Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe podatkowe przepisy dotyczące sektora MŚP. 


Obecnie trwają prace nad pakietem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z  proponowanych  rozwiązań będzie możliwość zaliczenia zarobków współmałżonka do kosztów podatkowych. Za sprawą tych ułatwień małe firmy rodzinne będą mogły to uwzględnić w systemie swoich rozliczeń.


Zmiany, na które czekają firmy rodzinne, to sukcesja przedsiębiorstw. Projekt kompleksowych rozwiązań, które pozwolą na płynne zmiany pokoleniowe w firmach rodzinnych ma na celu to, by firma nie umierała wraz ze śmiercią swojego właściciela, tylko mogła się dalej rozwijać w rękach spadkobierców.


W kwestii rozwiązań dla start-upów w przygotowaniu jest rozwiązanie dot. prostej spółki akcyjnej,  spółki przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych, którą będzie można założyć nie tylko drogą konwencjonalną, ale także elektronicznie, bez wygórowanych wymogów formalnych czy finansowych.


Ogółem w Pakiecie jest ponad 60 proponowanych ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorców, w tym zniesienie wielu obowiązków biurokratycznych.

Projekt nowych przepisów ma trafić do konsultacj juz w połowie roku.

poniedziałek, 15 styczeń 2018 18:48

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PODATKOWE W 2018 ROKU

W 2018 roku ruszyły się dwie duże zmiany w systemie podatkowym, a są nimi: Jednolity Plik Kontrolny, który już od początku roku dotyczy płatników VAT, a także mechanizm podzielonej płatności podatku VAT (tzw. split payment). Weszły również w życie nowe podatki od nieruchomości komercyjnych i najmu.


1 stycznia 2018 r. wszedł w życie obowiązek przekazywania przez wszystkich podatników ewidencji VAT w formie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, który wg szacunków rządu obejmie 1,6 mln płatników VAT, co pozwoli na trzykrotne zwiększenie liczby faktur objętych systemem JPK, funkcjonującym w ograniczonym zakresie od 2016 roku.

Od nowego roku nawet najmniejsi podatnicy VAT będą musieli się skomputeryzować, by móc przekazywać Jednolity Plik Kontrolny. Będą zobowiązani wysyłać rejestry transakcji VAT za pośrednictwem bramki, którą udostępni resort finansów. JPK nie obejmie podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, których obrót nie przekracza 200 tys. zł rocznie, ani tych, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Od lipca 2018 roku podatników tych czeka jeszcze zmiana. Otóż podmioty, które prowadzą elektroniczną dokumentację księgową będą musiały wysyłać na żądanie urzędu skarbowego również inne struktury logiczne JPK, np. książkę przychodów i rozchodów, czy wyciągi magazynowe.


Od nowego roku weszła w życie kompleksowa nowela ustaw podatkowych, która zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł. Oznacza to, że nie zmieni się kwota wolna od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania, przekraczających 13 tys. zł oraz nieprzekraczających 85 tys. 528 zł

rocznie. Ustawa zakłada także podniesienie o 100 proc. rocznego limitu 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł. W efekcie wzrosną dochody, którymi będą dysponować twórcy.Dokument zawiera rozwiązania zgodne z dyrektywą UE, które mają na celu przeciwdziałać przenoszeniu zysku do innych krajów w celu korzystniejszego opodatkowania. 


Ta sama ustawa wprowadza także tzw. minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (chodzi m.in. o biura, centra handlowe i domy towarowe). Ma to na celu uszczelnić system płacenia podatków głównie przez  podmioty handlowe.


Ustawa zmienia również zasady opodatkowania najmu. Zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. od przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł.


Inną zmianą jest rezygnacja z nieopodatkowywania dochodów z działalności gospodarczej, w części przeznaczonej na działalność rolniczą.


Inną zmianą  jest podwyższenie z 3,5 do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Umożliwi to jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.
 
