Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Branża

Co nowego w MŚP?

poniedziałek, 27 listopad 2017 09:26

W SIEMENS SZYKUJĄ SIĘ ZWOLNIENIA

Niemiecki koncern Siemens lanuje zwolnić 7 tys. osób na całym świecie, z czego połowa to pracownicy z Niemiec. Zamknięte mają też zostać niektóre fabryki.


Zwolnienia obejmą zatrudniającą obecnie ok. 46,8 tys. osób część przedsiębiorstwa zajmującą się produkcją wielkich turbin gazowych. Wszystkiemu winne są problemy z popytem na te urządzenia, czego efektem jest spadek cen i nadwyżka mocy produkcyjnych.  

Zwalniani mają też być pracownicy zajmujący się produkcją przekładni, sprzęgieł i napędów na potrzeby przemysłu naftowego i górnictwa.  

Siemens poinformował, że zamknięte zostaną m.in. zakłady w Goerlitz i w Lipsku, zatrudniające łącznie 920 osób. 

Sprzeciw wobec planów koncernu zapowiada wielki branżowy związek zawodowy IG Metall.

ZUS rozpoczął kontrole w firmach, które w latach 2009-2017 wystawiały umowy zlecenia. Naklada kary za brak ozusowania, w efekcie których może się wzbogacić nawet o 19  mld zł.


Kontrole zawdzięczamy zmianie interptacji rpzepisów. Do 2016 roku obowiązek ozusowania umów zleceń dotyczył tylko pierwszej umowy, a każda kolejna nie była obciążona składkami ZUS. Do końca 2015 roku ZUS potwierdzał tę zasadę podczas licznych kontroli, jak i w ramach wydawanych interpretacji indywidualnych. W tym roku ZUS uznał, że od każdej umowy należało odprowadzić składkę i żąda zapłaty składek wraz z odsetkami.

wtorek, 14 listopad 2017 16:55

FAKTURA A NOTA KORYGUJĄCA

Błędne faktury sprzedażowe jak i zakupowe muszą zostać poprawione za pomocą dokumentu zwanego korektą. Nabywca towarów lub usług ma prawo do wystawienia noty korygującej, która ma za zadanie poprawienie drobnych błędów na otrzymanej fakturze od sprzedawcy.

FAKTURA KORYGUJĄCA


Sprzedawca po wystawieniu błędnej faktury  może wystawić do niej tzw. fakturę korygującą. Zgodnie bowiem z art. 106j. ust 1 pkt 1-5 ustawy o podatku od towarów i usług fakturę korygującą wystawiamy w przypadku gdy: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, udzielono opustów i obniżek cen, dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty lub podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.


Faktura korygująca nie różni się treścią od faktury pierwotnej, powinna zawierać: wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”, numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą), przyczynę korekty, jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej, w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

 


NOTA KORYGUJĄCA


Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą błędy, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Oznacza to, że nota korygująca może być wystawiona tylko i wyłącznie przez nabywcę, nigdy przez sprzedawcę i musi być zaakceptowana przez wystawcę faktury.  


Notą korygującą można skorygować drobne poprawki, dotyczące takich elementów danych, jak: miary i ilości sprzedanych towarów oraz zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej netto, kwoty opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, które nie zostały uwzględnione w cenie netto, wartości sprzedaży netto oraz stawki podatku. 


Notę korygującą można wystawić tylko w przypadku, gdy chcemy dokonać zmiany ww. elementów danych na fakturze (zakupowej). Nota korygująca powinna zawierać: wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”, numer kolejny i datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1– oraz wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.


Zgodnie z art. 106k. ustawy o podatku od towarów i usług, nabywca towaru lub usługi, który otrzyma błędną fakturę od wystawcy, może wystawić do niej notę korygującą, ale wymaga się przy tym akceptacji noty korygującej przez wystawcę pierwotnej faktury.
Podmiot wystawiający korektę faktury ma obowiązek posiadania potwierdzenia jej odbioru przez nabywcę/usługobiorcę. Wyjątki od tej reguły znajdują doniesienie w przepisach prawa, zgodne z art 29a pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług.
W obydwóch przypadkach potwierdzenie może być wysłane tradycyjną formą (odesłanie podpisanej pisemnej noty lub faktury korygującej pocztą tradycyjną) lub elektroniczną (wysłanie potwierdzenia przez pocztę e-mail). Dodatkowo uznawane jest również potwierdzenie w formie podpisu nabywcy na korekcie, potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej lub potwierdzenie nadane faksem.

