Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

sobota, 13 kwiecień 2019 13:34

Wartościowe śniadania dla duszy i ciała

W obliczu coraz szybszego tempa życia i zmian, lokalne inicjatywy stają się ważnym i mile widzianym elementem wielkomiejskiego życia. Pielęgnują więzi społeczne i sprawiają, że zurbanizowane przestrzenie zmieniają się na bardziej przyjazne mieszkańcom.

Weekendowe Targi Śniadaniowe, organizowane co weekend w Warszawie i Poznaniu, to przykład imprezy, która idealnie wpisuje się w potrzeby mieszkańców miast. Jedzenie od małych lokalnych przedsiębiorców, wspaniała zabawa i szczęśliwi ludzie stanowią obowiązkowe elementy każdego ze spotkań. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania oferty swojej firmy i pozyskania szerokiego grona klientów. Propozycje współpracy chęć objęcia patronatu czy reklamowania się podczas Targu Śniadaniowego można zgłaszać drogą mailową. Adresy zostały zamieszczone na stronie inicjatywy http://targsniadaniowy.pl/.

Start 14 kwietnia w Warszawie.

Ciekawe porównanie, charakterystyczna kreska, dawka pozytywnej energii i kreatywności. Poznajcie edukacyjny :) komiks o byciu przedsiębiorcą teraz i kiedyś.

Wiral 01

Wiral 02

3

UWAGA!

Skrzynki polskich przedsiębiorców zalała fala fałszywych e-maili z urzędu skarbowego o KONTROLI SKARBOWEJ.

E-maile nie są prawdziwe, gdyż urząd nie informuje e-mailem o spodziewanej kontroli. Dodatkowo e-maile wysłane są z różnych adresów, ale nie w domenie gov., czyli tej, którą posługują się instytucje Państwowe.

W e-mailu jest informacja o przygotowaniu się do kontroli i otworzeniu załączników z e-maila - NIE OTWIERAĆ. TO wirus. Spowoduje on przejęcie danych przedsiębiorcy.

Dodatkowo ważnym jest aby nie odpowiadać na e-mai. Jedynym słusznym krokiem jest usunięcie e-maila.

To kolejna taka akcja, wcześniej e-maile przychdodziły z mbanku, z tmobile itp.

UWAŻAJCIE CO OTWIERACIE. CZYTAJCIE WSZYSTKO DOKŁADNIE. PATRZCIE KTO JEST NADAWCĄ. DZIWNE ADRESY - USUWAJCIE.

firmy mają domeny we własnych nazwach np. tmobile itp.

OTO jak wygląda ten e-mail.

52859702 2243390765918882 6013017307469578240 n

 

środa, 23 styczeń 2019 17:45

Główne wyzwania przed MŚP w 2019 r.

Rok 2018 z punktu widzenia MŚP minął pod znakiem wprowadzenia split payment i RODO, problemów związanych z zatorami płatniczymi oraz przyzwoitej kondycji finansowej tego sektora. Ekspert Siemens Financial Services prognozuje jaki dla polskich przedsiębiorców będzie 2019 r.

Polskie MŚP są odpowiedzialne za tworzenie trzech czwartych produktu krajowego brutto oraz zapewniają 50 proc. miejsc pracy na rodzimym rynku. Można więc powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową polskiej gospodarki. W nadchodzącym roku nastąpi wiele zmian w otoczeniu ekonomicznym tego sektora, które będą miały na niego wpływ. Które z nich będą najważniejsze – wylicza Grzegorz Jarzębski, szef linii biznesowej Asset Finance w Siemens Financial Services.

Mniejsze przychody

   

Jednym z najważniejszych wyzwań w gospodarce z punktu widzenia MŚP w 2019 r. będzie spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce – z 5,1 proc. (rok do roku) w III kwartale 2018 r. (dane z GUS) do 3,5 proc. w 2019 r. (prognoza według Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Już teraz widać symptomy tego zjawiska – na przykład wskaźnik PMI za listopad spadł poniżej 50 pkt. – po raz pierwszy od września 2014 r. Jest to związane nie tylko z naturalną cyklicznością rozwoju gospodarczego, którego szczyt właśnie przeżywamy, ale również z mniejszą dynamiką PKB w Unii Europejskiej, która w 2019 r. wyniesie 2 proc. Z kolei w USA gospodarka ma zwolnić do 1,9 proc.

