Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

Od 1 marca w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Ponadto w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14. Okazuje się, że ze względu na brak środków na nowe etaty oraz podwyżki dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy może być problem z egzekwowaniem nowych przepisów.


Wprowadzenie nowych rzepisów to zwiększenie obowiązków inspektorów, którym nie można podnieść pensji ze względu na trudną sytuację instytucji. PIP już w poprzednich latach narzekała na brak pieniędzy na nowe etaty i podwyżki dla już pracujących tam osób. Na koniec 2016 r. zatrudniał ok. 2,7 tys. osób - z tego tylko ok. 1,6 tys. pracowało jako inspektorzy. A w 2016 r. zostało przeprowadzonych aż 82,5 tys. kontroli.

Pracodawca ma obowiązek udzielenia swoim pracownikom dnia wolnego w zamian za sobotę, w którą przypada święto. Dzień ten musi przypadać w tym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto.


Pracodawca musi umniejszyć pracownikowi wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela. Gdy święto przypada w sobotę, która w zakładzie jest dniem wolnym, należy wskazać inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym, aby zapewnić pracownikom odpowiednią liczbę dni i godzin pracy.
W systemach równoważnych, gdy święto wypada w sobotę, można przedłużyć dobowy wymiar czasu pracy ponad podstawowe 8 godzin. Zazwyczaj pracownicy tacy mają dłuższe dniówki robocze i więcej dni wolnych od pracy.


Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy liczbę dni i godzin pracy muszą mieć dostosowane do obowiązującego ich wymiaru czasu pracy, co z` reguły nie będzie wymagało wskazania dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto.


W przypadku w którym pracownik w dniu wolnym wyznaczonym przez pracodawcę za święto jest chory, wymiar czasu pracy takiego pracownika obniża się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W sytuacji, gdy pracownik miałby korzystać w dniu wyznaczonym jako wolny za święto z urlopu wypoczynkowego, nie ma obowiązku wyznaczenia innego dnia wolnego. Pracownik nie korzysta w takim dniu z urlopu, gdyż zgodnie z zasadami udzielania urlopu wypoczynkowego udziela się go w dniach, które są dla pracownika dniami pracy. Oznacza to, że pracownikowi nie udziela się urlopu w dniu, w którym zgodnie z rozkładem ma wolne za święto.

poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:00

W LUTYM ZAWITA DO POLSKI NOWA SIEĆ HANDLOWA

Już w lutym do Polski zawita nowa sieć dyskontów Dealz. 


Dealz to sieć sklepów popularnych m.in. w Hiszpanii, Francji oraz w Wielkiej Brytanii. Cechą charakterystyczną tej firmyjest stała i niezmienna cena wszystkich produktów, które znajdziemy na sklepowych półkach. W krajach, które przyjęły wspólną walutę towary kosztują 1,5 euro. W Wielkiej Brytanii natomiast klient za każdą rzecz musi zapłacić 1,5 funta. W ofercie sklepów znajdują się artykuły gospodarstwa domowego, kosmetyki, zabawki, dekoracje oraz napoje i żywność.


Otwarcie pierwszych sklepów sieci Dealz w Polsce jest planowane już w lutym tego roku, a firma poszukuje już pracowników.

Pierwsze sklepy powstaną w Kaliszu, Warszawie i Swarzędzu.

poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:56

1 STYCZNIA 2018 ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW

Od nowego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Oświadczenia zastąpione zostaną odpłatnymi zezwoleniami na pracę sezonową, a okres wykonywania pracy nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym i liczony jest od daty wjazdu cudzoziemca do Polski. Opłata wynosi 30 złotych.


Wszystko w celu dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych.

Dotychczas nie wiadomo było u kogo i na jakich warunkach pracował przebywający w Polsce obywatel innego kraju., co utrudniało kontrole straży granicznej czy Państwowej Inspekcji Pracy.


Procedurą zezwoleń na pracę sezonową objęte będzie rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka i gastronomia.

poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:47

ZMIANY W EWIDENCJI PRZEDSIĘBIORCÓW JUŻ W MARCU

Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy to główny cel rządowego projektu. Wszystko w celu przyśpieszenia rejestracji i dokonywania zamin w danych znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 


W chwili obecnej regulacje dotyczące CEIDG znajdują się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, wkrótce będą stanowiły osobny akt prawny.


