Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

Głównym celem nowelizacji tzw. Ustawy deweloperskiej autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest zapewnienie lepszej ochrony osobom kupującym mieszkania. Urząd chce także m.in. zlikwidować otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczenia.
Do 2012 roku w Polsce nie było regulacji związanych ze stosunkiem nabywca – deweloper, dlatego w przypadku np. upadłości dewelopera to nabywcy ponosili koszty z tym związane (ryzyko prowadzenia inwestycji było po stronie nabywcy. Nowelizacja ustawy jest odpowiedzią na negatywne w skutkach wydarzenia ostatnich lat, które spotkały nabywców w związku z upadłościami deweloperów (duże straty finansowe). Projekt o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego jest aktualnie na etapie konsultacji publicznych i został opublikowany 4 czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Jak ocenia urząd ustawa ma bezpośrednio na celi zwiększenie skuteczności ochrony nabywcy, ale pośrednio będzie miała także wpływ na konkurencyjność gospodarki, w związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa obrotu prawnego.

1. W nowelizacji UOKiK proponuje także likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczenia, czyli takich, na które nabywca wpłaca pieniądze, a bank, zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazuje je deweloperowi, nie kontrolując przy tym postępów prac deweloperskich. W związku z tym, w przypadku bankructwa, klient może odzyskać tylko tę część pieniędzy, która nie została jeszcze przekazana deweloperowi. Z tego systemu korzysta ok 80% deweloperów.
Zdaniem  UOKiK wpłaty Klientów powinny trafiać na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, z którego deweloper otrzyma pieniądze dopiero po przeniesieniu prawa własności na nabywcę. Inną propozycją są rachunki powiernicze z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową.
Pomysł nowelizacyjny jest zdecydowanie bezpieczniejszy dla Klientów, ale tym samym ogranicza mniejszym deweloperom zachowanie płynności finansowe – pieniądze odzyskają dopiero po zakończeniu prac.

2. Zgodnie z planowanymi przepisami bank przed przekazaniem środków deweloperowi ma dokładnie sprawdzać m.in. czy posiada on prawo do terenu, czy pozwolenie na budowę jest ważne, czy nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. W przypadku problemów, bank może wstrzymać przelew. Jeśli deweloper zaprzestanie budowy , bank ma rozwiązać rachunek i przelać pieniądze klientowi. Co ograniczy realizację inwestycji trwających „ wieki”.

3. Dodatkową nowością jest to, że deweloper będzie mógł zamknąć MRP (mieszkaniowy rachunek powierniczy) dopiero jak zostanie ustanowione prawo własności ostatniego z niesprzedanych lokali. Potem może zawierać umowy sprzedaży tak jak na rynku wtórnym.

4. Ustawa deweloperska aktualnie chroni tylko osoby kupujące mieszkania przed rozpoczęciem  budowy lub w jej trakcie. Nowelizacja ma ten zakres rozszerzyć o gotowe lokale. Dzięki temu nabywca zachowa bezpieczeństwo środków do czasu przeniesienia na niego praw własności.

5. Nowelizacja ma też zwiększyć zasięg działania na związane z mieszkaniem garaże, boksy, udział w prawie własności osiedlowej uliczki itp. Teraz nie podlegają one ochronie.

6. Kolejną kwestią do regulacji są umowy o rezerwację mieszkania, w której to opłata rezerwacyjna nie będzie mogła przekraczać 1 % ceny (aktualnie deweloper sam ustanawia zasady).

7. Nastąpi także zmiana w samym prospekcie informacyjnym, jaki przekazywany jest klientowi przez dewelopera. Po nowelizacji będzie musiała się w nim znaleźć cena oferowanego mieszkania oraz informacja o ryzyku utraty pieniędzy w przypadku upadłości banku prowadzącego MRP.

8. Projekt ma też uregulować prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku upadłości banku. Od X 2012 nabywcy nie grozi utrata wszystkich pieniędzy w przypadku upadłości banku, bo do 100 tys. Euro dostają z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Po zmianach deweloper będzie musiał w ciągu 30 dni zawrzeć umowę o prowadzenie MRP z innym bankiem, poinformować nabywcę. Jeśli tego nie zrobi też może odstąpić od umowy.

9. Kolejną nowością jest załącznik do umowy deweloperskiej, zgoda banku na to, aby kupujący po wpłaceniu całej kwoty otrzymał mieszkanie z czystą hipoteką (teraz pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń po upadku dewelopera ma bank. Bez takiej zgody umowa deweloperska będzie nieważna.

10.Planowana nowelizacja przewiduje także sankcje dla deweloperów. Jeśli nie zapewnią klientom jednego z obowiązkowych środków ochrony ich wpłat, ma im grozić grzywna albo kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat

Źródło: http://budownictwo.wnp.pl/

Dodatkowe informacje

  • Branża Budownictwo

W ramach akcji „ Oczy Afryki” poznańscy okuliści wybrali się z misją do Kamerunu, aby przywracać wzrok najuboższym mieszkańcom i uchodźcom z Republiki Środkowej Afryki.
Pomysłodawcą akcji jest Pan Alojzy Chrószcz - misjonarz, który od 20 lat pracuje w Garigombo.

