Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

Sejm uchwalił ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, której celem ma być zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Za ustawą głosowało 417 posłów, dwóch było przeciw.


Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń jest wdrożeniem przepisów unijnych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, jak i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zapisy dyrektywy unijnej powinny być wdrożone do polskiego systemu prawnego najpóźniej do 23 lutego 2018 roku. Nowa ustawa ma zastąpić obowiązującą dziś ustawę z 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.Nowa Ustawa ma za zadanie wzmocnić ochronę klienta zawierającego umowę ubezpieczenia. Zakłada, że klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji ubezpieczeń, a dystrybutorami ubezpieczeń będą pośrednicy ubezpieczeniowi, jak i zakłady ubezpieczeń.

 


NOWOŚCI W USTAWIE


W ustawie uregulowano kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia, co będzie skutkowało tym, że ubezpieczyciel czy też dystryutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić, czy za swoją pracę otrzymuje honorarium, prowizję, czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. 


Wprowadzono nową kategorię - agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające. Taki agent będzie zobowiązany do powiadamiania klienta, czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń i jakich.

Nowe uregulowania dotyczące np. ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. 

Wprowadzono zakaz tzw. sprzedaży krzyżowej.

W przypadku umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym zobowiązano agentów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji, związanych z proponowaną umową ubezpieczenia.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał określić wymagania i potrzeby klienta oraz podać mu w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Dystrybutorzy będą musieli również przekazywać informacje jasne i rzetelne, w formie papierowej lub na życzenie klienta w formie innego nośnika.

Ustawa zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów (przedstawiciel podmiotu poszukującego ubezpieczenia) i agentów ubezpieczeniowych (przedstawiciele podmiotu oferującego ubezpieczenie) - z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji.


Powstanie nowy rejestr pośredników ubezpieczeniowych, czyli agentów i brokerów, prowadzony przez KNF. 


Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała za zadanie nadzorować wykonywanie działalności w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń i dystrybucji reasekuracji, natomiast Rzecznik Finansowy będzie rozpatrywał reklamacje i skargi na działalność pośredników ubezpieczeniowych oraz agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.


Ustawa zobowiązuje pracowników zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych do odbywania 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie. 
Przewidziano sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Ustawa umożliwi także krajowym firmom inwestycyjnym i bankom, z dniem 3 stycznia 2018 roku, wypełnianie wynikających z unijnych przepisów obowiązków informacyjnych w zakresie informacji o transakcjach za pośrednictwem krajowych podmiotów.

Dodatkowe informacje

 • Branża Ubezpieczenia
wtorek, 14 listopad 2017 17:07

PODATEK OD CENTRÓW HANDLOWYCH

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przegłosowała podatek od galerii handlowych, zgodnie ze zmianami w ustawie o podatkach dochodowych (CIT oraz PIT). Jedną z regulacji jest nałożenie podatku na drogie nieruchomości komercyjne jak galerie handlowe.


Jedną z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych regulacji jest nałożenie podatku na galerie handlowe, biurowce, sklepy o wartości powyżej 10 mln zł. Danina ma wynieść miesięcznie 0,035 proc. wartości nieruchomości (0,4 proc. rocznie).


Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Jeśli parlament zaakceptuje zmiany, ustawa zacznie obowiązywaćod 1 stycznia 2018 roku.

Dodatkowe informacje

 • Branża Nieruchomości, Prawo
wtorek, 14 listopad 2017 17:04

ZAKAZ HANDLU INTERNETOWEGO W NIEDZIELĘ

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę od 1 stycznia 2018 r. przewiduje także zakaz handlu elektronicznego. Jednak zakaz ten będzie wymagać  notyfikacji Komisji Europejskiej.


Projekt ustawy przewiduje objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Handel elektroniczny stanowią też usługi społeczeństwa informacyjnego, ktore muszą być zgodne z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535. 


Projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele został skierowany do drugiego czwartkowego czytania. Dokument zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Poszerzony został  katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje

 • Branża Obsługa klienta, Prawo, Zakupy
wtorek, 07 listopad 2017 07:53

BRANŻA BUDOWLANA TONIE W DŁUGACH

Firmy z branży budowlanej są zadłużone na ponad 2,2 mld zł, a zaległości wciąż rosną - tak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów.


Średnie zadłużenie firmy budowlanej wynosi 36,2 tys. zł, ale są również firmy zalegające na ponad 10 mln zł.Najbardziej zadłużone są województwa: mazowieckie (374 mln 278 tys. 284,72 zł), śląskie (274 mln 111 tys. 334,02 zł) i wielkopolskie (223 mln 325 tys. 166,88 zł). Zadłużenie dotyczy w szczególności firm działających w sektorze produkcji budowlano-montażowej oraz branży handlowej.

