Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

Dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci, od 1 marca ZUS udostępnił świadczenie Mam 4+.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy spełniać kilka warunków:

 • nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki utrzymania
 • być matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
 • być ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała
 • mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z Państwa członkowskich porozumienia EFTA i prawo pobytu stałego w Polsce
 • mieszkać w polsce od min.10 lat

Aby otrzymać świadczenie należy wypełnić odpowiedni druk, dostępny w placówkach ZUS lub na stronie www.zus.pl

Do dokumentów należy dołączyć: akty urodzenia dzieci, informacje o numerach pesel dzieci, oświadczenie o sytuacji majątkowej i materialnej.

Wysokość świadczenia - wysokość najniższej emerytury - jeśli nie pobierasz emrytury, ani renty. (od 1 marca jest to 1110 zł)

szczegóły - www.zus.pl

W ciągu ostatnich kilku dni, zostały przyjęte założenia do budżetu na 2020 rok. Została w nim ustalona prognozowana wartosć przeciętnego wynagrodzenia, od której to uzależnione są składki ZUS, gdyż podstawa wymiaru składek to 60% tego wynagrodzenia.

Zgodnie z tym, składki dla przedsiębiorców wzrostą o prawie 10% i pełna ich kwota teraz wyniesie już 1500 zł.

Prognozowane wynagrodzenie przeciętne miałoby wynosić  5227 zł ( w stosunku do 2019 roku - 4765 zł)

Z tego wyniki, że składki wyniosą 1069,14 zł (bez ubezpieczenia zdrowotnego, bo to nie jest jeszcze znane).

Warto przypomnieć, że do stycznia 2019 przedsiębiorcy mogą zdecydować się płacić ZUS zależny od osiąganych dochodów.

 

żródło:zus.pox.pl

Ideą naszego portalu jest przede wszystkim wspieranie przedsiębiorczości MŚP. Chcąc wesprzeć tych najbardziej aktywnych i zaangażowanych w swoje unikalne biznesy przedsiębiorców, zdecydowaliśmy się ich wyróżnić bezpłatną możliwością prezentacji firmy na naszym portalu.

Zaczynamy od firm z woj. Wielkopolskiego! Oczywiście w planach są kolejne województwa. Może sami nam podpowiecie jakie są najbardziej przedsiębiorcze? Czekamy na Wasze opinie pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :)

Zasady udziału w akcji są proste:

Abyśmy mogli Cię brać pod uwagę musisz prowadzić firmę w sektorze MŚP, z siedzibą na terenie Wielkopolski (zasięg działania może być nawet światowy). Musisz być wiarygodną firmą (sprawdzimy to).

Musisz wysłać do nas drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. odpowiedzi na następujace pytania:

 1. Nazwa Twojej firmy wraz ze stroną internetową
 2. Jak długo prowadzisz biznes i w jakiej branży?
 3. Jakie usługi/ produkty oferujesz?
 4. Co Cię wyróżnia na tle konkurencji?
 5. Dlaczego to właśnie Twoją historię mielibyśmy opublikować?

Po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem i weryfikacji, skontaktujemy się z Tobą, by potwierdzić jaka będzie nasza decyzja!

Jeśli stwierdzimy, że rzeczywiście warto opisać Twoją firmę, skontaktujemy się z Tobą w celu przygotowania tekstu:).

Przesłane przez Ciebie do nas dane i informacje nie zostaną opublikowane, jeśli artykuł nie pojawi się na naszym portalu.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów udziału w plebiscycie, nie wykorzystujemy ich dla celów marketingowych.

Zapoznaj się z regulaminem portalu: https://portal-msp.pl/portal/regulamin

Udział w konkursie jest dobrowolny i dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Zgłoszenie firmy może odbyć się także z inicjatywy pracownika firmy, za zgodą właścicieli.

Masz pytania?

Pisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzwoń: + 48 668 130 202

czwartek, 25 kwiecień 2019 18:22

Nowelizacja RODO - 4 maja 2019

4 maja br. wejdzie w życie nowelizacja  ustaw szczegółowych w związku z zapewnieniem stosowania przepisów rozporządzenia RODO.

