Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

poniedziałek, 09 lipiec 2018 10:52

Nowy rejestr biur podróży!

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił nowy rejestr z informacjami o wszystkich biurach podróży. Znajdują się tam wpisy dla ponad 4,6 tysiąca przedsiębiorców w tej branży.
Ewidencja została przygotowana z myślą o klientach biur podróży. Gdyż mogą oni w jednym miejscu zweryfikować czy dany podmiot działa zgodnie z prawem, np. czy posiada wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki, czy ma zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności. W rejestrze są też katalogi przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru czy też objętych zakazem prowadzenia działalności.
Ważne jest to, że dane są aktualizowane na bieżąco na bazie wpisów do lokalnych rejestrów prowadzonych przez marszałków województw.


Do prowadzenia centralnej ewidencji przedsiębiorców turystycznych zobligowała UFG ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24 listopada 2017 roku. Fundusz przygotował system, który jest dostępny na stronie www.ufg.pl w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki (turystyka.gov.pl). 

Nowa ustawa obowiązująca od początku lipca powoduje lepszą ochronę podróżujących, głównie przed niewypłacalnością biur podróży.

Źródło: UFG

Branża budowlana prosi rząd o pomoc w temacie waloryzacji kontraktów budowlanych i zgłaszają zmiany w prawie, które mają na celu uniknięcie fali bankructw.

Jaki jest problem?
W 2017 roku radykalnie wzrosły ceny materiałów budowalnych, wzrósł problem wystarczającej siły roboczej. Dużo firm kontraktowało wcześniej, zanim problem nastąpił. Plaga bankructw grozi głównie tym firmom, które zawierały umowy dwa lub trzy lata temu. Dużo firm zastanawia się czy nie zrezygnować z budowy, gdyż często kara umowna (10%) jest niższa niż straty związane z zakończeniem budowy. Jeśli rząd nie wyrazi zgody na renegocjację kontraktów publicznych lub nie zaproponuje innego sposobu rozwiązania problemu, straty mogą być duże po obu stronach.

Przedsiębiorcy porównują nawet tę sytuację do kryzysu z 2012 roku, kiedy to duża liczba inwestycji związanych z Euro 2012, wzrost cen materiałów budowalnych i światowy kryzys doprowadziły do bankructwa wielu generalnych wykonawców.

Zawierane kontrakty zawierały klauzulę waloryzacyjną, ale z ograniczeniem maksymalnie do 1% wartości kontraktu, a straty są większe. Dodatkowo prawo zamówień publicznych, zakazuje zmian, które nie zostały przewidziane w umowie.

Federacja Przedsiębiorstw Polskich i KUKE przedstawi wkrótce ministerstwu propozycje, które mają na celu pomoc w rozwiązaniu problemu. Mają to być min: możliwość waloryzacji umów z uwzględnieniem wskaźnika Głównego Urzędu Statystycznego (wówczas przedsiębiorcy mogliby domagać się podwyższenia wynagrodzenia o tyle o ile wzrosły średnie ceny). Niestety ta zmiana nie pomogłoby wszystkim bo dane GUS są publikowane z opóźnieniem i historycznie mogą nie oddawać rzeczywistej zmiany cen. Stąd postulaty zmian mają dotyczyć głownie kodeksu cywilnego (klauzuli rebus sic stantibus). Firmy budowalne nie chciałaby rozwiązać problem ugodowo.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Najnowszy sondaż firmy RANDSTAD pokazuje, że aż 39% firm chce zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 6 miesięcy, 54 % nie ma w planach zmian w zatrudnieniu, a tylko 4% chce je zmniejszyć.

Fakt chęci wzrostu zatrudnienia to tendencja przełomu 5 lat. Najczęściej deklarują to duże firmy, zatrudniające  co najmniej 250 pracowników. W kontekście branż, są to budownictwo, przemysł i transport.

Pozytywne nastroje są także wśród inwestorów, którzy licznie zdecydowali się na inwestycje w Polsce przy udziale PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A).