Głównymi wierzycielami przedsiębiorstw budowlanych są fundusze sekurytyzacyjne i firmy windykacyjne, następnie banki i firmy leasingowe. 

W najgorszej kondycji znajduje się podsektor specjalistycznych robót budowlanych, czyli związany z rozbiórką, pracami wykończeniowymi, przygotowaniem terenu pod budowę czy instalacjami. Ma największe zadłużenie (914 mln zł) oraz najwyższą liczbę dłużników (31 tys. 371) i liczbę zobowiązań (127 tys. 165). Sektor ten stanowi grupa małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują zlecenia na rzecz większych podmiotów. Kiedy nie otrzymują pieniędzy od głównych wykonawców, same przestają płacić innym.


W branży budowlanej ok. 45 proc. należności z 444 mln zł stanowią faktury wystawione innym firmom budowlanym. Pozostali dłużnicy branży to zleceniodawcy z sektorów: handlowego, przemysłowego, transportowego, projektowego i związanego z zarządzaniem nieruchomościami. 


Raport powstał w oparciu o dane KRD z końca sierpnia 2017 r. i zawiera informacje dotyczące zadłużenia budownictwa w Polsce oraz informacje o głównych kategoriach wierzycieli firm budowlanych. Partnerem raportu jest Polski Związek Firm Deweloperskich.

Dodatkowe informacje

 • Branża Badania i rozwój, Budownictwo, Finanse, ekonomia
poniedziałek, 06 listopad 2017 08:05

DEFICYTOWE ZAWODY WG BCC

Business Centre Club na prośbę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stworzył listę zawodów, w których należałoby wprowadzić ułatwienia w dostępie do rynku pracy. Wśród 24 zawodów znalazły się m.in. inżynier elektryk, spawacz, ślusarz.


Brakuje rąk do pracy w niemal wszystkich branżach, a braki kadrowe w szczególności widoczne są wśród pracowników wykonujących dorywcze prace proste.

Na podstawie analizy rynku pracy przeprowadzonej wśród przedsiębiorców, dostępnych powszechnie informacji, w tym publikowanych ogłoszeń oraz informacji urzędów oraz danych pracowników poszukiwanych przez agencje pracy tymczasowej, do których przedsiębiorcy zwracają się jeżeli własnymi siłami nie mogą uzupełnić kadry na lokalnym rynku pracy BCC zaproponował 24 zawody. Są to: inżynier elektryk, spawacz, ślusarz, elektryk oraz elektryk budowlany, opiekun/opiekun domowy, ekspedient w punkcie usługowym (sprzedawca), pielęgniarka, kierowca, informatyk, inżynier budownictwa, magazynier, pracownik fizyczny gospodarstwa rolnego, kasjer, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, operator wózka widłowego, stolarz, pracownik produkcji, cieśla, lakiernik, malarz budowlany, mechanik samochodowy, kucharz, cukiernik.


Na liście znajdują się zawody, w których pracownicy spoza UE (inni niż z obecnie uprzywilejowanych w dostępie do rynku pracy 6 państw) będą mieli łatwiejszy dostęp do rynku pracy bez względu na obywatelstwo.

Dodatkowe informacje

 • Branża Badania i rozwój
czwartek, 26 październik 2017 09:42

E-SKLEPY ZADŁUŻONE

Zadłużenie sprzedawców internetowych działających na polskim rynku wzrosło w ciągu roku aż o jedną trzecią i wynosi 231,1 mln zł - tak wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA i programu Rzetelna Firma.


Zakupy internetowe stały się na tyle popularne, że korzysta z nich aż co drugi internauta. O popularności tej formy zakupów decyduje przede wszystkim szybkość i wygoda, gdzie bez wychodzenia z domu możemy kupić prawie wszystko. Aby znaleźć najbardziej korzystną ofertę jesteśmy gotowi przeglądać wiele witryn, jednak z braku czasu ograniczamy się do pobieżnego sprawdzenia rzetelności sklepów. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej podczas gorączki świątecznych zakupów.


Dla porównania w październiku 2016 r. zadłużenie sklepów internetowych w Polsce wynosiło 172 mln zł. W ciągu roku wzrosło ono do ponad 231,1 mln zł. W rejestrze dłużników figurują już 3362 podmioty z tej branży, które stanowią głównie samodzielne e-sklepy, jak i firmy prowadzące sprzedaż w serwisie Allegro. Rok wcześniej było ich tam wpisanych 3069. Obecnie mają one łącznie 22 531 różnorodnych niezapłaconych zobowiązań wobec kontrahentów.