Przedstawiamy najważniejsze zmiany:

1. Zmienią się zasady w kontekście rekrutacji pracowników: pracodawca nie będzie mógł od pracownika wymagać w procesie rekrutacji imion rodziców, miejsca zamieszkania (adresu korespondencji), a jedynie danych kontaktowych wskazanych przez Kandydata. Z pewnością koniecznością będzie aktualizacja formularzy osobowych wykorzystywanych podczas rekrutacji.

2. Pracodawca może od kandydata w czasie rozmowy wymagać wskazania kwalifikacji zawodowych, ale tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku.

3. Pracownik a nie kandydat musi podać adres zamieszkania, numer PESEL lub inny dowód tożsamości.

4. Nowelizacja rozszerza krąg osób mogących korzystąc z uprawnień pracowniczych (poza pracownikiem i dziećmi)

5. Do prawa pracy zostanie dodana zasada, że przetwarzać dane może jedynie osoba posiadająca pisemne upoważnienie.

6. Monitoring nie będzie mógł obejmować pomieszczeń udostępnionych zakładowej organizacji związkowej oraz związki będą musiały wyrazić zgodę (jeśli nie ma związków to wybrana grupa pracowników) na zainstalowanie monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych.

7. Jeśli pracownik będzie przyjmowany na nowe stanowisko w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniej pracy i ma obowiązujce badania lekarskie (i są one adekwatne stanowiskiem do stanowiska u nowego pracodawcy) to poza orzeczeniem musi pracodawcy przedstawić skierowanie na badania, których orzeczenie dotyczy.

 

 

sobota, 13 kwiecień 2019 14:11

Działalność nierejestrowej- ZASADY

Jeśli prowadzisz drobną działalność , możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nieewidencjonowanej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z działalności nierejstrowej?

 • osoba fizyczna, której przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł, czyli 50% to 1125 zł)
 • osoba, która nie prowadziła wcześniej działalności, lub ją prowadziła, ale firma jej została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców przed 30 kwietnia 2017 roku.

Korzyści dla osoby korzystającej z działalności nierejestrowej:

 • brak konieczności zgłaszania działalności  w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (brak numeru NIP I REGON)
 • brak konieczności opłacanania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności (pamiętaj! jeśli w tym czasie podpisujesz umowę zlecenie to zleceniodawca odprowadza za Ciebie składki)
 • brak konieczności opłacania zaliczek na podatek dochodowy
 • brak konieczności prowadzania skomplikowanej księgowości, tylko uproszczona ewidencja sprzedaży

Jakie są obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną.

Pamiętaj prowadząc działalność nierejestrowaną jesteś przedsiębiorcą i odpowiadasz w świetle prawa cywilnego przed konsumentami. Czyli masz obowiązek reklamacji, naprawy, czy też przestrzegania zasady 14 dni odstąpienia od umowy realizowanej na odległość.

Działalność nierejestrowa, a rachunki

Osoba taka jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania faktur, ale musi to uczynić, gdy żądanie jej wystawienia nastąpiło w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Co zawiera taka faktura?

 • datę wystawienia
 • numer kolejny
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem

Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że podasz na dokumentach sprzedaży swoje imię i nazwisko.

Jak wygląda ewidencja sprzedaży?

Osoba prowadząca taki rejestr zapisuje w nim sprzedaż za dany dzień.

WAŻNE! wpisów za dany dzień trzeba dokonywać nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym .Obowiązek ten wynika z przepisów VAT.

Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinien zawierać uproszczony rejestr sprzedaży. Zazwyczaj zawiera on takie informacje, jak:

 • liczba porządkowa
 • data sprzedaży
 • wartość sprzedaży
 • wartość sprzedaży narastająco

W rejestrze możesz dopisywać również inne informacje, jak np. numer dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji.

Rejestr może być prowadzony w formie papierowej.

WAŻNE!

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej osoba taka ma obowiązek:

 • prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży
 • przestrzegania praw konsumentów
 • wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego

Działalność nierejestrowana nie dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz osób, które chcą wykonywać działalność wymagającą specjalnych zezwoleń i koncesji.

Prowadząc działalność nierejestrowaną osoba taka jest zwolniona z VAT. Musi jednak prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży.


