Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

poniedziałek, 27 listopad 2017 09:23

POLAROID WRACA NA POLSKI RYNEK

Popularna w latach 90-tych firma Polaroid planuje wielki powrót na polski rynek, a to wszystko dzięki współpracy Polaków i Chińczyków. 


Kilka miesięcy temu firmę Polaroid przejął Wiaczesław Smołokowski, jeden z najbogatszych Polaków. To muzyk pochodzenia ukraińskiego, który dorobił się fortuny na handlu ropą. 
Nowe życie w markę Polaroid mają tchnąć Chińczycy z Lenovo. Należąca do tego koncernu Motorola wprowadza w swoim smartfonie aparaty wyposażone w drukarkę zdjęć, za pomocą której w kilka sekund można wydrukować zrobione przed chwilą zdjęcie. Polaroid Insta-Share umożliwia również drukowanie ulubionych fotografii z Facebooka, Instagrama i aplikacji Zdjęcia Google. Użytkownicy mogą wykazać się kreatywnością dostosowując zdjęcia za pomocą filtrów, ramek i tekstów. Zdjęcia - dzięki specjalnej warstwie klejącej - można przyczepić w dowolnym miejscu.


Nowy moduł Motoroli będzie dostępny w Polsce w I kwartale 2018 roku.

Dodatkowe informacje

  • Branża Media, Zakupy
poniedziałek, 27 listopad 2017 09:21

Z ALLEGRO ZNIKA OPCJA "KUP TERAZ"

Allegro postanowiło wyeliminować część z ofert kup teraz. Słynny przycisk ma zostać zastąpiony przez funkcję "ogłoszenia". Oznacza to, że chcąc kupić auto za pośrednictwem popularnego serwisu najpierw będziemy musieli zadzwonić do właściciela. 


Zamiast przycisku “kup teraz” osoba przeglądająca ogłoszenia będzie mogła zobaczyć numer telefonu sprzedającego. W celu uzgodnienia szczegułów transakcji będzie konieczne wykonanie telefonu do sprzedającego. Ważne jest ot, że transakcja nie odbywa się za pośrednictwem Allegro. Strony same uzgadniają, jak przekazane zostaną środki. 

Serwis Allegro tłumaczy, że "ogłoszenia" zamiast “kup teraz” uproszczą transakcje.

Dodatkowe informacje

  • Branża Internet, e-commerce, nowe media, Zakupy
wtorek, 21 listopad 2017 17:24

UBER I NASA WE WSPÓLNYM PROJEKCIE

Uber podpisał umowę z NASA dotyczącą transportu powietrznego.Uber podpisał umowę z NASAdotyczącą transportu powietrznego.


Porozumienie dotyczy koncepcji Zarządzania Ruchem Bezzałogowym oraz Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Mają one umożliwić bezpieczny i efektywny ruch małych pojazdów latających. Współpraca z NASA ma pomóc w uruchomieniu pilotażowych projektów transportu powietrznego w wybranych miastach USA przed 2020 rokiem. To pierwsze porozumienie Ubera z agencją federalną w obszarze miejskiego transportu powietrznego.
Podpisane porozumienie to pierwszy krok do dalszego rozwoju obu firm, które w przyszłości chcą stworzyć technologię zarządzania ruchem powietrznym nowej generacji. Połączenie kompetencji Ubera w zakresie inżynierii programistycznej z liczącymi dekady doświadczeniem NASA w obszarze podróży powietrznej jest kluczowym krokiem dla programu Uber Elevate.


Uber ogłosił również, że Los Angeles będzie drugim, obok Dallas, amerykańskim miastem, w którym usługa UberAIR wystartuje przed 2020. Nowa usługa może zmniejszyć natężenie ruchu naziemnego i zaoferować pasażerom możliwość sprawniejszego przemieszczania się pomiędzy odległymi zakątkami miasta.


Oba ogłoszenia są częścią szerszego programu Uber Elevate. W jego ramach w szeregu miast na całym świecie mają zostać uruchomione sieci małych, elektrycznych pojazdów latających z możliwością pionowego startu i lądowania.

Dodatkowe informacje

  • Branża Badania i rozwój, Transport, spedycja, Motoryzacja

Sejm uchwalił ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, której celem ma być zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Za ustawą głosowało 417 posłów, dwóch było przeciw.


Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń jest wdrożeniem przepisów unijnych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, jak i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zapisy dyrektywy unijnej powinny być wdrożone do polskiego systemu prawnego najpóźniej do 23 lutego 2018 roku. Nowa ustawa ma zastąpić obowiązującą dziś ustawę z 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.Nowa Ustawa ma za zadanie wzmocnić ochronę klienta zawierającego umowę ubezpieczenia. Zakłada, że klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń, a dystrybutorami ubezpieczeń będą pośrednicy ubezpieczeniowi, jak i zakłady ubezpieczeń.

 


NOWOŚCI W USTAWIE


W ustawie uregulowano kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia, co będzie skutkowało tym, że ubezpieczyciel czy też dystryutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić, czy za swoją pracę otrzymuje honorarium, prowizję, czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. 


