Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

wtorek, 19 grudzień 2017 16:51

UNILEVER PRZEJĄŁ KOLEJNĄ SPÓŁKĘ

Spółka Unilever stała się z początkiem września właścicielem producenta herbat Tazo.Spółka Unilever stała się z początkiem września właścicielem producenta herbat Tazo.


Unilever zdecydował się na zakup firmy od kawowego potentata Starbucks. Całość transakcji szacuje się na kwotę 384 milionów dolarów.


Spółka Tazo w ubiegłym roku odnotowała sprzedaż o wartości 112,5 miliona USD, a to wszystko dzięki specjalnej ofercie herbat czarnych, zielonych i ziołowych w wielu różnych formatach.

Prodkty firmy Tazo sprzedawane są głównie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

wtorek, 19 grudzień 2017 16:48

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W 2018 ROKU

W 2018 roku zaczną obowiązywać regulacje unijnej reformy w zakresie ochrony danych osobowych. To właśnie zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych to jedna z kluczowych przesłanek, na jaką mogą powoływać się administratorzy tych danych. 


Od dnia 25 maja 2018 r. polscy administratorzy danych osobowych zobowiązani będą stosować się do unijnych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wszystkie materialne przepisy tego dokumentu będą od tego dnia obowiązywać bezpośrednio i będą miały bezpośredni skutek dla polskich administratorów danych. Nasuwa się jednak pytanie, czy po wejściu w życie reformy ochrony danych osobowych dotychczas pozyskane zgody na przetwarzanie danych będą ważne?

Otóż unijne rozporządzenie nie zmienia warunków pozwalających uznać dane oświadczenie za prawnie wiążącą zgodę. Mówi ono o tym, że zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach.


GIODO stoi na stanowisku, że większość otrzymanych dotychczas zgód zachowa ważność także po wejściu w życie unijnego rozporządzenia. Pod warunkiem, że osoby, których dane są przetwarzane, zostaną poinformowane o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 


Ważne jest to, by każda osoba, która udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogła zrobić to dobrowolnie oraz zeby treść zaznaczanej odpowiedzi była dostępna w formie treści napisanej zrozumiałym językiem po to, by każdy dokładnie wiedział komu i na co wyraża zgodę.

wtorek, 19 grudzień 2017 16:44

SOLARIS LIDEREM NA RYNKU

Solaris Bus & Coach S.A jest w trakcie realizacji kontrakt na dostawę  22 autobusów elektrycznych do Jaworzna. Najnowsze dane wskazują, że firma wyprodukowała już ponad 100 autobusów i tym samym umocnióła swojąpozycję na europejskim rynku.  


Solaris Bus & Coach S.A. zajmuje się produkcją autobusów elektrycznych od roku 2011. Jeżdżą nie tylko po Warszawie, Ostrołęce, Krakowie, Inowrocławiu oraz Jaworznie, ale znaleźć je możemy również na drogach Austrii, Czech,  Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Łotwiy i Słowacji.


Autobusy elektryczne dostarczane do Jaworzna to Urbino 18 electric . Są to autobusy nowej generacji ,wyposażone w centralny silnik trakcyjny Medcom o mocy 240 kW, a ładowanie pojazdów możliwe jest dzięki zainstalowanemu gniazdu typu plug-in ze stacjonarnej ładowarki zewnętrznej oraz pantografowemu systemowi umieszczonemu na dachu autobusu.

Wśród 100 dostarczonych do klientów autobusów elektrycznych ponad połowę stanowią najnowszej generacja Solarisy Urbino 12 electric. Zamówienia na te model ciągle spływają, a dodatkowo pojazd ten został wybrany najlepszym autobusem miejskim w Europie i otrzymał tytuł „Bus of The Year 2017”. Nowy Solaris Urbino 12 electric został nagrodzony również przez jedno z najpopularniejszych niemieckich czasopism branżowych „Busplaner” tytułem „Innowacja roku 2018”.

Źródło: wgospodarce.pl

poniedziałek, 11 grudzień 2017 17:04

UNIA ZMIENIA ZASADY DOTYCZĄCE VAT

We wtorek 5 grudnia Unijni ministrowie finansów przyjęli w Brukseli nowe regulacje dotyczące VAT. Zmiany zakładają, że podatek ma być płacony w kraju, w którym znajduje się klient, a odpowiedzialnosć za zebranie daniny ma spadać na właścicieli platform inernetowych. Przepisy zniosą tzw. wyjątek dla przesyłek spoza UE o wartości mniejszej niż 22 euro, od których teraz nie trzeba płacić VAT.Jednym z rozwiązań ma być stworzenie ogólnoeuropejskiego portalu internetowego, który będzie oferował firmom prosty system poboru VAT, a państwom członkowskim - solidniejszy system gromadzenia dochodów.