WAŻNE!

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Dotyczy to m.in. usług jubilerskich, usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa. Osoby zamierzające prowadzić tego rodzaju usługi muszą zarejestrować się do VAT.

ŻRÓDŁO: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

POLECAMY - DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWA W PIGUŁCE

sobota, 13 kwiecień 2019 13:56

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca ma zawsze prawo zawiesić swoją działalność bez likwidowania jej. Warunkiem jest jednak niezatrudnianie pracowników. Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi jej przed upływem 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Nie ma również prawa do wykonywania na podstawie umowy zlecenia lub dzieło usług wchodzących z zakres usług świadczonych w ramach zawieszonej działalności gospodarczej.

Ma jednak prawo do:

 1. wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
 4. uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem;
 5. wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
 6. osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Podlega również kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Aby zawiesić działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Aby dotyczył zawieszenia, istotne jest, by w rubryce 01.3 zaznaczyć X. Należy również zwrócić uwagę na daty – data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, poprzez pełnomocnika, listem poleconym lub on-line.

Polecamy link do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

sobota, 13 kwiecień 2019 13:46

Nowe pokolenie - jest to nowe wyzwanie

Pokolenie Y (w Polsce pokolenie Y obejmuje osoby urodzone pomiędzy rokiem 1984 a 1997), mimo wielu atutów stanowi wyzwanie dla pracodawców. Dużym problemem jest niechęć do stałości i przywiązania, nadmierne oczekiwania względem warunków pracy oraz brak gotowości do kompromisów. Na polskim rynku wciąż niewiele firm potrafi skutecznie przyciągnąć i zatrzymać na dłużej pracowników z tego pokolenia. Istnieją jednak sposoby, które mogę temu zaradzić.

Wysokie aspiracje oraz żądza nowych wyzwań mogą zostać zaspokojone dzięki rozszerzaniu zakresu obowiązków o zadania nierutynowe, wymagające zasięgnięcia nowej wiedzy, zgłębienia dotychczas nieznanych zagadnień. Szkolenia mogą zadziałać skuteczniej niż dodatkowe korzyści finansowe, ponieważ generacja Y ceni bardziej doświadczenie i rozwój, niż posiadanie i wynagrodzenia materialne. Nie bez znaczenia jest także rozszerzanie zakresu samodzielności oraz odpowiedzialności, prowadzące stopniowo do awansowania wewnątrz firmy.

Pokolenie Y jest doskonale wykształcone, a jego otwartość i kreatywność sprawiają, że świetnie radzi sobie z nieszablonowymi zadaniami i rozwiązywaniem złożonych problemów. Dawanie okazji do wykazania się, dostrzeganie postępów oraz regularna ocena pracownicza zadziałają w tym przypadku korzystnie dla obu stron- zaspokoją wysoko rozwiniętą potrzebę docenienia i wyróżnienia młodego pracownika oraz przełożą się na lepsze efekty pracy.

Dobra atmosfera pracy jest często wymieniana przez młodych ludzi jako jeden z czynników wpływających w największym stopniu na decyzję o pozostaniu w firmie. Mimo powszechnych opinii o trudnościach w bezpośrednich relacjach międzyludzkich, związanych głównie z przeniesieniem życia towarzyskiego online, Y-ki wciąż cenią i chętnie biorą udział w spotkaniach dla pracowników. Także zadania grupowe i osiąganie celów zespołowo pomagają zaspokoić potrzeby socjalne i stworzyć więź między pracownikiem a miejscem pracy.

Otwartość i gotowość podejmowania wyzwań, zdolności adaptacyjne, tolerancja dla inności, wykształcenie i zaawansowane umiejętności w zakresie języków obcych, a także świetna znajomość nowych technologii mogą spowodować, że dzięki Y-kom przedsiębiorstwo zyska świeże i innowacyjne podejście do problemów, będące podstawą rozwoju. Stwarzając odpowiednie warunki, pracodawca może więc wiele zyskać.

Strona 1 z 19

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry s…

Platforma Startowa – Unicorn Hub dobry startup – unicorn hub Projekt „Platforma Startowa – Unicorn Hub”...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...