Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

W listopadzie pozyskać pieniądze unijne będą mogły przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.  Z oferty mogą też skorzystać samorządy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Miesiąc listopad to aż 190 konkursów, z czego 93 są zupełnie nowe. Wśród nich znajduje się 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 


Szczegóły dotyczące konskursów, zasa naboru znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

wtorek, 07 listopad 2017 19:35

RYNEK USŁUG KURIERSKICH ROŚNIE W SIŁĘ

Branża kurierska na rynku e-commerce dynamicznie się rozwija, głównie dzięki rozwijającemu się eksportowi. Eksperci  przewidują dla przesyłek krajowych coroczny wzrost liczby paczek o 11 procent, a największa dynamika wzrostu będzie dotyczyć przesyłek zagranicznych w wysokości 16 proc., przesyłek ekonomicznych będzie przybywało w tempie 18 proc., natomiast ekspresowych znacznie mniej, bo o ok. 5 procent.


Znaczny wpływ na rozwój branży ma dynamika wzrostu branży e-commerce, która notuje dynamiczny wzrost zarówno pod względem liczby przesyłanych paczek, jak i ich wartości. Sprzedawcon działającym w sieci i korzystającym z usług firm kurierskich zależy na jak najszybszym odbiorze paczki przez klienta. Klient lubi mieć możliwość wyboru alternatywnych form odbioru – placówek pocztowych lub paczkomatów.


Dla klientów ważnym kryterium są wygoda i dostępność, ale także niska cena i wysoka jakość usług. Specyfiką rynku jest stosunkowo mały rozmiar paczek i brak przywiązania klientów do jednej firmy. Kluczowe znaczenie mają jednolite zasady dotyczące kupowania, zwrotu i reklamowania towarów, obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zakupy w sieci poza granicami Polski stają się coraz bardziej bezpieczne i zyskują na popularności.


Na polskim rynku przesyłkami kurierskimi zajmuje się około stu operatorów, natomiast 80% rynku zdominowane jest rpze takie firmy jak: DPD, UPS, DHL i GLS oraz Poczta Polska. Firma Let’s Deliver zaoferowała usługi podobne do tych, jakie są udziałem amerykańskiego Ubera, z wykorzystaniem głównej słabośc welkich dostawców, jaką jest czas. 


Let’s Deliver rozpoczęło swoją działalnośćod Trójmiasta, dziś działa nie tylko w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, ale także w Warszawie. Podobnie jak Uber współpracuje z prywatnymi osobami, które rozwożą po mieście paczki od nadawców do klienta, a średni czas dostawy wynosi tyko 20 minut. 


Klienci robiący zakupy w internecie będę jeszcze musieli chwilę zaczekać na zmniejszenie czasu dostaw zamawianych towarów, jednak poprawa jakości usług na pewo pozwoli sprzedawcom e-commerce na dalsze rozwzój.

wtorek, 07 listopad 2017 19:30

5 EDYCJA PROGRAMU THINK BIG UPC

5 edycja realizowanego przez UPC programu Think Bigto szansa dla małych przedsiębiorców na międzynarodową ekspansję i osiągnięcie sukcesu. Zadaniem programu jest wspieranie przedsiębiorców z Polski, Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier w zakresie doskonalenia produktów i usług, charakteryzujących się największym potencjałem biznesowym. Pula nagród finansowych to 20 tys. Euro, a tegoroczna odsłona została wzbogacona o Akademię Think Big - program mentoringowy.


Think Big to program skierowany do przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje projekty biznesowe w oparciu o nowe technologie i chcieliby rozwijać je, korzystając z wiedzy i doświadczenia globalnych partnerów.
W skład Akademii wchodzą mentorzy, posiadający nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także doświadczenie i predyspozycje do dzielenia się swoją wiedzą. 

 

Na czym polega program?


Potencjał bznesowy – to jego musi posiadać każdy ze zgłaszanych do THINK BIG projektów w  jednym z trzech obszarów: B2B, customer experience oraz narzędzia i technologie marketingowe. By zgłosić się do programu należy w terminie do 15 grudnia 2017 wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej programu www.thinkbig.pl. Pula nagród finansowych tej edycji to 20 000 Euro.  Zwycięzca otrzyma co najmniej 10 000 Euro i możliwość wypracowania modelu współpracy z UPC. Jury przyzna także nagrodę za drugie i trzecie miejsce.


W jury tegorocznej edycji konkursu Think Big weszli niezależni eksperci biznesowi i członkowie zarządu UPC Polska, w tym min. Michał Olszewski - wiceprezydent m. st. Warszawy i inicjator Centrum Przedsiębiorczości Smolna; Olga Kozierowska - inicjatorka promocji przedsiębiorczości kobiet, twórczyni projektu Sukces Pisany Szminką, Artur Kurasiński - bloger i przedsiębiorca; Arkadiusz Piechocki - partner w SpeedUp Venture Capital Group; Sergiusz Sawin - wiceprezes The Heart; Łukasz Wejchert - założyciel firmy Dirlango, inwestor; Roman Młodkowski - dyrektor programowy Forbes Polska; Paweł Zielewski - redaktor naczelny magazynu Forbes.