Pomysł na jedno okienko ma na celu zwolnienie internetowych handlowców z oddzielnej rejestracji VAT w każdym z państw członkowskich, w którym sprzedają oni swoje towary. Zmiana spowoduje dopasowanie polskiego systemu VAT do gospodarki cyfrowej poprzed zmniejszenie biurokracji i tym samym wypracowanie oszczędności dla firm jak i w konsekwencji dla państw członkowskich. 


Początkujące firmy, start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z ułatwień pod warynkiem, że ich sprzedaż transgraniczna będzie miała wartość mniejszą niż 10 tys. euro rocznie, wtedy przedsiębiorstwa te będą mogły stosować krajowe regulacje VAT-owskie.Ważną zmianą dla konsumentów będzie zniesienie wyjątku dla przesyłek spoza UE o wartości mniejszej niż 22 euro. Teraz do takich towarów nie dolicza się podatku VAT, co sprawia, że przedsiębiorstwa w UE, które muszą naliczać podatek niezależnie od wartości wysyłanego towaru, są w gorszej pozycji. Luka ta daje też możliwości nadużyć. Część ze 150 mln przesyłek spoza UE o deklarowanej wartości poniżej 22 euro jest celowo niedoszacowanych.

Pakiet regulacji w skład których wchodzi dyrektywa i dwa rozporządzenia, został przyjęty we wtorek przez unijnych ministrów finansów bez dyskusji. Parlament Europejski wyraził swoją opinię w tej sprawie 30 listopada, umożliwiając Radzie przyjęcie przepisów.

Przepisy dotyczące jednego okienka mają obowiązywać od 2021 r. Od tego roku ma być również zlikwidowany wyjątek dotyczący małych przesyłek. Kraje członkowskie będą miały czas na wdrożenie przepisów dyrektywy do końca 2020 r.

środa, 06 grudzień 2017 16:41

SĄD OGŁOSIŁ UPADŁOŚĆ ALMY

Krakowski Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości giełdowej Spółki Akcyjnej Alma Market. Część majątku spółki za 94 mln zł ma przejąć spółka Immomok - właściciel jednego z supermarketów E.Leclerc.

Problemy sieci Alma zaczeły się już w 2016 roku, kiedy na półkach sklepów zaczęło brakować produktów. Okazało się, że spółka zalegała z wypłaceniem pieniędzy dostawcom towaru. Zarząd Alma Market Polska we wrześniu 2016 roku wystąpił do sądu o wszczęcie postępowania sanacyjnego, które miało na celu restrukturyzację spółki, jednocześnie chroniąc ją przed wierzycielami. Kilka tygodni później zarząd zapowiedział masowe zwolnienia pracowników sklepu. W połowie października zarząd Alma Market Polska skierował do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku.  

 

Spółka powstała w 1991 roku w Krakowie, a 1994 była notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W momencie skierowania wniosku o ogłoszenie upadłości Alma Market Polska zatrudniała 3100 osób w 48 placówkach w całej Polsce.

30 rodzajów wydatków, których zakup na święta mogą polecić ksiegowi obsługiwanym firmom jako bezpieczne wydatki kosztowe:30 rodzajów wydatków, których zakup na święta mogą polecić ksiegowi obsługiwanym firmom jako bezpieczne wydatki kosztowe:


1.Impreza integracyjna Wigilijna dla pracowników jest kosztem podatkowym dla zakładu pracy. Wydatki na organizację takiej uroczystości można ponosić pod warunkiem, że zaproszonymi pozostaną wyłącznie osoby zatrudnieni. Gdy impreza obejmuje już inne osoby, tj. kontrahentów oraz członków rodzin zatrudnionych, koszty musza zostać rozliczone proporcjonalnie. Nie ma ograniczeń kosztowych, jeśli zaproszonymi pozostaną osoby współpracujące. Wydatkiem rozliczanym w kosztach mogą być zakupy towarów na organizację imprezy, jak również jeden łączny koszt zatrudnienia zewnętrznej firmy cateringowej lub organizującej cały event dla firmy.Gdyby impreza z udziałem osób zewnętrznych nabrała charakteru reklamowo – promocyjnego – rozliczenie kosztowe wydatków na jej organizacje byłaby kosztem. Gdyby jednak głównym celem imprezy było budowanie relacji z partnerami handlowymi i wywarcie na nich jak najlepszego wrażenia, wydatki mogłyby być uznane za wyłączoną z kosztów reprezentację (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL).