Zmiany

 • Proponowane zmiany umożliwią przesiębiorcom umieszczanie w CEIDG danych dotyczących udzielonych pełnomocnictw i prokurentów. Opublikowanie przez przedsiębiorcę w CEIDG informacje o pełnomocniku będzą równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Dane informacyjne dotyczące formy przedsiębiorca będzie mógł zmienić w każdej chwili.
 • Zmiany obejmują również zawieszanie działalności gospodarczej. Teraz przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, jednak po zmianach przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie mógł zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej na dowolny okres lub bezterminowo. W przypadku spółki cywilnej zawieszenie będzie skuteczne, gdy działalność zawieszą wszyscy wspólnicy.
 • W myśl nowelizacji wniosek o wpis do CEIDG nie będzie podlegał opłacie.
 • Jeżeli przedsiębiorca nie zmieni w CEIDG danych dotyczących adresu, doręczenie korespondencji na wskazany w ewidencji adres odniesie skutek prawny.
 • Przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność za szkodę wywołaną podaniem do CEIDG nieprawdziwych danych.
 • Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG będzie następowało w przypadku: trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej lub gdy gdy wpisu dokonano z naruszeniem prawa.
 • Nowelizacja wprowadza nowe sposoby kontaktu z przedsiębiorcą za pomocą wiadomości SMS. Tworzy też Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (dalej: PIP), który będzie prowadzony w systemie informatycznym. Za jego pomocą przedsiębiorca będzie mógł załatwić wiele spraw dotyczących podejmowania, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej. W PIP będzie można również uzyskać informacje o zasadach prowadzenia kontroli i inspekcji firm. Ponadto poprzez PIP przedsiębiorca uzyska zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami i podatkami. PIP nie będzie nie prowadził działalności doradczej dla firm

Większość przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ma wejść w życie 1 marca 2018 r. Projekt trafił teraz do prac w Sejmie.

Od 1 stycznia 2018 w każdym sklepie trzeba zapłacić za jednorazową torbę foliową.


Wprowadzenie opłaty recyklingowej związane jest z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, opłata za torbę to 20 groszy. Bezpłatne pozostaną lekkie torby na zakupy nazywane zrywkami, służące m.in do pakowania mięsa. Ustalona cena ma za zadanie zniechęcić konsumentów do zakupów plastikowej torby a zachęcić do używanie wielorazowych materiałowych toreb. 


Nowelizacja ustawy wprowadza też obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej informacji o liczbie zużywanych w naszym kraju toreb foliowych.

Rocznie w Polsce zużywa się 11 miliardów foliówek, czyli od 250 do 300 toreb na mieszkańca.

wtorek, 19 grudzień 2017 17:02

PODSUMOWANIE MŚP 2017 I PROGNOZA NA 2018 ROK

Cyklicznie opracowywany przez Instytut  Keralla Research podaje, że humory polskich przedsiębiorców uległy poprawie i wzrosły o niemal 8 pkt. Na sytuację wpłynął wzrost odsetka przedsiębiorstw pozytywnie postrzegających zmiany zachodzące w gospodarce. Ostatni kwartał zapowiada utrzymanie skłonności przedsiębiorców sektora MŚP do inwestowania na poziomie z poprzedniego kwartału. Cyklicznie opracowywany przez Instytut  Keralla Research podaje, że humory polskich przedsiębiorców uległy poprawie i wzrosły o niemal 8 pkt. Na sytuację wpłynął wzrost odsetka przedsiębiorstw pozytywnie postrzegających zmiany zachodzące w gospodarce. Ostatni kwartał zapowiada utrzymanie skłonności przedsiębiorców sektora MŚP do inwestowania na poziomie z poprzedniego kwartału. 

 

Poprzedni kwartał w kraju

O 4 pkt. proc. zwiększył się odsetek przedsiębiorców sektora MŚP, którzy pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą w Polsce w minionych trzech miesiącach. 
Od początku roku ubywa firm, według których sytuacja ekonomiczna kraju ulega pogorszeniu. Początek roku to ok. 43 proc. sceptyków, a każdy pomiar zmniejsza liczbę negatywnie oceniających.