Program THINK BIG został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz Prezydenta m. st. Warszawy. Pieczę medialną sprawuje Business Insider Polska, Forbes, i Spider’s Web. Partnerami są: SpeedUp Venture Capital Group oraz Aula Polska. Partnerem merytorycznym programu jest The Heart.

czwartek, 26 październik 2017 09:45

BEZPŁATNY URLOP NA ŻĄDANIE?

Od ponad roku komisja kodyfikacyjna przygotowuje dwa projekty nowego kodeksu pracy, które będą regulowały zarówno indywidualne jak i zbiorowe prawo pracy. W marcu 2018 roku rząd ma zdecydować czy akceptuje propozycje i kiedy zostaną wprowadzone w życie.  


Oto najważniejsze z nich:

 • Zasada minimalnego 14-dniowego odpoczynku, która będzie musiała być zgłaszana przez pracownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,
 • Urlop zaległy, który został odwołany z przyczyn dotyczących pracodawcy będzie musiał zostać udzielony najpóźniej do końca marca następnego roku kalendarzowego. Jeśli zaś nastąpi to z przyczyn dotyczących pracownika, wówczas firma będzie mogła udzielić zaległego urlopu w terminie późniejszym,
 • W przypadku przebywania pracownika w okresie wypowiedzenia możliwy będzie transfer niewykorzystanego urlopu. Dotychczasowy zatrudniający nie będzie musiał płacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeśli porozumie się z pracownikiem i jego nowym pracodawcą w sprawie wykorzystania tego wolnego w trakcie kolejnego zatrudnienia – o ile przerwa między zakończeniem pracy w jednej firmie i rozpoczęciem w następnej nie będzie dłuższa niż miesiąc, 
 • Ujednolicenie wymiaru urlopu dla wszystkich pracowników do 26 dni,  
 • Urlop będzie mógł być udzielany w wymiarze godzinowym, ale tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje niepełny dzień urlopu. W takim przypadku nie będzie on zaokrąglany do pełnego dnia,
 • Wymiar urlopu na żądanie się nie zmieni, nadal będą to 4 dni z tą różnicą, że byłby on bezpłatny.
wtorek, 24 październik 2017 09:37

66 MLN NA ROZWÓJ FIRM MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki podpisanymi z pośrednikami umowami przeznaczy na MŚP łączną kwotę 66 mln zł. Pieniądze będzie można wykorzystać w formie preferencyjnych pożyczek, a to wszystko w celu wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności firm na lokalnych rynkach.


Umowy zapewnią małym oraz średnim przedsiębiorcom dostęp do po preferencyjnych pożyczek na zwiększenie konkurencyjności swoich firm, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, czy wzrost skali prowadzonej działalności, co w konsekwencji przyczyni się to do rozwoju całych regionów.


Pożyczki będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, co oznacza atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji czy ukrytych kosztów. 


Specjalne preferencje przewidziane są dla start-upów. Promowane będą również inwestycje skierowane na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. zagranicznych.


W województwie lubelskim pożyczek będzie udzielać Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która dysponuje środkami w wysokości 9 mln zł, natomiast w Podkarpackiem jest dwóch pośredników finansowych: Lubelska Fundacja Rozwoju, która ma do zaoferowania kwotę 12 mln zł i Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A., gdzie wartość umowy to 16 mln zł. W województwie zachodniopomorskim konsorcjum w składzie: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych oferować będzie firmom Pożyczkę inwestycyjną oraz Pożyczkę obrotowo-inwestycyjną na inwestycje i rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa. Natomiast ECDF S.A. wraz z Mega Sonic S.A. udzielać będzie zachodniopomorskim firmom Mikropożyczek i Pożyczek obrotowo-inwestycyjnych. Konsorcja w sumie dysponują kwotą 29 mln zł.


Z unijnych pożyczek skorzystać już można w dziewięciu województwach: pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, małopolskim, dolnośląskim, opolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i lubelskim. Wkrótce dołączy do nich pozostałe sześć regionów.

środa, 18 październik 2017 09:32

NIELEGALNE ZATRUDNIENIE JUŻ W CO TRZECIEJ FIRMIE

Nielegalne zatrudnienie w co trzeciej z kontrolowanych firm, problemy z wypłatami wynagrodzeń i nierzetelne ewidencjonowanie czasu pracy, to tylko niektóre z nieprawidłowości przedstawionych w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za 2016 r.