2.Prezenty gwiazdkowe dla pracowników i kontrahentów  w kosztach stanowią koszt podatkowy pod warunkiem ich przekazania pracownikom ze środków obrotowych. Jeśli przeznaczone na ich nabycie zostały fundusze z ZFŚS – wydatek nie będzie kosztem (jedynie odpis na fundusz jest zaliczany do kosztów podatkowych). Prezenty gwiazdkowe na rzecz kontrahentów nie są wydatkiem kosztowym. Przekazywane prezenty, które nie mają na celu reklamy firmy będą wydatkiem na reprezentację. Taki cel mogą mieć również wydatki na drogie prezenty posiadające logo firmy, które je przekazuje. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania firmy ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej kontrahentów, partnerów handlowych, wówczas ich wręczane w okolicznościach świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych czy kolejnej rocznicy bądź jubileuszu kontrahenta, wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.


3.Kartki świąteczne a wydatek w firmie

Wysyłka kartek świątecznych oraz zakup kopert i znaczków to  kwydatki ogólne związane z budowaniem relacji z kontrahentami. Nie są one uznawane za reprezentację, gdyż ich zadaniem jest budowanie relacji biznesowej.


4.Gwiazdor dla dzieci pracowników jako koszt uzyskania przychodów

Jest to koszt podatkowy przy finansowaniu wydatku ze środków obrotowych. Taki sam charakter ma np. przekazanie jako prezentu np. w postaci biletów dla pracowników i ich dzieci do kina (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 03.10.2014 r., sygn. akt: IPPB5/423-632/14-3/AM).


5.Świąteczny wystrój wnętrza w kosztach podatkowych

Zakup choinki do firmy oraz innych dekoracji świątecznych o ile nie przekracza norm ogólnie przyjętych należy zaliczyć do kosztów podatkowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2010 r.sygn. akt ILPB4/423-26/10-2/MC).

6.Poczęstunek dla kontrahenta w restauracji w okolicach Świąt Bożego NarodzeniaStanowi koszt uzyskania przychodów. W przypadku przekraczania norm przyjętych w danym środowisku będzie już to wydatek na reprezentację. Jeśli cel spotkania jest stricte związany z prowadzonymi rozmowami biznesowymi i dotyczy szczegółów współpracy, to wydatki na organizację są kosztem podatkowym.


7.Wino w prezencie

To zakup reprezentacyjny w przypadku przekazania butelki wna kontrahentowi, czy pracownikowi. 


8.Świąteczne cukierki z logo firmy

Jest ot koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że cukierki takie rozdawane są w ramach świątecznej akcji propocyjnej z logo firmy a jej organizowanie jest samodzielne lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego (np. agencji reklamowej). 


9.Sprzątanie po imprezie wigilijnej

Jest to wydatek związany z uzyskaniem przychodu, gdyż jest to koszt wpływający na przywrócenie składnika majątku do stanu pozwalającego wykorzystywanie go nadal dla prowadzenia działalności gospodarczej.


10.Bony świąteczne na paliwo lub zakup prezentów dla pracowników

Bony stanowią koszt uzyskania przychodów. Gdy zostaną przekazane kontrahentom, należy je potraktować jako wydatek reprezentacyjny.

 

Źródło: pit.pl

poniedziałek, 27 listopad 2017 09:29

U KURIERA POCZTY POLSKIEJ ZAPŁACIMY KARTĄ PŁATNICZĄ

Kurierzy Poczty Polskiej są zaopatrzeni w terminalne płatnicze, dzięki którym już za przesyłki świąteczne pobraniowe będziemy mogli zapłacić kartą. 


Poczta Polska jest największą firmą dystrybucyjno-logistyczną w Polsce, która wg badań jest najczęściej wybieranym dostawcą kupionego towaru w sklepie internetowym. Z usług kurierskich i paczkowych Poczty Polskiej korzysta aż 55 procent badanych.   

Te same badania wskazują, że co czwarta transakcja internetowa opłacana jest już przy odbiorze. 


W 2016 r. około 30 proc. paczek nadanych za pośrednictwem Poczty Polskiej opłacono gotówką za pobraniem, a średnia kwota takiej transakcji to 200 zł. Usługa jest dostępna dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.


Partnerami projektu wyposażenia wszystkich kurierów Poczty Polskiej w terminale płatnicze są MasterCard, Visa i eService.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe 2019 już wkrótce! Poniżej pełen harmonogram zgodnie z informacjami na :www.men.gov.pl I TURA - 14.01-27.01.2019 województwa:...

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatniczymi na linii – duże firmy dłużne tym mniejszym.

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatnic…

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło podjąć kolejną próbę walki z zatorami płatniczymi, mimo, że kilka...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...