– Słabszy wzrost gospodarczy oznacza mniejsze wpływy do kas firm. Warto jednak zauważyć, że pomimo tendencji spadkowej wciąż jest on stosunkowo wysoki. Dlatego MŚP mają czas na dostosowanie się do mniejszych przychodów – mówi Grzegorz Jarzębski, ekspert Siemens Financial Services. Jest też jednak optymistyczny sygnał dla firm z MŚP. Wchodzą one w nowy rok z dobrą kondycją finansową. Według badania Diners Club Polska, 56 proc. firm z tego sektora ocenia swoją obecną sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. – To dodatkowa poduszka, która pomoże im przetrwać spowolnienie gospodarcze – dodaje Grzegorz Jarzębski.

Dbałość o finanse jest szczególnie istotna w sytuacji kłopotów z pozyskiwaniem należności od kontrahentów. – To wyzwanie, przed którym MŚP stoją już teraz. Według Big InfoMonitora, 54 proc. firm narzeka, że ich kontrahenci opóźniają się z płatnościami powyżej 60 dni. Wszystko wskazuje na to, że problem będzie tak samo poważny, jeżeli nie bardziej, w 2019 r. – mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services. Według eksperta, w takich sytuacjach firmy mogą posiłkować się coraz łatwiej dostępnymi narzędziami finansowania zewnętrznego, na przykład faktoringiem. Dzięki niemu za stosunkowo niewielką opłatą mogą zachować swoją płynność i w ten sposób nie tylko utrzymać pozycję na rynku, a nawet prowadzić ekspansję, gdy konkurencja nie ma gotówki na inwestycje.

Problem braku pracowników

W nadchodzącym roku MŚP będą miały jeszcze większy problem z pozyskaniem nowych pracowników. Według GUS w samym III kwartale 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła ponad 157 tys., co oznacza wzrost o 19,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. – Bezrobocie w 2018 r. spadło do rekordowo niskiego poziomu i nie ma wyraźnych sygnałów, by sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić, co oznacza, że jeszcze przez jakiś czas będziemy mieć do czynienia z rynkiem pracownika. Dlatego coraz więcej firm stara się skupić na zatrzymaniu swoich obecnych pracowników. Jest to strategia dobra, ale w wielu wypadkach oznacza ona stagnację przedsiębiorstwa, gdyż bez specjalistów niemożliwe jest wdrażanie nowych technologii, które wspierają rozwój firmy – mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services. – W kontekście braku „rąk do pracy” na poziomie zarządczym warto również wspomnieć o wyzwaniu związanym z przeprowadzeniem skutecznej sukcesji, przed jakim stoi duża część firm rodzinnych – dodaje ekspert.

Walka o utrzymanie pracowników często wiąże się z koniecznością zwiększenia wynagrodzenia. W rezultacie MŚP zmniejszają swoją główną jak dotąd przewagę konkurencyjną, jaką była tania siła robocza. – Ten problem jest często potęgowany przez nieprzystający do współczesnych wyzwań sposób zarządzania pracownikami. Doprowadza on do zwiększenia presji na efektywność pracowników, bez przeprowadzania niezbędnych inwestycji w nowoczesne rozwiązania technologiczne.– mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services.

– Problem ze znajdowaniem nowych pracowników rodzi pewien paradoks: o ile jest to impuls do inwestycji w maszyny i urządzenia, to wdrożenie tych rozwiązań wymaga wykwalifikowanej siły roboczej, którą trudno pozyskać – mówi Grzegorz Jarzębski. Pewnym rozwiązaniem jeśli chodzi o znajdowanie nowych pracowników mogą być imigranci z Ukrainy. Już ponad 60 proc. z nich chce się osiedlić w Polsce na co najmniej kilka lat, a co trzeci z nich na stałe. Nie wiadomo jednak ilu z nich wyjedzie, gdy Niemcy otworzą dla nich swój rynek pracy.