Obecnie według 24,8 proc. przedsiębiorców kondycja polskiej gospodarki pogorszyła się, co daje spadek o 1 pkt. proc. w odniesieniu do 3 kw.

 

Poprzedni kwartał w firmach

Poziom zadowolenia firm sektora MŚP z kondycji prowadzonego przez nich biznesu wzrósł 2,8 pkt. Proc., co stanowi zbliżony odsetek pozytywnych ocen uzyskanych w roku ubiegłym w tym samym okresie. 

 

Czwarty kwartał w kraju

W relacji do ostatniego pomiaru o 7,6 pkt. proc. wzrósł odsetek badanych zakładających polepszenie się sytuacji gospodarczej kraju w następnym kwartale. Optymistyczny scenariusz zakłada 20,8 proc. przedsiębiorców, co jest też wynikiem o 9,1 pkt. proc. wyższym, niż rok wcześniej w analogicznym okresie. 


Od stycznia na podobnym poziomie utrzymuje się odsetek przedsiębiorców zakładających raczej pogorszanie się sytuacji w krajowej gospodarki. W obecnym odczycie negatywnie prognozuje 22,6 proc. badanych. W ostatnim pomiarze w ten sposób odpowiadało 21,8 proc., w kwietniu – 22,4 proc., a w styczniu 22,0 proc. reprezentantów firm MŚP.

 


Czwarty kwartał w firmie

Co czwarty przedsiębiorca MŚP zakłada poprawę kondycji ekonomicznej własnej firmy wraz z końcem roku. W relacji do poprzedniego pomiaru to niewielki, bo 1,4 pkt. wzrost, natomiast już w porównaniu do nastrojów z ubiegłorocznego badania to rezultat lepszy o 5 pkt. proc. Optymistyczny scenariusz zakładają głównie firmy handlowe, produkcyjne oraz zatrudniające 50-249 pracowników. Negatywnych zmian spodziewają się przede wszystkim podmioty, które działają tylko w kraju i nie zajmują się eksportem. 

 

WSKAŹNIK KERNA

Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA wyniósł -54,87 i jest najlepszym odczytem od trzech lat. Wskazuje jednocześnie na sporą poprawę nastrojów przedsiębiorców wobec poprzedniego kwartału wyrażoną wzrostem o 7,94 pkt. Nastroje przedsiębiorców uległy polepszeniu w każdym badanym zakresie, jednak najbardziej zauważalna jest jednak zmiana dla pytania o prognozy na kolejny, tj. czwarty kwartał tego roku. Odsetek firm pozytywnie prognozujących wzrósł aż o 7,6 pkt. proc. (jeszcze trzy miesiące temu tylko 13,2 proc. zakładało pozytywny wariant wydarzeń dla kraju). Oceniający miniony kwartał jednogłośnie orzekli, że sytuacja krajowej gospodarki polepsza się. 

 


INDEX ZAIR

Index ZAIR obrazujący skalę zakupów prowadzonych przez firmy MŚP oparty jest na wskazaniach o wydatkach na inwestycje i rezygnacji z planów zakupowych na dany kwartał w firmie. Odczyt wyników z tej edycji badania wyniósł 62,94 pkt. na minusie i w skali ostatnich trzech miesięcy jest symbolicznie gorszy (zmiana o 0,66 pkt.). Firmy zamierzające wydatkować w czwartym kwartale na środki trwałe, kupować będą głównie nowe maszyny (60,4 proc.). Utrzymuje się skłonność do inwestycji w służbowe samochody (36,2 proc.) i oprogramowanie (20,8 proc.). Inwestycje planują głównie eksporterzy, producenci oraz średnie firmy (50-249).

źródło: egodpodarka.pl

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe 2019 już wkrótce! Poniżej pełen harmonogram zgodnie z informacjami na :www.men.gov.pl I TURA - 14.01-27.01.2019 województwa:...

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatniczymi na linii – duże firmy dłużne tym mniejszym.

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatnic…

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło podjąć kolejną próbę walki z zatorami płatniczymi, mimo, że kilka...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...