Z płatnościami zalegają głównie sprzedający towary w serwisie Allegro, zalegają oni  wierzycielom już ponad 190 mln zł wobec 142 mln zł rok wcześniej. W KRD wpisanych jest 2729 podmiotów handlujących za pośrednictwem tej platformy. Z problemem wypłacalności borykają się także sklepy prowadzące sprzedaż przez własne witryny. Są one winne wierzycielom 40,5 mln zł.
Rekordzistami pod względem wartości długów są e-sklepy z województwa mazowieckiego, które nie zapłaciły partnerom ponad 43 mln zł, a także z województwa śląskiego, zalegające z zapłatą prawie 41 mln zł. Tuż za nimi plasują się wirtualne sklepy z Małopolski (32,5 mln zł) oraz województwa pomorskiego (prawie 23 mln zł).


Głównym wierzycielem internetowych sprzedawców jest branża finansowa. Bankom, firmom leasingowym i pożyczkowym, faktorom i ubezpieczycielom są oni winni ponad 44 mln zł. Mniejsze kwoty e-sklepy są winne firmom budowlanym (14,96 mln zł), kurierom (7,9 mln zł), zarządcom nieruchomości (5,6 mln zł), czy poligrafii (3,11 mln zł). Blisko połowa długu (112 mln zł) internetowych sprzedawców to zobowiązania wobec firm dostarczającym im towary, jak odzież, obuwie, elektronika, sprzęty AGD i RTV, chemia budowlana czy kosmetyki.


Obecnie na naszym rynku działa ok. 20 000 sklepów internetowych, z których ponad 80 proc. kończy działalność po 2-3 latach.

Dodatkowe informacje

 • Branża Internet, e-commerce, nowe media, Zakupy
piątek, 20 październik 2017 17:03

STRAJK REZYDENTÓW W PIGUŁCE. FAKTY I WNIOSKI

Kim jest rezydent?

To lekarz, który ukończył 6 letnie studia na kierunku lekarskim, zdał z pozytywnym wynikiem egzamin LEK oraz posiada pełne prawo wykonywania zawodu lekarza. Jest to lekarz wykonujący pracę w określonej dziedzinie medycyny na podstawie umowy o pracę zawartej z jednostką prowadzącą specjalizację, finansowaną ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszu Pracy. 

 

Czym się zajmuje lekarz rezydent? 

Status rezydenta uzyskują lekarze zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w tym trybie po postępowaniu kwalifikacyjnym, gdzie decydującą rolę odgrywa wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Alternatywną metodą uzyskiwania tytułu specjalisty stanowi umowa cywilnoprawna zawarta z jednostką szkoleniową, finansowana z jej własnych środków, o wysokości nieuregulowanej ustawą (np. w ramach wolontariatu). Przeważnie rozpoczynająca rezydenturę osoba ukończyła 26. rok życia. Średni wiek ukończenia rezydentury w Polsce to 37 lat.

 


Strajk

Od 2 października 2017 roku kilkudziesięciu młodych lekarzy o prowadzi strajk głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Głównym celem protestujących lekarzy nie jest podniesienie wynagrodzenia, ale zwiększenie nakładów na całą służbę zdrowia, gdyż ich zdaniem bez tego nie ma szans na usprawnienie systemu. 

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł uznał rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wydatki na służbę zdrowia w wysokości 6,8 proc. PKB jako „astronomiczne”. Wg niego oczekiwania finansowe rezydentów są nierealne. Pensja lekarza rezydenta, który dostał się na rezydenturę jest uregulowana ustawowo i wynosi średnio 2.200 zł netto. Ci, którym nie udało się przejść przez proces rekrutacyjny pozostaje praca na zasadzie wolontariatu, czyli bez możliwości finansowania. Specjalizacja trwa, w zależności od kierunku, od 4 do 6 lat. 

 


Bolączki służby zdrowia

 • zbyt mała stawka godzinowa wynosząca 14 zł,
 • kilukunastu i kilkudziesięciogodzinne dyżury, 
 • praca na kilku etatach w kilku przychodniach,
 • biurokracja oraz zawiłe procedury,
 • braki kadrowe,
 • natłok pacjentów w poradniach publicznych w stosunku do czasu działania poradni,
 • 3-4 lekarzy zajmujących się całym oddziałem podczas dyżuru,
 • przedłużające się dyżury,
 • przemęczenie.

 

Propozycje dla rezydentów

Rząd zaproponował podwyżki w wysokości 40 proc. dla lekarzy stażystów oraz lekarzy rezydentów, jak również zwiększenie nakładów na całą służbę zdrowia. Do 15 grudnia będą trwały rozmowy. Jakie przyniosą efekty dowiemy się niebawem.

 

Szukajcie więcej informacji wkrótce na naszym portalu.

Trzymamy kciuki za postulaty Rezydentów !!!

Dodatkowe informacje

 • Branża Medycyna, Prawo, Zdrowie, uroda

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...