Okuliści, którzy brali udział w wyprawie to: Izabela Rybakowska, Ryszard Szymaniak i Maciej Matuszyński. Pracowali bezpłatnie dla najbardziej potrzebujących.
Lekarze przez dwa tygodnie przebadali 302 osoby, z czego 72 zakwalifikowali do zabiegu usuwania zaćmy. Operacje były wykonywane w ośrodkach zdrowia w Afryce: w Garigombo, Ndelele i Doume.
Nie wszystkim udało się pomóc, gdyż niektórzy nie mogli być zakwalifikowani do operacji ze względu na trwałe uszkodzenie rogówki ( zostali oślepieni przez tutejszych szamanów poprzez nacinanie rogówki).
Projekt był finansowany przez Departament Pomocy Humanitarnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: rynekzdrowia.pl

Dodatkowe informacje

  • Branża Badania i rozwój

Według raportu Retail Institute centra handlowe straciły blisko 3 miliony klientów z powodu wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Z raportu wynika, że w ponad 120 centrach handlowych w czasie od 1 stycznia do 20 maja tego roku odwiedzalność spadła o 2,6 % względem roku 2017( to jest o ponad 3, 14 miliona mniej ludzi!!). 

Największy spadek odnotowały galerie na obrzeżach miast (-4,4%) i te gdzie dominującą rolę pełni najemca z branży spożywczej.

Wśród liderów w branży także Pepco walczy o przetrwanie. Spólka Steinhoff International Holding NV organizuje wkrótce w Londynie spotkanie ze swoimi pożyczkodawcami , aby opracować plan na zadłużenie 10,4 miliarda euro. Może mieć to kluczowe znaczenia dla przetrwania marki. Według niedawnych informacji serwisu wiadomoscihandlowe.pl spółka zastanawia się nad wystawieniem na sprzedaż sieci Pepco. Jest to jeden z największych dyskontów odzieżowo – przemysłowych w Europie Centralnej, posiadający 1300 punktów, w tym 700 w Polsce. Wartość transakcji może przekroczyć 1 mld. Euro

.
Są jednak wyjątki! W drugiej połowie roku Ikea otwiera pierwszy sklep w samym centrum Warszawy, w centrum handlowym Blue City. Będzie to mniejszy konspekt sklepu, ale wyposażony w innowacyjne rozwiązania prezentacji produktu ułatwiające dokonywanie zakupów.

 

Źródło: http://www.propertynews.pl/centra-handlowe/centra-handlowe-traca-ikea-otwiera-sie-w-stolicy-pepco-walczy-o-przetrwanie-tym-handel-zyl-w-maju,64512.html

Dodatkowe informacje

  • Branża Zakupy

Wiosenna prognoza ekonomistów KE jest bardzo dobra dla Polski, przewiduje wzrost dynamiki PKB w roku 2018 do 4,3 proc. (wcześniej zakładano 3,8 proc.), a na kolejny 2019 rok  3,7 proc. (wcześniej 3,4 proc.). Sama inflacja osiągnie poziom 1,3 proc., zaś w 2019 roku 2,5 proc. Zakłada się, że polska gospodarka będzie w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie, a pewne spowolnienie tempa czeka nas dopiero w 2019 roku.

Uważa się, że jako główny motor wzrostu posłuży konsumpcja krajowa, a także inwestycje, wspierane przez silne zaufanie konsumentów, szybki wzrost płac oraz unijne fundusze strukturalne. Przewidywane jest stopniowe zmniejszenie konsumpcji prywatnej do ostatecznego poziomu 3,4 proc w roku 2019 z prognozowanego w 2018 roku  4,1 proc., co i tak wciąż jest wysokim poziomem – jest to wynik silnego wzrostu płac i wysokiego zaufania konsumentów. Inwestycje publiczne wciąż będą rosły jako efekt napływu środków unijnych, ta sytuacje nie ulegnie znaczącej zmianie w roku 2019. Słabe w 2017 roku inwestycje prywatne mają odbudowywać się w kolejnych latach 2018 i 2019 dzięki mocnym perspektywom popytu, niskim stopom procentowanym i możliwościom wykorzystania dużych zdolności produkcyjnych. Zauważalne jest jedynie zagrożenie w postaci rosnącego braku wykwalifikowanych pracowników, co może powodować niechęć przedsiębiorców do rozpoczynania większych inwestycji. 