W wynikach sondaży zaznacza się także, że  w mniejszym stopniu (porównując z rokiem 2017) pracodawcy deklarują podwyżki. Patrząc jednak na ujęcie sezonowe trend jest jednak rosnący. Podwyżek najczęściej mogą się spodziewać pracownicy sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przemysłu, budownictwa.

Podwyżki rzadziej deklarują firmy zlokalizowane w miastach, a częściej te we wsiach, w obrębie dużych aglomeracji.

Coraz chętniej firmy zapatrują się także na zatrudnienie cudzoziemców. Zgodnie z sondażem połowa firm, która do tej pory cudzoziemców nie zatrudniała, rozważy to w najbliższym czasie. Aktualnie najwięcej cudzoziemców pracuje w przemyśle (37%), nowoczesnych usługach biznesowych (28%), budownictwie (26%), usługach (11%). Najwięcej cudzoziemców zatrudnia się w północnych województwach (28%). Najczęściej zatrudnia się ich w firmach zlokalizowanych blisko dużych aglomeracji, we wsiach (38%), mniej w miastach do 20 tys. (16%).

Sondaż został zrealizowany między 6 kwietnia a 9 maja 2018 roku. Wzięło w nim udział 1000 firm.(PAP)

Źródło: bankier.pl

wtorek, 12 czerwiec 2018 10:00

RODO w szpitalach

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji - Maciej Kawecki zapowiedział, że powołona zostanie grupa robocza ds. danych osobowych. W jej skład wejdą przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej i konsumentów. Zadaniem grupy będzie wypracowanie reakcji na niecodzienne sytuacje.

Działanie to jest wynikiem napływających licznie do resortu sygnałów o niewłaściwym rozumieniu przepisów w sektorze służby zdrowia. Przykładem jest wypadek autokaru w Tenczynie 8 czerwca, kiedy to rodzice próbowali dowiedzieć się do jakiego szpitala trafiły ich dzieci i z powodu Rodo mieli z tym ogromne problemy.

Maciej Kawecki w rozmowie z money.pl wskazuje, że sytuacja, w której szpital odmawia udostępnienia rodzicom informacji o tym, czy poszkodowane w wypadku dziecko jest w nim leczone, nie ma nic wspólnego z RODO, ale jest wyrazem nieznajomości przepisów. Art.9 Rodo zezwala na przetwarzenie danych, gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą lub osoby, która nie może wyrazić zgody na ich przetwarzanie (m.in. dzieci). W takiej sytuacji pracownik szpitala może zadać pytanie weryfikacyjne np. o wygląd dziecka.


Źródło: rynekzdrowia.pl

Allegro wynajęło eksperta związanego ze sprzedażą żywności przez Internet – Jacka Palca, dotychczasowego prezesa bdsklep.pl, co ma świadczyć o fakcie ekspansji na rynek sprzedaży online.
Inną przesłanką może być zeszłoroczne przejęcie przez giganta handlu sieci marketów Whole Foods. Od sierpnia, Allegro zmienia „szefa”, będzie nim Francois Nuyts, który pracował na wysokich stanowiskach w brytyjskim, hiszpańskim i włoskim Amazonie - podaje next.gazeta.pl.

Decyzja o ekspansji na rynku handlu żywnością przez Internet wpisuje się w ogólny trend.  Z badań przeprowadzonych przez sklep frisco.pl wynika bowiem, że branża a ma szansę na wzrost do 25% w skali roku. Badania e-shopper wskazują natomiast wzrost na poziomie 8%, aż do 2021 roku, kiedy wartość sprzedaży internetowej wyniesie 13 mld dolarów.
Decyzja o ekspansji na rynku handlu żywnością przez internet wpisuje się w ogólny trend rynku. Z badań sklepu Frisco.pl wynika bowiem, że branża ta ma szansę na wzrost wynoszący nawet 25 proc. rocznie. Według badań e-shopper prognoza dla Polski przewiduje wzrost na poziomie 8 proc., aż do 2021 roku, kiedy to wartość sprzedaży internetowej wyniesie 13 miliardów dolarów. W Unii Europejskiej do roku 2025  wartość rynku ma wynieść 150 mld dolarów

Żródło:portalspozywczy.pl

Już 21 maja ruszy projekt wsparcia ekspansji zagranicznej - Polskie Mosty Technologiczne. Rekrutację do projektu uruchamia Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Łączna wartość wparcia dla firm w ramach programu wyniesie ponad 176,5 mln zł.


