę

lub

 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

W niektórych przypadkach np. Bony na Innowacje dla MSP: pomoc de mininis do 85% kosztów kwalifikowanych.

 

Uzyskanie ochrony patentowej – 50% kosztów kwalifikowanych

 

SZCZEGÓŁY dotyczące wsparcia:

Anna Zrobczyńska
Doradca ds. Finansowania Inwestycji
tel. kom.: 609 029 799

poniedziałek, 20 sierpień 2018 18:43

DaWanda tylko do 30 sierpnia

Niemiecka platforma e-commerce DaWanda będzie funkcjonować jeszcze tylko do 30 sierpnia.
Sprzedawcy mający tam sklepy mogą je bezpłatnie przenieść na amerykańską platformę Etsy. Zachęca do tego także DaWanda na swojej stronie. Polskie platformy nie pozostają jednak bezczynne i oferują sprzedawcom także atrakcyjne oferty rabatowe. Tak działa Ceneo ma na przykład oferuje nowym partnerom najniższą prowizję w tej kategorii (handmade) oraz zapewnia pomoc w migracji sklepu i na starcie działania.
Czyżby polskie marki – niewyspecjalizowane w handmade przejmą większość klientów DaWanda i tym samym rozwiną tę kategorię.

dawanda

main logoPrzyjmowanie zgłoszeń: 7 sierpnia – 9 września -> UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!
Zgłoszenia przedsiębiorstw za pośrednictwem formularza elektronicznego

Pomorze Zachodnie. Z biznesem na szerokie wody.

Konkurs dla przedsiębiorców, w którym liczy się wizja i pomysł na biznes… Unikalna giełda lokalnych przedsiębiorców… Interaktywna gra, w której mieszkańcy głosują na swoich faworytów… W ten innowacyjny sposób Województwo Zachodniopomorskie promuje nasz region.

 Właśnie wystartowała kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”.

 Głównym celem projektu jest promocja Pomorza Zachodniego jako regionu o unikalnych walorach – innowacyjnego, wspierającego nowe technologie, niezwykle atrakcyjnego dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów.

Najważniejszą inicjatywą realizowaną w ramach kampanii jest konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Jego misją jest wyłonienie podmiotów gospodarczych, których działania, produkty i usługi charakteryzują się największą kreatywnością i oryginalnością.

„Pomorze Zachodnie to marka z ogromnym potencjałem. Tworzą ją przede wszystkim ludzie. To oni stoją za inspirującymi biznesami stanowiącymi wizytówkę naszego regionu – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Dlatego inaugurujemy dziś kampanię inną niż wszystkie – zaplanowaną tak, by zaprezentować i wyróżnić przedsiębiorców budujących swój sukces na Pomorzu Zachodnim i będących inspiracją dla tych, którzy szukają tu jeszcze swojej szansy” – dodaje.

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” skierowany jest do właścicieli mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw. Do konkursu mogą się zgłaszać, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biznes.wzp.pl Z 30 laureatami zakwalifikowanymi  do drugiego etapu konkursu nakręcone zostaną spoty reklamowe. To okazja, by zaprezentować inspirujące firmy z regionu i zachęcić innych do czerpania  z cennych doświadczeń laureatów.

Kluczowym etapem konkursu będzie głosowanie na zwycięzców, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy regionu. Na stronie internetowej konkursu uruchomiony zostanie dedykowany system o oryginalnej mechanice gry w konwencji giełdy. Uczestnicy głosowania otrzymają pulę wirtualnej waluty, która będą mogli zainwestować w wirtualne akcje swoich faworytów.

O wyborze zwycięzców zadecyduje również Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele dużych firm z Pomorza Zachodniego: Laura Hołowacz, Prezeska Zarządu  i współzałożycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., regionalnego lidera branży TSL, Zbigniew Nagay, Prezes Zarządu i współzałożyciel firmy Radex Sp. j., specjalizującej się w zarządzaniu higieną w zakładach przemysłu spożywczego oraz Sławomir Czumak,

Członek Zarządu firmy Backer OBR Sp. z o.o. – światowej klasy producenta elektrycznych elementów grzejnych, rezystorów i paneli sterujących do pomp ciepła.

Podsumowanie konkursu, w ramach którego zostaną nagrodzeni wszyscy zwycięzcy i laureaci, nastąpi w trakcie uroczystej Gali, która odbędzie się 11 grudnia 2018 r.

Poza konkursem, podczas kampanii, przewidzianych jest szereg działań reklamowych, przede wszystkim w internecie. Filmy promujące laureatów i zwycięzców konkursu emitowane będą w serwisach: YouTube, Ipla.pl i Tvn.pl. Ponadto przewidziana jest kampania odsłonowa (Onet.pl, Wp.pl), rich media oraz działania w mediach społecznościowych. W kampanię zaangażowani będą również influencerzy.

Wśród partnerów kampanii znalazło się szereg instytucji, które tworzą zaplecze naukowe dla firm z regionu, organizacji lokalnych i ogólnopolskich zrzeszających przedsiębiorstwa
z sektora MŚP, podmiotów, które reprezentują interesy firm i wspierają rozwój przedsiębiorczości: Fundacja BizUp, Infoshare Academy, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Metalika Klaster Metalowy, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Północna Izba Gospodarcza, Stargardzka Agencja Rozwoju Regionalnego, TechKlub Szczecin, Transgraniczny Klaster Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Startup Academy.

Kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” oraz konkurs dla przedsiębiorców „Twój biznes pod banderą sukcesu” realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Szczegóły kampanii na: biznes.wzp.pl

Więcej informacji udziela:

Marek Mucha

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 91) 48 07 249

poniedziałek, 09 lipiec 2018 10:52

Nowy rejestr biur podróży!

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił nowy rejestr z informacjami o wszystkich biurach podróży. Znajdują się tam wpisy dla ponad 4,6 tysiąca przedsiębiorców w tej branży.
Ewidencja została przygotowana z myślą o klientach biur podróży. Gdyż mogą oni w jednym miejscu zweryfikować czy dany podmiot działa zgodnie z prawem, np. czy posiada wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki, czy ma zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności. W rejestrze są też katalogi przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru czy też objętych zakazem prowadzenia działalności.
Ważne jest to, że dane są aktualizowane na bieżąco na bazie wpisów do lokalnych rejestrów prowadzonych przez marszałków województw.


Do prowadzenia centralnej ewidencji przedsiębiorców turystycznych zobligowała UFG ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24 listopada 2017 roku. Fundusz przygotował system, który jest dostępny na stronie www.ufg.pl w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki (turystyka.gov.pl). 

Nowa ustawa obowiązująca od początku lipca powoduje lepszą ochronę podróżujących, głównie przed niewypłacalnością biur podróży.

Źródło: UFG

Branża budowlana prosi rząd o pomoc w temacie waloryzacji kontraktów budowlanych i zgłaszają zmiany w prawie, które mają na celu uniknięcie fali bankructw.

Jaki jest problem?
W 2017 roku radykalnie wzrosły ceny materiałów budowalnych, wzrósł problem wystarczającej siły roboczej. Dużo firm kontraktowało wcześniej, zanim problem nastąpił. Plaga bankructw grozi głównie tym firmom, które zawierały umowy dwa lub trzy lata temu. Dużo firm zastanawia się czy nie zrezygnować z budowy, gdyż często kara umowna (10%) jest niższa niż straty związane z zakończeniem budowy. Jeśli rząd nie wyrazi zgody na renegocjację kontraktów publicznych lub nie zaproponuje innego sposobu rozwiązania problemu, straty mogą być duże po obu stronach.

Przedsiębiorcy porównują nawet tę sytuację do kryzysu z 2012 roku, kiedy to duża liczba inwestycji związanych z Euro 2012, wzrost cen materiałów budowalnych i światowy kryzys doprowadziły do bankructwa wielu generalnych wykonawców.

Zawierane kontrakty zawierały klauzulę waloryzacyjną, ale z ograniczeniem maksymalnie do 1% wartości kontraktu, a straty są większe. Dodatkowo prawo zamówień publicznych, zakazuje zmian, które nie zostały przewidziane w umowie.

Federacja Przedsiębiorstw Polskich i KUKE przedstawi wkrótce ministerstwu propozycje, które mają na celu pomoc w rozwiązaniu problemu. Mają to być min: możliwość waloryzacji umów z uwzględnieniem wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego (wówczas przedsiębiorcy mogliby domagać się podwyższenia wynagrodzenia o tyle o ile wzrosły średnie ceny). Niestety ta zmiana nie pomogłoby wszystkim bo dane GUS są publikowane z opóźnieniem i historycznie mogą nie oddawać rzeczywistej zmiany cen. Stąd postulaty zmian mają dotyczyć głownie kodeksu cywilnego (klauzuli rebus sic stantibus). Firmy budowalne nie chciałaby rozwiązać problem ugodowo.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Najnowszy sondaż firmy RANDSTAD pokazuje, że aż 39% firm chce zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 6 miesięcy, 54 % nie ma w planach zmian w zatrudnieniu, a tylko 4% chce je zmniejszyć.

Fakt chęci wzrostu zatrudnienia to tendencja przełomu 5 lat. Najczęściej deklarują to duże firmy, zatrudniające  co najmniej 250 pracowników. W kontekście branż, są to budownictwo, przemysł i transport.

Pozytywne nastroje są także wśród inwestorów, którzy licznie zdecydowali się na inwestycje w Polsce przy udziale PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A).

W wynikach sondaży zaznacza się także, że  w mniejszym stopniu (porównując z rokiem 2017) pracodawcy deklarują podwyżki. Patrząc jednak na ujęcie sezonowe trend jest jednak rosnący. Podwyżek najczęściej mogą się spodziewać pracownicy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przemysłu, budownictwa.

Podwyżki rzadziej deklarują firmy zlokalizowane w miastach, a częściej te we wsiach, w obrębie dużych aglomeracji.

Coraz chętniej firmy zapatrują się także na zatrudnienie cudzoziemców. Zgodnie z sondażem połowa firm, która do tej pory cudzoziemców nie zatrudniała, rozważy to w najbliższym czasie. Aktualnie najwięcej cudzoziemców pracuje w przemyśle (37%), nowoczesnych usługach biznesowych (28%), budownictwie (26%), usługach (11%). Najwięcej cudzoziemców zatrudnia się w północnych województwach (28%). Najczęściej zatrudnia się ich w firmach zlokalizowanych blisko dużych aglomeracji, we wsiach (38%), mniej w miastach do 20 tys. (16%).

Sondaż został zrealizowany między 6 kwietnia a 9 maja 2018 roku. Wzięło w nim udział 1000 firm.(PAP)

Źródło: bankier.pl

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry s…

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...