Inwestycje

Kolejnym wyzwaniem będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu zwiększenia efektywności produkcji lub udzielanych usług. Jak wynika z raportu „Smart Industry Polska” wydanego przez Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości oraz Siemens, największymi barierami we wdrażaniu nowych rozwiązań są obecnie brak niezbędnego kapitału (65 proc.) oraz wspomniany niedobór rąk do pracy (53 proc.). Czyli dwie bariery, których negatywny efekt może się nasilać w 2019 r. – Oba ograniczenia można minimalizować lub wręcz wyeliminować. Firma, której brakuje środków może skorzystać z leasingu lub pożyczki, a następnie spłacać je z kapitału zaoszczędzonego dzięki wdrożonej technologii. Są to coraz powszechniejsze metody finansowania inwestycji w firmach – mówi Grzegorz Jarzębski. – Z kolei problem związany z brakiem rąk do pracy można rozwiązać nawiązując współpracę z firmą, która ma wykwalifikowaną i gotową do pracy kadrę z dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu wdrożeń nowych technologii – dodaje ekspert.

– MŚP mają pewne trudności z inwestowaniem w innowacje – aż trzy piąte nakładów przedsiębiorstw na działalność B+R ponoszą przedsiębiorstwa duże. Dlatego w nadchodzących latach bardzo istotne będzie wykorzystywanie możliwości, jakie w kwestii finansowania i wdrażania nowych technologii dają podmioty trzecie. Firmy z tej grupy wciąż znajdują się na trzecim etapie rewolucji cyfrowej, w której dominuje automatyka, komputery i elektronika. Jednak utrzymanie konkurencyjności na coraz bardziej otwartym rynku europejskim wymaga wspięcia się na najwyższy poziom rewolucji cyfrowej, w którym dominuje „smart industry”, czyli mądre wykorzystanie technologii tj. Internet Rzeczy, analityka danych czy sztuczna inteligencja – mówi Grzegorz Jarzębski.

Większe koszty

Jak szacuje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), po 2020 r. będziemy mieli najwyższe w Unii Europejskiej hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców. – Chociaż udział energii elektrycznej w kosztach firm oscyluje wokół 2,5-5 proc., to w połączeniu z rosnącymi kosztami pracy MŚP będą poddawane bardzo silnej presji kosztowej – mówi Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services. Problem mogą mieć m.in. wodociągi, towarowe gospodarstwa rolne, np. mleczarze, czy sadownicy i przetwórstwo. Tam udział energii niekiedy przekracza 10 proc. w całkowitych kosztach lub wartości towarów sprzedanych.

W odpowiedzi na problem wysokich rachunków za prąd Państwo chce udzielić wsparcia między innymi firmom. Według projektu ustawy, który już wkrótce ma trafić do Sejmu, przedsiębiorcy w 2019 r. będą dostawać rekompensatę za podwyżki cen prądu. Nie będzie się to jednak dziać automatycznie – konieczne będzie zapłacenie pełnej stawki i dopiero później samodzielne ubieganie się o rekompensatę.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieni się również sposób rozliczania podatkowego aut wziętych w leasing. Wydatki z tego tytułu dla aut o wartości przekraczającej 150 tys. zł nie będą mogły być zaliczane w całości do kosztów uzyskania przychodów.Co więcej, od 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli zaliczać w koszty uzyskania przychodu tylko 75 proc. wszystkich wydatków eksploatacyjnych (paliwa, oleje, serwis, części zamienne, opłaty autostradowe, parkingowe itp.), a to oznacza wzrost podstawy do opodatkowania.

 

Artykuł dostarczony przez SIEMENS.

logo Siemens

***

Siemens Financial Services to firma z grupy Siemens, wyspecjalizowana w produktach i usługach finansowych skierowanych do firm operujących w najważniejszych obszarach gospodarki – m.in. sektorach: przemysłowym, budowlanym, energetycznym, ochrony zdrowia. Dzięki wieloletniemu, międzynarodowemu doświadczeniu oraz wiedzy z obszarów, w których operują klienci firmy, Siemens Finance dostarcza produkty dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Oferta firmy obejmuje m.in. finansowanie sprzętu i nowoczesnych technologii, które wspierają firmy na każdym etapie ich rozwoju.