Suma tych wszystkich zmian w 2018 roku ma przynieść budżetowi dodatkowo około 1 mld zł oraz ok. sto kilkadziesiąt milionów złotych dla samorządów.
Od nowego roku także dane podatkowe największych firm są już publicznie dostępne, co przewiduje nowelizacja ustawy o CIT. Chodzi o firmy o przychodach co najmniej 50 mln euro rocznie (w przeliczeniu na złote) oraz tzw. podatkowe grupy kapitałowe.


1 stycznia weszła też w życie tzw. ustawa o STIR, która ma umożliwić blokowanie kont bankowych, które mogłyby służyć przestępcom. Ustawa umożliwia administracji dokonywanie analiz finansowych, pozwalających na identyfikację przepływów symptomatycznych dla wyłudzeń skarbowych. Zakłada, że powstanie System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR), który ma umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich danych do odpowiednio szybkiej reakcji.


Od nowego roku zmieniają się też przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych przez pewne grupy podatników. Obligatoryjnym obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, niezależnie od wielkości obrotu, objęte zostaną nowe grupy usług, takie jak np. sprzedaż biletów do cyrków, wesołych miasteczek, dyskotek i na sale taneczne.

1 lipca 2018 roku zacznie obowiązywać mechanizm podzielonej płatności. Oznacza to, że płatność za nabyty towar lub usługę będzie dzielona na zapłatę odpowiadającą wartości sprzedaży netto  płaconą przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy oraz na pozostałą zapłatę odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług, która będzie regulowana na specjalne konto dostawcy czyli na rachunek VAT.


Od nowego roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrosła do 0,76 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli zaledwie o 1 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 23,10 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 44 gr więcej niż w roku ubiegłym. 


Bardziej zauważalne są wzrosty stawek maksymalnych w przypadku podatków od środków transportowych. Stawka podatku za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wzrosła do 819,59 zł, czyli o 15,29 zł. W przypadku ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton górna stawka podatku wynosi już obecnie 3130,90 zł, czyli o 58,38 zł więcej jak w roku ubiegłym.

Dział: Aktualności

30 rodzajów wydatków, których zakup na święta mogą polecić ksiegowi obsługiwanym firmom jako bezpieczne wydatki kosztowe:30 rodzajów wydatków, których zakup na święta mogą polecić ksiegowi obsługiwanym firmom jako bezpieczne wydatki kosztowe:


1.Impreza integracyjna Wigilijna dla pracowników jest kosztem podatkowym dla zakładu pracy. Wydatki na organizację takiej uroczystości można ponosić pod warunkiem, że zaproszonymi pozostaną wyłącznie osoby zatrudnieni. Gdy impreza obejmuje już inne osoby, tj. kontrahentów oraz członków rodzin zatrudnionych, koszty musza zostać rozliczone proporcjonalnie. Nie ma ograniczeń kosztowych, jeśli zaproszonymi pozostaną osoby współpracujące. Wydatkiem rozliczanym w kosztach mogą być zakupy towarów na organizację imprezy, jak również jeden łączny koszt zatrudnienia zewnętrznej firmy cateringowej lub organizującej cały event dla firmy.Gdyby impreza z udziałem osób zewnętrznych nabrała charakteru reklamowo – promocyjnego – rozliczenie kosztowe wydatków na jej organizacje byłaby kosztem. Gdyby jednak głównym celem imprezy było budowanie relacji z partnerami handlowymi i wywarcie na nich jak najlepszego wrażenia, wydatki mogłyby być uznane za wyłączoną z kosztów reprezentację (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL).


2.Prezenty gwiazdkowe dla pracowników i kontrahentów  w kosztach stanowią koszt podatkowy pod warunkiem ich przekazania pracownikom ze środków obrotowych. Jeśli przeznaczone na ich nabycie zostały fundusze z ZFŚS – wydatek nie będzie kosztem (jedynie odpis na fundusz jest zaliczany do kosztów podatkowych). Prezenty gwiazdkowe na rzecz kontrahentów nie są wydatkiem kosztowym. Przekazywane prezenty, które nie mają na celu reklamy firmy będą wydatkiem na reprezentację. Taki cel mogą mieć również wydatki na drogie prezenty posiadające logo firmy, które je przekazuje. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania firmy ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej kontrahentów, partnerów handlowych, wówczas ich wręczane w okolicznościach świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych czy kolejnej rocznicy bądź jubileuszu kontrahenta, wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.


