Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

środa, 06 grudzień 2017 16:41

SĄD OGŁOSIŁ UPADŁOŚĆ ALMY

Krakowski Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości giełdowej Spółki Akcyjnej Alma Market. Część majątku spółki za 94 mln zł ma przejąć spółka Immomok - właściciel jednego z supermarketów E.Leclerc.

Problemy sieci Alma zaczeły się już w 2016 roku, kiedy na półkach sklepów zaczęło brakować produktów. Okazało się, że spółka zalegała z wypłaceniem pieniędzy dostawcom towaru. Zarząd Alma Market Polska we wrześniu 2016 roku wystąpił do sądu o wszczęcie postępowania sanacyjnego, które miało na celu restrukturyzację spółki, jednocześnie chroniąc ją przed wierzycielami. Kilka tygodni później zarząd zapowiedział masowe zwolnienia pracowników sklepu. W połowie października zarząd Alma Market Polska skierował do Sądu Rejonowego w Krakowie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku.  

 

Spółka powstała w 1991 roku w Krakowie, a 1994 była notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W momencie skierowania wniosku o ogłoszenie upadłości Alma Market Polska zatrudniała 3100 osób w 48 placówkach w całej Polsce.

30 rodzajów wydatków, których zakup na święta mogą polecić ksiegowi obsługiwanym firmom jako bezpieczne wydatki kosztowe:30 rodzajów wydatków, których zakup na święta mogą polecić ksiegowi obsługiwanym firmom jako bezpieczne wydatki kosztowe:


1.Impreza integracyjna Wigilijna dla pracowników jest kosztem podatkowym dla zakładu pracy. Wydatki na organizację takiej uroczystości można ponosić pod warunkiem, że zaproszonymi pozostaną wyłącznie osoby zatrudnieni. Gdy impreza obejmuje już inne osoby, tj. kontrahentów oraz członków rodzin zatrudnionych, koszty musza zostać rozliczone proporcjonalnie. Nie ma ograniczeń kosztowych, jeśli zaproszonymi pozostaną osoby współpracujące. Wydatkiem rozliczanym w kosztach mogą być zakupy towarów na organizację imprezy, jak również jeden łączny koszt zatrudnienia zewnętrznej firmy cateringowej lub organizującej cały event dla firmy.Gdyby impreza z udziałem osób zewnętrznych nabrała charakteru reklamowo – promocyjnego – rozliczenie kosztowe wydatków na jej organizacje byłaby kosztem. Gdyby jednak głównym celem imprezy było budowanie relacji z partnerami handlowymi i wywarcie na nich jak najlepszego wrażenia, wydatki mogłyby być uznane za wyłączoną z kosztów reprezentację (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL).


2.Prezenty gwiazdkowe dla pracowników i kontrahentów  w kosztach stanowią koszt podatkowy pod warunkiem ich przekazania pracownikom ze środków obrotowych. Jeśli przeznaczone na ich nabycie zostały fundusze z ZFŚS – wydatek nie będzie kosztem (jedynie odpis na fundusz jest zaliczany do kosztów podatkowych). Prezenty gwiazdkowe na rzecz kontrahentów nie są wydatkiem kosztowym. Przekazywane prezenty, które nie mają na celu reklamy firmy będą wydatkiem na reprezentację. Taki cel mogą mieć również wydatki na drogie prezenty posiadające logo firmy, które je przekazuje. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 24 marca 2016 r., nr ILPB3/4510-1-18/16-2/JG, wydatki na nabycie upominków, które nie mają na celu promowania firmy ani jej wyrobów, przeznaczone do określonej kontrahentów, partnerów handlowych, wówczas ich wręczane w okolicznościach świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Świąt Wielkanocnych czy kolejnej rocznicy bądź jubileuszu kontrahenta, wypełniają znamiona reprezentacji i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.


3.Kartki świąteczne a wydatek w firmie

Wysyłka kartek świątecznych oraz zakup kopert i znaczków to  kwydatki ogólne związane z budowaniem relacji z kontrahentami. Nie są one uznawane za reprezentację, gdyż ich zadaniem jest budowanie relacji biznesowej.