W przeprowadzonych w 2016 roku kontrolach w ponad 82 tys. kontroli u blisko 68 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych wystawiono 16 tys. mandatów na łączną  kwotę 19 mln zł. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. nielegalnego zatrudnienia, które  stwierdzono je w co trzecim zakładzie i dotyczyło ono 25 tys. osób. Najwięcej nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców stanowili Ukraińcy, bo aż 84 proc. 


Duże nieprawidłowości wykazały kontrole prowadzone pod kątem stosowania tzw. umów śmieciowych, niewypłacania wynagrodzeń, wykorzystywania niezgodnie z przeznaczeniemśrodków z PFRON oraz nierzetelnie prowadzonych ewidencji czasu pracy.


W 2016 roku nie wypłacono wynagrodzeń co dziesiątemu skontrolowanemu pracownikowi, a nieterminowo wynagrodzenia otrzymało 12 proc. pracowników.


Inspektorzy pracy wydali ponad 6 tys. decyzji płacowych. Wyegzekwowano ponad 184 mln zł niewypłaconych należności na rzecz 102 tys. pracowników.


W ubiegłym roku skontrolowano 3200 budów i wyeliminowno zagrożenie zdrowia i życia ponad 70 tys.pracowników.

 

Od ubiegłego roku inspektorzy PIP prowadzą tzw. pierwsze kontrole średnich, małych i mikro firm. Kontrole, prowadzone w formie audytu i instruktażu co do zasady nie są zagrożone sankcjami. Do końca ubiegłego roku inspektorzy pracy przeprowadzili 10 tys. takich kontroli.

Od 1 czerwca 2017 roku osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej mają większe możliwości. Polegają one na większej ochronie kobiet w ciąży oraz zmienionym sposobie wypłacania wynagrodzenia urlopowego.  

W związku z wejściem w życie nowych uregulowań, najważniejszą zmianę odczują agencje pracy tymczasowej w zakresie czasu zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych. Ten okres maksymalnego zatrudnienia wynosi teraz 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Do tej pory pracownik mógł pracować nie dłużej niż 18 miesięcy dla danej agencji pracy tymczasowej. Po zmianach limit ten stosuje się już nie tylko do agencji pracy, lecz także do zatrudnienia u pracodawcy użytkownika. Nawet po zmianie agencji pracy pracownik nadal może pracować tylko 18 miesięcy w ramach 36 kolejnych miesięcy na rzecz jednej firmy.
Niedostosowanie się do tego wymogu może oznaczać grzywnę w wysokości do 30 tys. zł. Ma to wyeliminować sytuacje, które przeczyły idei pracy tymczasowej, kiedy dana osoba pracowała u jednego pracodawcy nawet kilka lat, zmieniając tylko pośredniczące w zatrudnieniu agencje pracy tymczasowej.


Na pracodawcę zostały nałożone dodatkowe obowiązki informacyjne. Doszedł również obowiązek umieszczania w świadectwie pracy informacji przez jaki czas i na rzecz jakiego pracodawcy dany pracownik tymczasowy pracował oraz wydawania analogicznych zaświadczeń w przypadku zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.


Do nowych obowiązków informacyjnych  spoczywających na pracodawcy, jest m.in. prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy.


Nowa Ustawa przyniosła też zmiany dotyczące ochrony kobiet w ciąży. Do tej pory osoby pracujące w oparciu o umowę o pracę tymczasową nie miały gwarancji przedłużenia umowy, gdy okazywało się, że są w ciąży. Teraz kobiety zatrudnione w danej agencji pracy tymczasowej przez co najmniej dwa miesiące w momencie zakończenia trzeciego miesiąca ciąży zyskują gwarancję, że umowa będzie musiała zostać przedłużona do dnia porodu.

Nowe przepisy rozszerzają również katalog wykroczeń, z których każde zagrożone jest karą grzywny nawet do 30 tys. zł. Do najważniejszych zaliczane są: zastępowanie pracą tymczasową pracowników uczestniczących w strajku, naruszenie zakazu zatrudniania pracowników zwolnionych w okresie ostatnich trzech miesięcy z zakładu z przyczyn niedotyczących pracowników czy przekroczenie dopuszczalnych okresów, na jakie może być pracownikowi tymczasowemu powierzona praca tymczasowa.


Pracownicy tymczasowi stanowią najliczniejszą grupę zatrudnianą przez agencje pracy. W 2016 roku za ich pośrednictwem pracę znalazło 1,2 mln osób. Wg danych w ubiegłym roku pracowników tymczasowych zatrudniło 18,6 tys. firm (9 proc. wzrost rdr.).  Za godzinę pracy płaci się 14,49 zł brutto, a miesięcznie wynagrodzenie przekracza 2,4 tys. zł.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry s…

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...