3.Kartki świąteczne a wydatek w firmie

Wysyłka kartek świątecznych oraz zakup kopert i znaczków to  kwydatki ogólne związane z budowaniem relacji z kontrahentami. Nie są one uznawane za reprezentację, gdyż ich zadaniem jest budowanie relacji biznesowej.


4.Gwiazdor dla dzieci pracowników jako koszt uzyskania przychodów

Jest to koszt podatkowy przy finansowaniu wydatku ze środków obrotowych. Taki sam charakter ma np. przekazanie jako prezentu np. w postaci biletów dla pracowników i ich dzieci do kina (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 03.10.2014 r., sygn. akt: IPPB5/423-632/14-3/AM).


5.Świąteczny wystrój wnętrza w kosztach podatkowych

Zakup choinki do firmy oraz innych dekoracji świątecznych o ile nie przekracza norm ogólnie przyjętych należy zaliczyć do kosztów podatkowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2010 r.sygn. akt ILPB4/423-26/10-2/MC).

6.Poczęstunek dla kontrahenta w restauracji w okolicach Świąt Bożego NarodzeniaStanowi koszt uzyskania przychodów. W przypadku przekraczania norm przyjętych w danym środowisku będzie już to wydatek na reprezentację. Jeśli cel spotkania jest stricte związany z prowadzonymi rozmowami biznesowymi i dotyczy szczegółów współpracy, to wydatki na organizację są kosztem podatkowym.


7.Wino w prezencie

To zakup reprezentacyjny w przypadku przekazania butelki wna kontrahentowi, czy pracownikowi. 


8.Świąteczne cukierki z logo firmy

Jest ot koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że cukierki takie rozdawane są w ramach świątecznej akcji propocyjnej z logo firmy a jej organizowanie jest samodzielne lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego (np. agencji reklamowej). 


9.Sprzątanie po imprezie wigilijnej

Jest to wydatek związany z uzyskaniem przychodu, gdyż jest to koszt wpływający na przywrócenie składnika majątku do stanu pozwalającego wykorzystywanie go nadal dla prowadzenia działalności gospodarczej.


10.Bony świąteczne na paliwo lub zakup prezentów dla pracowników

Bony stanowią koszt uzyskania przychodów. Gdy zostaną przekazane kontrahentom, należy je potraktować jako wydatek reprezentacyjny.

 

Źródło: pit.pl

sobota, 15 lipiec 2017 18:21

NOWY PODATEK W CENIE PALIWA

Kolejny podatek to nowy pomysł PiS. List paliwa wzrośnie o 20 groszy. Jak wszystko pójdzie dobrze, nowe ceny zaczną obowiązywać od jesieni.

Nowy projekt PiS przewiduje wprowadzenie opłaty drogowej, która będzie doliczana do opłaty za paliwo. Jej wysokość wyniesie na początku 200 zł za 1000 litrów paliwa, czyli 20 groszy od litra paliwa bez podatku VAT. W kolejnych latach opłaty drogowe będą waloryzowane o wskaźnik inflacji. Zabieg ten ma zapewnić zysk wynoszący ok. 4-5 mld zł rocznie.

Połowa z wpływów z opłaty drogowej zasili nowy Fundusz Dróg Samorządowych, którego zadaniem jest zbieranie pieniędzy na inwestycje w drogi gminne czy powiatowe. W chwili obecnej na dofinansowanie remontów i budowę dróg powiatowych rząd przekazuje z budżetu 500 mln zł rocznie. Dotacje te zostaną zlikwidowane po wprowadzeniu Funduszu Dróg Samorządowych, który będzie zasilany z nowej opłaty. Dodatkowym plusem nowego funduszu będzie możliwość zaciągania pożyczek i emitowania papierów wartościowych.