Nowy projekt skierowany jest do firm z segmentu MŚP, charakteryzujących się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług lub technologii. Maksymalna wysokość jednego grantu sięgnie 200 tys. zł, zaś sama strategia ekspansji zagranicznej będzie powstawać z pomocą zarówno polskich, jak i zagranicznych ekspertów. W konkursie mogą uczestniczyć tylko mikro, małe i średnie firmy zarejestrowane w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach pomocy de minimis, tym samym przedsiębiorców obowiązują kryteria związane z dotychczasową kwotą otrzymanej pomocy, i zgodnie z przepisami nie mogła ona przekroczyć 200 tys. euro. Ze wsparcie wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorach wykluczonych regulaminem konkursu z otrzymania pomocy de minimis, na przykład obejmujących produkcję podstawowych produktów rolnych, sektor węglowy czy rybołówstwo. Granty nie będą mogły być również przekazane na wydatki bezpośrednio związane z wolumenem wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej czy innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.


W pierwszej kolejności nabór obejmie USA, Kanadę i Meksyk. Jak podkreślają przedstawiciele PAIH, wartość  polskiego eksportu z obszarem NAFTA przekracza 26 mld euro, jednak większość z tej kwoty to zasługa wymiany ze Stanami Zjednoczonymi. Nabór na ten obszar rusza 21 maja i potrwa do 13 lipca 2018 roku. Kolejne nabory odbędą się w trzecim (Wietnam, Chiny i Japonia) i czwartym kwartale 2018 r. (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Kenia), zaś przedsiębiorcy zainteresowani wejściem do Turcji, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Indii, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i RPA będą mieli szansę wziąć udział w rekrutacji w przyszłym roku.

Projektowane zmiany, zaproponowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zakładają wprowadzenie nowego rodzaju spółki – prostej spółki akcyjnej.


Inicjatywa ta jest wynikiem analizy otoczenia prawnego funkcjonowania w Polsce tzw. start-upów. W swym założeniu ta forma działalności to nowoczesna spółka niepubliczna, dostosowana do potrzeb współczesnej gospodarki. Fundamentem  jej specyfiki jest fakt łączenia ograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki z dużą dozą elastyczności, i to zarówno w aspekcie kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami, jak i systemu zarządzania.


Jakie są główne założenia takiej spółki? Z jednej strony brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem, a z drugiej strony nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki, w oparciu o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki. 


W projekcie znajdują się także zapisy o kapitale akcyjnym, którego wartość  ma wynosić minimum 1 zł, a także o możliwie szybkiej i nieskomplikowanej likwidacji spółki w razie niepowodzenia przedsięwzięcia lub też przekształcenie w inną spółkę kapitałową.


MRiT szacuje, że w pierwszym roku obowiązywania regulacji udział tej formy spółki w nowo zakładanych spółkach kapitałowych ukształtuje się na poziomie 10 proc. i w kolejnych latach będzie się sukcesywnie zwiększał, aż osiągnie w piątym roku obwiązywania regulacji osiągnie  poziom 25 proc.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe 2019 już wkrótce! Poniżej pełen harmonogram zgodnie z informacjami na :www.men.gov.pl I TURA - 14.01-27.01.2019 województwa:...

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatniczymi na linii – duże firmy dłużne tym mniejszym.

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatnic…

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło podjąć kolejną próbę walki z zatorami płatniczymi, mimo, że kilka...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...