Siemens AG – lider technologiczny będący globalnym symbolem doskonałości technologicznej, innowacyjności, jakości i niezawodności od ponad 165 lat. Firma jest obecna w ponad 200 krajach, koncentrując się na działaniach z obszaru elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji. Jako jeden z największych na świecie producentów efektywnych energetycznie i oszczędzających surowce technologii, Siemens jest wiodącym producentem optymalnych technologii wytwarzania energii, jak również rozwiązań technologicznych w dziedzinie przesyłu energii elektrycznej oraz pionierem w rozwiązaniach infrastrukturalnych oraz automatyce i oprogramowaniu da przemysłu. Spółka jest także liderem w dziedzinie urządzeń do obrazowania medycznego, diagnostyki laboratoryjnej oraz medycznego IT. W roku finansowym 2017 przychód wyniósł 83,0 miliardy euro, a zysk netto 6,2 miliarda. Firma zatrudnia około 377 tysięcy pracowników na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.siemens.com

niedziela, 30 grudzień 2018 07:29

ZUS OD 2019 - INFOGRAFIKA

Jakie będą stawki ZUS w 2019 roku?

Przedstawiamy ciekawą inforgrafikę z rp.pl

48378212 1092420060938806 5700782930331172864 n

DRUGI TERMIN

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty certyfikacyjne pt.: „Model Transnacjonalnego Doradztwa Kariery - model pracy z osobami zainteresowanymi transnacjonalną mobilnością zawodową” organizowane w ramach projektu „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Pracowników LAMOS EU” realizowanego we współpracy z partnerami z Cypru, Hiszpanii, Grecji oraz Niemiec przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Warsztaty certyfikacyjne przygotowują do pracy z innowacyjnym Modelem wsparcia osób wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia zatrudnienia oraz adaptacji pracownika na zagranicznym rynku pracy, opracowanym we współpracy z ekspertami i doradcami z zagranicy w kontekście współczesnych zmian dokonujących się na międzynarodowym rynku pracy, które mają istotny wpływ na kształtowanie poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa personalnego. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi narzędziami wspierającymi realizację Modelu i klientów w osiąganiu celów związanych z transgraniczną mobilnością zawodową, które podniosą efektywność pracy indywidualnej z klientem wraz z konkretnymi metodami jak je zastosować w praktyce. Narzędzia udostępniane uczestnikom to m.in. schemat wywiadu zawodowego i rozmowy doradczej, Indywidualny Plan Transnacjonalnej Mobilności Zawodowej, elektroniczne narzędzie psychometryczne do diagnozy gotowości do wyjazdu do pracy zagranicę - LAMOS, scenariusze i programy szkoleń.

Warsztaty skierowane są do doradców zawodowych, doradców kariery, doradców klienta z urzędów pracy, pośredników pracy, pracowników agencji zatrudnienia, agencji pracy, przedstawicieli firm/ przedsiębiorców zatrudniających pracowników z zagranicy, przedstawicieli firm/ przedsiębiorców delegujących pracowników do pracy zagranicę, psychologów, coachów, mentorów wspierających osoby wyjeżdzające do pracy zagranicą.

Miejsce warsztatów: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin

Data: 08 grudnia 2018 r. w godzinach od 09:00 do 14:00

Prowadzącym spotkanie będzie dr Wiesław Talik Trener – psycholog, coach, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/364), wykładowca akademicki, doradca zawodowy.

Każdy uczestnik, który ukończy warsztaty, otrzyma certyfikat wydany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 05 grudnia 2018 r. na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie na numer (81) 710-46-30.

Liczba miejsc ograniczona.

Ponad 3 500 głosujących i pierwsi liderzy rankingu w decydującym etapie konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu”

Trwa drugi, decydujący etap konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu”.
30 firm – po 10 mikro, małych i średnich walczy o tytuł firmy-wizytówki Pomorza Zachodniego.

Po 10 dniach głosowania na czele rankingu znalazły się:
•    w kategorii mikro przedsiębiorstwa: Escape Room Supplier, Rentumi, MotoRenovatio,
•    w kategorii małe przedsiębiorstwa: TEONITE, Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes”, Stoprocent
•    w kategorii średnie przedsiębiorstwa: Victoria Cymes, MABO, NCDC
 
Ale sytuacja jest dynamiczna. Wszak to „Giełda Biznesu”, gdzie głosujący kupują akcje swoich faworytów, wybierając tym samym przedsiębiorstwa, które ich zdaniem powinny zwyciężyć
w konkursie.