W listopadzie pozyskać pieniądze unijne będą mogły przedsiębiorcy, jednostki naukowe i uczelnie, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.  Z oferty mogą też skorzystać samorządy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Miesiąc listopad to aż 190 konkursów, z czego 93 są zupełnie nowe. Wśród nich znajduje się 59 konkursów z programów ogólnopolskich, 120 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 


Szczegóły dotyczące konskursów, zasa naboru znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju.

wtorek, 07 listopad 2017 19:35

RYNEK USŁUG KURIERSKICH ROŚNIE W SIŁĘ

Branża kurierska na rynku e-commerce dynamicznie się rozwija, głównie dzięki rozwijającemu się eksportowi. Eksperci  przewidują dla przesyłek krajowych coroczny wzrost liczby paczek o 11 procent, a największa dynamika wzrostu będzie dotyczyć przesyłek zagranicznych w wysokości 16 proc., przesyłek ekonomicznych będzie przybywało w tempie 18 proc., natomiast ekspresowych znacznie mniej, bo o ok. 5 procent.


Znaczny wpływ na rozwój branży ma dynamika wzrostu branży e-commerce, która notuje dynamiczny wzrost zarówno pod względem liczby przesyłanych paczek, jak i ich wartości. Sprzedawcon działającym w sieci i korzystającym z usług firm kurierskich zależy na jak najszybszym odbiorze paczki przez klienta. Klient lubi mieć możliwość wyboru alternatywnych form odbioru – placówek pocztowych lub paczkomatów.


Dla klientów ważnym kryterium są wygoda i dostępność, ale także niska cena i wysoka jakość usług. Specyfiką rynku jest stosunkowo mały rozmiar paczek i brak przywiązania klientów do jednej firmy. Kluczowe znaczenie mają jednolite zasady dotyczące kupowania, zwrotu i reklamowania towarów, obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zakupy w sieci poza granicami Polski stają się coraz bardziej bezpieczne i zyskują na popularności.


Na polskim rynku przesyłkami kurierskimi zajmuje się około stu operatorów, natomiast 80% rynku zdominowane jest rpze takie firmy jak: DPD, UPS, DHL i GLS oraz Poczta Polska. Firma Let’s Deliver zaoferowała usługi podobne do tych, jakie są udziałem amerykańskiego Ubera, z wykorzystaniem głównej słabośc welkich dostawców, jaką jest czas. 


Let’s Deliver rozpoczęło swoją działalnośćod Trójmiasta, dziś działa nie tylko w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, ale także w Warszawie. Podobnie jak Uber współpracuje z prywatnymi osobami, które rozwożą po mieście paczki od nadawców do klienta, a średni czas dostawy wynosi tyko 20 minut. 


Klienci robiący zakupy w internecie będę jeszcze musieli chwilę zaczekać na zmniejszenie czasu dostaw zamawianych towarów, jednak poprawa jakości usług na pewo pozwoli sprzedawcom e-commerce na dalsze rozwzój.

wtorek, 07 listopad 2017 19:30

5 EDYCJA PROGRAMU THINK BIG UPC

5 edycja realizowanego przez UPC programu Think Bigto szansa dla małych przedsiębiorców na międzynarodową ekspansję i osiągnięcie sukcesu. Zadaniem programu jest wspieranie przedsiębiorców z Polski, Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier w zakresie doskonalenia produktów i usług, charakteryzujących się największym potencjałem biznesowym. Pula nagród finansowych to 20 tys. Euro, a tegoroczna odsłona została wzbogacona o Akademię Think Big - program mentoringowy.


Think Big to program skierowany do przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje projekty biznesowe w oparciu o nowe technologie i chcieliby rozwijać je, korzystając z wiedzy i doświadczenia globalnych partnerów.
W skład Akademii wchodzą mentorzy, posiadający nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także doświadczenie i predyspozycje do dzielenia się swoją wiedzą. 

 

Na czym polega program?


Potencjał bznesowy – to jego musi posiadać każdy ze zgłaszanych do THINK BIG projektów w  jednym z trzech obszarów: B2B, customer experience oraz narzędzia i technologie marketingowe. By zgłosić się do programu należy w terminie do 15 grudnia 2017 wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej programu www.thinkbig.pl. Pula nagród finansowych tej edycji to 20 000 Euro.  Zwycięzca otrzyma co najmniej 10 000 Euro i możliwość wypracowania modelu współpracy z UPC. Jury przyzna także nagrodę za drugie i trzecie miejsce.