Druga połowa wpływów z opłaty drogowej zasili konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), którego celem będzie gromadzenie środków na budowę nowych dróg krajowych, takich jak autostrady, drogi ekspresowe czy obwodnice miast.
Z końcem czerwca wzrosły ze 107 do 132 mld zł limity wydatków na budowę dróg krajowych do 2023 r.

poniedziałek, 24 kwiecień 2017 14:24

ZMIANY W ZASADACH PROWADZENIA FIRMY OD 2018 ROKU

 

Od 1 stycznia 2018 czeka nas rewolucja w prowadzeniu firmy, polegająca na tym, że część przedsiębiorców w ogóle nie będzie musiała się rejestrować, inni przez pół roku nie będą płacić żadnych składek, co spowoduje, że kilkaset tysięcy Polaków zapłaci dużo niższy ZUS.

Dziś wysokość składki ZUS nie zależy od wysokości zarobków w danych miesiącu. Według obowiązujących przepisów przedsiębiorcy są zobowiązani płacić stałą składkę do ZUS liczoną od 60 proc. średniego wynagrodzenia, bez względu na wysokość osiaganych przychodów. Przedsiębiorcy w celu ograniczenia kosztów zawieszają na jakiś czas działalność gospodarczą, by czasowo nie płacić składek.

 

Składka ZUS

W projekcie ustawy „o systemie ubezpieczeń społecznych” przeczytamy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły płacić składki ZUS w zależności od przychodu. Oznacza to, że im ktoś ma mniejszy przychód, tym mniejsze będzie płacił składki na ZUS. Zmiany obejmą jednak osoby prowadzące niewielką działalność z przychodami do 5 tys. zł.

 

Składka zdrowotna

Nowa ustawa ministerstwa rozwoju nie zakłada zmiany stawki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadal więc każdy prowadzący firmę będzie musiał płacić co miesiąc 297,28 zł na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Roczne rozliczenie z ZUS

Każdy przedsiębiorca korzystając z ułatwień, będzie mógł rozliczać się z ZUS raz w roku, czego efektem będzie możliwość skorzystania z ulgi przez tych przedsiębiorców, którzy przez kilka miesięcy w roku przekroczą limit 5 tys zł przychodu, a  w kolejnych miesiącach ich przychody będą o wiele mniejsze. Według Rządu ze zmian powinno skorzystać ok. 181 tys. przedsiębiorców, co w efekcie ma spowodować wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw.

 

Brak rejestracji, brak składek na ZUS

Zgodnie z nowymi zapisami ustawowymi, firmy będą mogły zakładać tzw.„działalność nierejestrowaną”. Polegać by to miało na tym, aby  osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1 tys. zł, nie będę  musiały rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS.

 

Składki ZUS dla pracowników

Proponowany przez Ministerstwo Rozwoju „mały ZUS” jest korzystny dla przedsiębiorców o nieregularnych dochodach, którzy obecnie muszą płacić składki ZUS nawet w okresach, gdy nie osiągają przychodów. Jednak przyjęcie jako podstawy do wyliczenia składki przychodów, a nie dochodów, sprawia, że znaczna część przedsiębiorców nie będzie mogła skorzystać z nowego rozwiązania. Tak będzie np. w handlu, gdzie wysokim przychodom towarzyszą wysokie koszty.

Od nowego roku ma zostać również wprowadzona tzw. „ulga na start” dla osób otwierających działalność, dzięki której osoby rozpoczynające biznes przez pierwsze pół roku działalności nie będą musiały płacić składek, a przez kolejne dwa lata miałyby zniżki. Rząd zapowiada utrzymanie obecnej dwuletniej ulgi dla stawiających pierwsze kroki w biznesie.

Strona 1 z 2

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Uproszczony wniosek o odroczenie terminu…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  klientów a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Elektroniczna baza podatników VAT

Elektroniczna baza podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku VAT, która zakłada stworzenie jednej głównej bazy podatników VAT...

Innowacja zwycięża w II edycji Konkursu …

  Przed zachodniopomorskimi przedsiębiorcami pojawia się unikalna szansa na nowoczesną kampanię promocyjno-wizerunkową i nawiązanie międzynarodowych kontaktów...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...