Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Akcyza, zwana zamiennie podatkiem akcyzowym, jest rodzajem podatku pośredniego, czyli takiego, którego ciężar nie jest ponoszony przez podmioty, na które jest on nakładany, ale przez osoby trzecie. Akcyza jest podatkiem od obrotu brutto, pobieranym u importera lub producenta, ale ostatecznie przerzuconym na konsumenta. W związku z tym akcyza zaliczana jest także do podatków konsumpcyjnych, czyli zawartych w cenach artykułów i dóbr dostępnych na rynku, i nabywanych w ramach powszechnej konsumpcji.

Amortyzacja – termin określający zmniejszenie wartości określonego dobra w danym okresie, w wyniku jego użytkowania bądź starzenia się. Na zmniejszenie wartości mogą wpłynąć również czynniki ekonomiczne, tj. pojawienie się na rynku nowych maszyn i technologii, które pozwalają na produkcję dóbr wyżej jakości, w sposób wydajniejszy i tańszy. Amortyzację stosuje się w odniesieniu do środków trwałych, które wraz z upływem czasu tracą na wartości.

BHP – skrót obejmujący zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także niezależna dziedzina zajmująca się określaniem odpowiednich warunków pracy. Poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy należy rozumieć zarówno ochronę życia i zdrowia pracownika, jak i zapewnienie mu ergonomicznych warunków w miejscu wykonywania pracy. Zakres zagadnień związanych z bhp uwzględnia także pojęcia związane z psychologią pracy, medycyną pracy oraz technicznym bezpieczeństwem.

Biznesplan jest nieformalnym narzędziem planistycznym, w którym zawierają się wszelkie ważne szczegóły na temat sposobu wprowadzenia danej usługi lub produktu na rynek. W skład niego wchodzi np. harmonogram wykorzystania zasobów kapitałowych czy oszacowanie zysków, które można by osiągnąć. Zawiera w sobie także zadania i cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć, analizę rynku będącego w otoczeniu przedsiębiorstwa, zaprezentować technologie stosowane w produkcji, ich wpływ na środowisko czy energochłonność. Co najważniejsze, powinien być pisany językiem jasnym i zrozumiałym, a także czytelnym dla potencjalnego odbiorcy.

Burza mózgów – jest techniką twórczego rozwiązywania problemów, poprzez wykorzystanie intuicji oraz pracy zespołowej. Jest jednocześnie formą dyskusji, w efekcie której poszukuję się pomysłów i metod na rozwiązanie problemu. Opracował ją Amerykanin Alex Osborne, a po raz pierwszy została zastosowana w 1938 roku. Wśród zalet brainstormingu wylicza się lepszą efektywność pracy grupy niż jednostki, większą wykrywalność błędów w proponowanych rozwiązaniach, większą kreatywność, obiektywizm, naukę współpracy i współdziałania.

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – spis przedsiębiorców – osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzony przez Ministerstwo Gospodarki. Spis działa od 1 lipca 2011 roku, w formie systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

CIT – (Corporate Income Tax), podatek dochodowy od osób prawnych; podatek odprowadzany od dochodów spółek i innych osób prawnych, czyli jednostek organizacyjnych, posiadających osobowość prawną której przysługuje zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. CIT jest rodzajem podatku bezpośredniego.

Dochód jest bardzo często mylony z przychodem, są to jednak dwa kompletnie odmienne pojęcia. Dochód możemy zdefiniować, w uproszczeniu, jako różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami. Jest to bardzo ważna miara opisująca wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Działalność gospodarcza jest formą prowadzenia działalności na własny rachunek przez osoby fizyczne (prywatne). Działalność ta jest najtańszą, ale najtrudniejszą do przejścia formą działalności.
Działalność gospodarczą można podzielić na działalność gdzie:
• celem jest osiąganie dochodu (przedsiębiorstwa prywatne)
• celem jest osiąganie korzyści ekonomicznych (przedsiębiorstwa komunalne zaspokajające potrzeby społeczności)
• celem nie jest osiąganie korzyści finansowych, czyli działalność non-profit (działalność skupiona na przeprowadzaniu szkoleń, pomocy potrzebującym, nauczaniu)

Faksymile – to wykonana mechanicznie kopia podpisu, której użycie kodeks cywilny dopuszcza w stosunku do dokumentów na okaziciela, a kodeks spółek handlowych w stosunku do akcji. Faksymile jest dokładnym odzwierciedleniem podpisu odręcznego, a wykonany może być za pomocą techniki drukarskiej, fotograficznej, ręcznie lub z pomocą pieczątki. To ostatnie rozwiązanie stosowane jest szczególnie w firmach, w celu uproszczenia i przyspieszenia formalności związanych z podpisywaniem dokumentów. Używa się jej także dla zastąpienia podpisu osoby decyzyjnej czy upoważnionej do dokonywania określonych czynności, w tym do odbierania korespondencji, a także opatrywania podpisem innych dokumentów mniejszej wagi

Strona 1 z 6

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
POLSKA NA TARGACH MEBLARSKICH W SZTOKHOLMIE

POLSKA NA TARGACH MEBLARSKICH W SZTOKHOL…

Polski sektor meblarski promował się przez 5 dni podczas targów meblarskich odbywających się w Sztokholmie...

USTAWA OGRANICZAJĄCA HANDEL W NIEDZIELĘ PODPISANA

USTAWA OGRANICZAJĄCA HANDEL W NIEDZIELĘ …

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą handel w niedziele. Nowe regulacje wejdą w życie z...

ZMIANY W CIT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ZMIANY W CIT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Styczniowe zmiany w podatku CIT ograniczają m.in. możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NAJLEPSZEWKUCHNI.PL – NOWY PORTAL KULINARNY FIRMY MLEKPOL

NAJLEPSZEWKUCHNI.PL – NOWY PORTAL KULINA…

Najlepszewkuchni.pl to nowy portal, który powstał po analizie badań dotyczących zachowań kulinarnych polaków. Znajduje się...

eAGRONOM JAKO PIERWSZY BĘDZIE MÓGŁ BYĆ TESTOWANY PRZEZ WIELKOPOLSKICH ROLNIKÓW

eAGRONOM JAKO PIERWSZY BĘDZIE MÓGŁ BYĆ T…

eAgronom to aplikacja stworzona do zarządzania gospodarstwem i zaprojektowana w celu zwiększenia zysków oraz efektywności...

KOLEJNY WZROST CEN ŻYWNOŚCI

KOLEJNY WZROST CEN ŻYWNOŚCI

Żywność w Polsce we wrześniu zdrożała o 4,7 proc. r/r.. Inflacja żywności w naszym kraju...