Wprowadzono nową kategorię - agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające. Taki agent będzie zobowiązany do powiadamiania klienta, czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń i jakich.

Nowe uregulowania dotyczące np. ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. 

Wprowadzono zakaz tzw. sprzedaży krzyżowej.

W przypadku umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym zobowiązano agentów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji, związanych z proponowaną umową ubezpieczenia.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał określić wymagania i potrzeby klienta oraz podać mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Dystrybutorzy będą musieli również przekazywać informacje jasne i rzetelne, w formie papierowej lub na życzenie klienta w formie innego nośnika.

Ustawa zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów (przedstawiciel podmiotu poszukującego ubezpieczenia) i agentów ubezpieczeniowych (przedstawiciele podmiotu oferującego ubezpieczenie) - z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji.


Powstanie nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, czyli agentów i brokerów, prowadzony przez KNF. 


Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała za zadanie nadzorować wykonywanie działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji, natomiast Rzecznik Finansowy będzie rozpatrywał reklamacje i skargi na działalność pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.


Ustawa zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie. 
Przewidziano sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Ustawa umożliwi także krajowym firmom inwestycyjnym i bankom, z dniem 3 stycznia 2018 roku, wypełnianie wynikających z unijnych przepisów obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o transakcjach za pośrednictwem krajowych podmiotów.

Dodatkowe informacje

  • Branża Ubezpieczenia
wtorek, 14 listopad 2017 17:07

PODATEK OD CENTRÓW HANDLOWYCH

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przegłosowała podatek od galerii handlowych, zgodnie ze zmianami w ustawie o podatkach dochodowych (CIT oraz PIT). Jedną z regulacji jest nałożenie podatku na drogie nieruchomości komercyjne jak galerie handlowe.


Jedną z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych regulacji jest nałożenie podatku na galerie handlowe, biurowce, sklepy o wartości powyżej 10 mln zł. Danina ma wynieść miesięcznie 0,035 proc. wartości nieruchomości (0,4 proc. rocznie).


Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Jeśli parlament zaakceptuje zmiany, ustawa zacznie obowiązywaćod 1 stycznia 2018 roku.

Dodatkowe informacje

  • Branża Nieruchomości, Prawo
wtorek, 14 listopad 2017 17:04

ZAKAZ HANDLU INTERNETOWEGO W NIEDZIELĘ

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę od 1 stycznia 2018 r. przewiduje także zakaz handlu elektronicznego. Jednak zakaz ten będzie wymagać  notyfikacji Komisji Europejskiej.


Projekt ustawy przewiduje objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Handel elektroniczny stanowią też usługi społeczeństwa informacyjnego, ktore muszą być zgodne z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535. 


Projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele został skierowany do drugiego czwartkowego czytania. Dokument zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Poszerzony został  katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje

  • Branża Obsługa klienta, Prawo, Zakupy
wtorek, 07 listopad 2017 07:53

BRANŻA BUDOWLANA TONIE W DŁUGACH

Firmy z branży budowlanej są zadłużone na ponad 2,2 mld zł, a zaległości wciąż rosną - tak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów.


Średnie zadłużenie firmy budowlanej wynosi 36,2 tys. zł, ale są również firmy zalegające na ponad 10 mln zł.Najbardziej zadłużone są województwa: mazowieckie (374 mln 278 tys. 284,72 zł), śląskie (274 mln 111 tys. 334,02 zł) i wielkopolskie (223 mln 325 tys. 166,88 zł). Zadłużenie dotyczy w szczególności firm działających w sektorze produkcji budowlano-montażowej oraz branży handlowej.

Głównymi wierzycielami przedsiębiorstw budowlanych są fundusze sekurytyzacyjne i firmy windykacyjne, następnie banki i firmy leasingowe. 

W najgorszej kondycji znajduje się podsektor specjalistycznych robót budowlanych, czyli związany z rozbiórką, pracami wykończeniowymi, przygotowaniem terenu pod budowę czy instalacjami. Ma największe zadłużenie (914 mln zł) oraz najwyższą liczbę dłużników (31 tys. 371) i liczbę zobowiązań (127 tys. 165). Sektor ten stanowi grupa małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują zlecenia na rzecz większych podmiotów. Kiedy nie otrzymują pieniędzy od głównych wykonawców, same przestają płacić innym.


W branży budowlanej ok. 45 proc. należności z 444 mln zł stanowią faktury wystawione innym firmom budowlanym. Pozostali dłużnicy branży to zleceniodawcy z sektorów: handlowego, przemysłowego, transportowego, projektowego i związanego z zarządzaniem nieruchomościami. 


Raport powstał w oparciu o dane KRD z końca sierpnia 2017 r. i zawiera informacje dotyczące zadłużenia budownictwa w Polsce oraz informacje o głównych kategoriach wierzycieli firm budowlanych. Partnerem raportu jest Polski Związek Firm Deweloperskich.

Dodatkowe informacje

  • Branża Badania i rozwój, Budownictwo, Finanse, ekonomia

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...