Żeby przybliżyć głosującym profile firm, o każdym z 30 przedsiębiorstw został nakręcony profesjonalny film. Wszystkie filmy można obejrzeć na Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLauDDO0vX1N6tT2dZ_UqnZiwKM3sIh0sz

W ciągu 10 dni zagłosowało już ponad 3 500 osób!
Grywalizacja cieszy się niezwykłą popularnością – już zagłosowało ponad 3 500 osób i codziennie przybywają następni gracze. Do zabawy można przyłączyć się w każdej chwili, bo grywalizacja jest tak pomyślana, że nie ma znaczenia, kiedy głosujący włączy się do gry.
Każdy, kto zagłosuje do 27 listopada, ma szansę wygrać jeden z 20 tabletów Apple iPad 32GB Wi-Fi.
Musi tylko trafnie przewidzieć zmiany kursów firm na „Giełdzie Biznesu” i skutecznie inwestować.
20 osób, które na zakończenie gry (27.11.2018 o godz. 24:00) będą miały najlepsze wyniki, zdobędzie tablety.

Zostało tylko 10 dni do rozstrzygnięcia konkursu!
3 firmy, których akcje będą najwyżej notowane na „Giełdzie Biznesu” znajdą się w gronie zwycięzców. 3 swoich faworytów wybiorą też Członkowie Kapituły Konkursu: Laura Hołowacz, Prezeska Zarządu
i współzałożycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., Sławomir Czumak, Członek Zarządu firmy Backer OBR Sp. z o.o. oraz Zbigniew Nagay, Prezes Zarządu i współzałożyciel firmy Radex Sp.j.

6 zwycięzców otrzyma bony o wartości 10 000 zł do wykorzystania na szkolenia, warsztaty lub studia dopasowane do własnych potrzeb. Będą też bohaterami 6 wyjątkowych spotów reklamowych
w kampanii wizerunkowej województwa. Pozostali uczestnicy II. etapu otrzymają bony o wartości 600 zł, które będą mogli przeznaczyć na usługi poszerzające kompetencje pracowników.

Szczegóły konkursu i opis grywalizacji na: biznes.wzp.pl

„To niesamowite, jak wielu mieszkańców regionu włączyło się do głosowania w naszym konkursie. To cieszy i potwierdza, że my tu na Pomorzu Zachodnim lubimy brać sprawy w swoje ręce! Serdecznie zachęcam wszystkich do włączenia się w grywalizację i głosowanie na swoich faworytów. Koniecznie obejrzyjcie filmy – rzadko zdarza się, żeby przedsiębiorcy tak szczerze opowiadali historie swoich firm. To fascynująca i inspirująca wiedza” – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek województwa zachodniopomorskiego.

 Głównym celem projektu jest promocja Pomorza Zachodniego jako regionu o unikalnych walorach – innowacyjnego, wspierającego nowe technologie, atrakcyjnego dla przedsiębiorców i inwestorów. Transgraniczne położenie, kompleksowy rozwój infrastruktury transportowo-logistycznej, specjalne strefy ekonomiczne – to tylko część atutów składających się na unikalny w skali kraju potencjał gospodarczy Pomorza Zachodniego. Kampanią wpisujemy się w światowy trend promowania lokalnych produktów i firm.

Filmy promujące laureatów konkursu emitowane będą w serwisach: YouTube, Ipla.pl i Tvn.pl. Trwa również kampania rich media oraz działania w mediach społecznościowych. W kampanię zaangażowani są także influencerzy, m.in. Mateusz Grzesiak i Jack Gadovsky.


Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” jest częścią kampanii „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”.

Wśród partnerów kampanii znalazło się szereg instytucji, które tworzą zaplecze naukowe dla firm z regionu, organizacji lokalnych i ogólnopolskich zrzeszających przedsiębiorstwa z sektora MŚP, podmiotów, które reprezentują interesy firm i wspierają rozwój przedsiębiorczości: Fundacja BizUp, Fundusz Pomerania, Infoshare Academy, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Metalika Klaster Metalowy, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Północna Izba Gospodarcza, Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego, TechKlub Szczecin, Transgraniczny Klaster Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Startup Academy.


Kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” oraz konkurs dla przedsiębiorców „Twój biznes pod banderą sukcesu” realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.


Szczegóły kampanii na: biznes.wzp.pl

Więcej informacji udziela:

Marek Mucha
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (+48 91) 48 07 249

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry s…

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...