4.Gwiazdor dla dzieci pracowników jako koszt uzyskania przychodów

Jest to koszt podatkowy przy finansowaniu wydatku ze środków obrotowych. Taki sam charakter ma np. przekazanie jako prezentu np. w postaci biletów dla pracowników i ich dzieci do kina (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 03.10.2014 r., sygn. akt: IPPB5/423-632/14-3/AM).


5.Świąteczny wystrój wnętrza w kosztach podatkowych

Zakup choinki do firmy oraz innych dekoracji świątecznych o ile nie przekracza norm ogólnie przyjętych należy zaliczyć do kosztów podatkowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 sierpnia 2010 r.sygn. akt ILPB4/423-26/10-2/MC).

6.Poczęstunek dla kontrahenta w restauracji w okolicach Świąt Bożego NarodzeniaStanowi koszt uzyskania przychodów. W przypadku przekraczania norm przyjętych w danym środowisku będzie już to wydatek na reprezentację. Jeśli cel spotkania jest stricte związany z prowadzonymi rozmowami biznesowymi i dotyczy szczegółów współpracy, to wydatki na organizację są kosztem podatkowym.


7.Wino w prezencie

To zakup reprezentacyjny w przypadku przekazania butelki wna kontrahentowi, czy pracownikowi. 


8.Świąteczne cukierki z logo firmy

Jest ot koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że cukierki takie rozdawane są w ramach świątecznej akcji propocyjnej z logo firmy a jej organizowanie jest samodzielne lub za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego (np. agencji reklamowej). 


9.Sprzątanie po imprezie wigilijnej

Jest to wydatek związany z uzyskaniem przychodu, gdyż jest to koszt wpływający na przywrócenie składnika majątku do stanu pozwalającego wykorzystywanie go nadal dla prowadzenia działalności gospodarczej.


10.Bony świąteczne na paliwo lub zakup prezentów dla pracowników

Bony stanowią koszt uzyskania przychodów. Gdy zostaną przekazane kontrahentom, należy je potraktować jako wydatek reprezentacyjny.

 

Źródło: pit.pl

poniedziałek, 27 listopad 2017 09:29

U KURIERA POCZTY POLSKIEJ ZAPŁACIMY KARTĄ PŁATNICZĄ

Kurierzy Poczty Polskiej są zaopatrzeni w terminalne płatnicze, dzięki którym już za przesyłki świąteczne pobraniowe będziemy mogli zapłacić kartą. 


Poczta Polska jest największą firmą dystrybucyjno-logistyczną w Polsce, która wg badań jest najczęściej wybieranym dostawcą kupionego towaru w sklepie internetowym. Z usług kurierskich i paczkowych Poczty Polskiej korzysta aż 55 procent badanych.   

Te same badania wskazują, że co czwarta transakcja internetowa opłacana jest już przy odbiorze. 


W 2016 r. około 30 proc. paczek nadanych za pośrednictwem Poczty Polskiej opłacono gotówką za pobraniem, a średnia kwota takiej transakcji to 200 zł. Usługa jest dostępna dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.


Partnerami projektu wyposażenia wszystkich kurierów Poczty Polskiej w terminale płatnicze są MasterCard, Visa i eService.

poniedziałek, 27 listopad 2017 09:26

W SIEMENS SZYKUJĄ SIĘ ZWOLNIENIA

Niemiecki koncern Siemens lanuje zwolnić 7 tys. osób na całym świecie, z czego połowa to pracownicy z Niemiec. Zamknięte mają też zostać niektóre fabryki.


Zwolnienia obejmą zatrudniającą obecnie ok. 46,8 tys. osób część przedsiębiorstwa zajmującą się produkcją wielkich turbin gazowych. Wszystkiemu winne są problemy z popytem na te urządzenia, czego efektem jest spadek cen i nadwyżka mocy produkcyjnych.  

Zwalniani mają też być pracownicy zajmujący się produkcją przekładni, sprzęgieł i napędów na potrzeby przemysłu naftowego i górnictwa.  

Siemens poinformował, że zamknięte zostaną m.in. zakłady w Goerlitz i w Lipsku, zatrudniające łącznie 920 osób. 