W jury tegorocznej edycji konkursu Think Big weszli niezależni eksperci biznesowi i członkowie zarządu UPC Polska, w tym min. Michał Olszewski - wiceprezydent m. st. Warszawy i inicjator Centrum Przedsiębiorczości Smolna; Olga Kozierowska - inicjatorka promocji przedsiębiorczości kobiet, twórczyni projektu Sukces Pisany Szminką, Artur Kurasiński - bloger i przedsiębiorca; Arkadiusz Piechocki - partner w SpeedUp Venture Capital Group; Sergiusz Sawin - wiceprezes The Heart; Łukasz Wejchert - założyciel firmy Dirlango, inwestor; Roman Młodkowski - dyrektor programowy Forbes Polska; Paweł Zielewski - redaktor naczelny magazynu Forbes.

Program THINK BIG został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju oraz Prezydenta m. st. Warszawy. Pieczę medialną sprawuje Business Insider Polska, Forbes, i Spider’s Web. Partnerami są: SpeedUp Venture Capital Group oraz Aula Polska. Partnerem merytorycznym programu jest The Heart.

czwartek, 26 październik 2017 09:45

BEZPŁATNY URLOP NA ŻĄDANIE?

Od ponad roku komisja kodyfikacyjna przygotowuje dwa projekty nowego kodeksu pracy, które będą regulowały zarówno indywidualne jak i zbiorowe prawo pracy. W marcu 2018 roku rząd ma zdecydować czy akceptuje propozycje i kiedy zostaną wprowadzone w życie.  


Oto najważniejsze z nich:

 • Zasada minimalnego 14-dniowego odpoczynku, która będzie musiała być zgłaszana przez pracownika z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,
 • Urlop zaległy, który został odwołany z przyczyn dotyczących pracodawcy będzie musiał zostać udzielony najpóźniej do końca marca następnego roku kalendarzowego. Jeśli zaś nastąpi to z przyczyn dotyczących pracownika, wówczas firma będzie mogła udzielić zaległego urlopu w terminie późniejszym,
 • W przypadku przebywania pracownika w okresie wypowiedzenia możliwy będzie transfer niewykorzystanego urlopu. Dotychczasowy zatrudniający nie będzie musiał płacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeśli porozumie się z pracownikiem i jego nowym pracodawcą w sprawie wykorzystania tego wolnego w trakcie kolejnego zatrudnienia – o ile przerwa między zakończeniem pracy w jednej firmie i rozpoczęciem w następnej nie będzie dłuższa niż miesiąc, 
 • Ujednolicenie wymiaru urlopu dla wszystkich pracowników do 26 dni,  
 • Urlop będzie mógł być udzielany w wymiarze godzinowym, ale tylko w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje niepełny dzień urlopu. W takim przypadku nie będzie on zaokrąglany do pełnego dnia,
 • Wymiar urlopu na żądanie się nie zmieni, nadal będą to 4 dni z tą różnicą, że byłby on bezpłatny.

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe - daty

Ferie zimowe 2019 już wkrótce! Poniżej pełen harmonogram zgodnie z informacjami na :www.men.gov.pl I TURA - 14.01-27.01.2019 województwa:...

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatniczymi na linii – duże firmy dłużne tym mniejszym.

Pomysł rządu na walkę z zatorami płatnic…

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii postanowiło podjąć kolejną próbę walki z zatorami płatniczymi, mimo, że kilka...

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

 • 1
 • 2
 • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...

Rolnicze newsy

 • 1
 • 2
 • 3
NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

NABÓR wniosków o premie na rozpoczęcie d…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 15.10.2018 do 13.11.2018 można składać wniosek na...

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy nie mogą sprzedawać plonów!

Przez zakaz handlu w niedzielę rolnicy n…

Zakaz handlu w niedzielę objął także rolników. Swoich zbiorów w ten dzień nie mogą sprzedawać...

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na bardziej ekologiczną żywność

Nowa reforma systemu rolnictwa - Plan na…

Reforma rolnictwa ekologicznego w UE spowodowała ujednolicenie przepisów, z których niektóre wprowadzono ponad 20 lat...