Sprzeciw wobec planów koncernu zapowiada wielki branżowy związek zawodowy IG Metall.

ZUS rozpoczął kontrole w firmach, które w latach 2009-2017 wystawiały umowy zlecenia. Naklada kary za brak ozusowania, w efekcie których może się wzbogacić nawet o 19  mld zł.


Kontrole zawdzięczamy zmianie interptacji rpzepisów. Do 2016 roku obowiązek ozusowania umów zleceń dotyczył tylko pierwszej umowy, a każda kolejna nie była obciążona składkami ZUS. Do końca 2015 roku ZUS potwierdzał tę zasadę podczas licznych kontroli, jak i w ramach wydawanych interpretacji indywidualnych. W tym roku ZUS uznał, że od każdej umowy należało odprowadzić składkę i żąda zapłaty składek wraz z odsetkami.

wtorek, 14 listopad 2017 16:55

FAKTURA A NOTA KORYGUJĄCA

Błędne faktury sprzedażowe jak i zakupowe muszą zostać poprawione za pomocą dokumentu zwanego korektą. Nabywca towarów lub usług ma prawo do wystawienia noty korygującej, która ma za zadanie poprawienie drobnych błędów na otrzymanej fakturze od sprzedawcy.

FAKTURA KORYGUJĄCA


Sprzedawca po wystawieniu błędnej faktury  może wystawić do niej tzw. fakturę korygującą. Zgodnie bowiem z art. 106j. ust 1 pkt 1-5 ustawy o podatku od towarów i usług fakturę korygującą wystawiamy w przypadku gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, udzielono opustów i obniżek cen, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty lub podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.


Faktura korygująca nie różni się treścią od faktury pierwotnej, powinna zawierać: wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”, numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą), przyczynę korekty, jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

 


NOTA KORYGUJĄCA


Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą błędy, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Oznacza to, że nota korygująca może być wystawiona tylko i wyłącznie przez nabywcę, nigdy przez sprzedawcę i musi być zaakceptowana przez wystawcę faktury.  


Notą korygującą można skorygować drobne poprawki, dotyczące takich elementów danych, jak: miary i ilości sprzedanych towarów oraz zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej netto, kwoty opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, które nie zostały uwzględnione w cenie netto, wartości sprzedaży netto oraz stawki podatku. 


Notę korygującą można wystawić tylko w przypadku, gdy chcemy dokonać zmiany ww. elementów danych na fakturze (zakupowej). Nota korygująca powinna zawierać: wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”, numer kolejny i datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1– oraz wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.


Zgodnie z art. 106k. ustawy o podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzyma błędną fakturę od wystawcy, może wystawić do niej notę korygującą, ale wymaga się przy tym akceptacji noty korygującej przez wystawcę pierwotnej faktury.
Podmiot wystawiający korektę faktury ma obowiązek posiadania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę/usługobiorcę. Wyjątki od tej reguły znajdują doniesienie w przepisach prawa, zgodne z art 29a pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.
W obydwóch przypadkach potwierdzenie może być wysłane tradycyjną formą (odesłanie podpisanej pisemnej noty lub faktury korygującej pocztą tradycyjną) lub elektroniczną (wysłanie potwierdzenia przez pocztę e-mail). Dodatkowo uznawane jest również potwierdzenie w formie podpisu nabywcy na korekcie, potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej lub potwierdzenie nadane faksem.

W listopadzie pozyskać pieniądze unijne będą mogły przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.  Z oferty mogą też skorzystać samorządy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Miesiąc listopad to aż 190 konkursów, z czego 93 są zupełnie nowe. Wśród nich znajduje się 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 


Szczegóły dotyczące konskursów, zasa naboru znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Wyższe wpływy z VAT, PIT, CIT

Wyższe wpływy z VAT, PIT, CIT

Wyniki za 2018 rok są zaskakujące. Wpływy z VAT są wyższe o 12 %, w...

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe 2019 już wkrótce! Poniżej pełen harmonogram zgodnie z informacjami na :www.men.gov.pl I TURA - 14.01-27.01.2019 województwa:...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

  • 1
  • 2
  • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...