Zdaniem KE ma w dalszym ciągu rosnąć w latach 2018 i 2019 (odpowiednio o 7,3 i 6,2 proc.) eksport, również spodziewany jest wzrost importu (8,4 proc. w 2018 r. i 6,3 proc. w 2019 r.) – to wynik silnego popytu krajowego. W 2018 roku prognozuje się umiarkowane umocnienie kursu złotego wobec euro, co z kolei powinno hamować wzrost części cen.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia

W sercu Mazur powstanie ogromna inwestycja, w której partycypuje Robert Lewandowski.

Lokalny samorząd zaciera ręce, bo terenów do zagospodarowania nad jeziorem Niegocin jest sporo, a sama inwestycja już budzi ogromne zainteresowanie wśród hotelowych gigantów oraz mniejszych, lokalnych inwestorów. Perspektywa posiadania obiektu obok gwiazdy Bayernu Monachium to niewątpliwy magnes, władze liczą na duże ożywienie  ruchu turystycznego w Giżycku. 

Przedsiębiorcy Wojciech Stradowski i  Paweł Petrusewicz oraz piłkarz Robert Lewandowski stworzą "Wenecję Mazur". Powstaną tu m.in. marina, restauracja na jeziorze, port, pływające centra serwisowe, bez wątpienia atrakcją będą gondole sprowadzane z Włoch.

Konsorcjum „Wodny Świat” dostało unijne dofinansowanie w wysokości 27,5 mln zł na realizację tej potężnej inwestycji, podpisanie umowy ma nastąpić za kilka miesięcy, zaś cała wartość jest szacowana na 48,5 mln zł.

Dodatkowe informacje

  • Branża Budownictwo, Hotelarstwo, Gastronomia, Media, Nieruchomości
piątek, 27 kwiecień 2018 08:04

CHOROBA PSYCHICZNA KONTRA DŁUGI SPÓŁKI

Sama choroba psychiczna nie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za długi podatkowe spółki. 

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną prezesa, na którego fiskus przeniósł odpowiedzialność za długi spółki. Sprawa dotyczyła zaległości w VAT i odsetek od nich za kilka miesięcy 2010 i 2011 r. Urząd Skarbowy początkowo chciał ściągnąć długi ze spółki, jednak okazało się że ta nie posiada żadnego majątku ani w postaci nieruchomości lub ruchomości, który podlegałby zajęciu, ani też praw majątkowych czy też majątku będącego we władaniu osób trzecich. Gdy egzekucja okazała się bezskuteczna, fiskus sięgnął po solidarną odpowiedzialność zarządu za długi podatkowe. Do odpowiedzialności pociągnięto byłego prezesa dłużniczki, który był jedynym członkiem zarządu w okresie powstania zobowiązań. Fiskus uznał, że prezes nie złożył w odpowiednim czasie wniosku o upadłość, co mogłoby wyłączyć jego odpowiedzialność.Oskarżony bronił się, że w czasie gdy zarządzał spółką, cierpiał na depresję. W jego ocenie ze względu na zły stan zdrowia nie ponosi winy za niezłożenie wniosku o upadłość.Ta argumentacja jednak nie przekonała urzędników skarbowych. Podnieśli, że z opinii biegłych, które zostały przygotowane w innych postępowaniach, m.in. postepowaniu karnym, nie wynika, żeby były prezes był ubezwłasnowolniony bądź miał problemy z samodzielnym myśleniem, biegli nie stwierdzili również okoliczności zakłócających i ograniczających w jakikolwiek sposób tok jego prawidłowego myślenia i działania.W ocenie fiskusa sama zdiagnozowana depresja i związane z tym utrudnienia w sprawowaniu funkcji członka zarządu nie są przesłanką uwalniającą od odpowiedzialności za podatki spółki. Tłumaczyli, że w sytuacji pojawienia się przeszkód uniemożliwiających staranne wypełnianie obowiązków prezes powinien był bezzwłocznie zrezygnować z pełnionej funkcji. Tymczasem, pomimo niedyspozycji zdrowotnej prezes nie skorzystał z tego uprawnienia nawet wtedy, gdy miał nawrót choroby. Tym samym ponosi winę za niezgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki bądź niewszczęcie postępowania układowego.Stanowisko aparatu skarbowego uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, jak również racji nie przyznał mężczyźnie sąd kasacyjny. NSA nie zgodził się ze skarżącym, że fiskus w jego sprawie powinien zlecić opinie psychiatryczne i przesłuchać świadków. Biegli psychiatrzy badali stan zdrowia skarżącego w postępowaniu cywilnym i karnym. Z ich ustaleń wynika z nich, że wprawdzie były prezes cierpiał na depresję, ale nie miał zniesionej świadomości czy też ograniczonej zdolności do podejmowania działań. Lekarze uznali, że był zdolny do rozpoznania znaczenia swojego zachowania i pokierowania swoim postępowaniem. W ocenie NSA z opinii biegłych nie wynika potrzeba powoływania osobnych biegłych w postępowaniu podatkowym.Jak tłumaczył sędzia NSA, sama choroba psychiczna nie zwalnia z odpowiedzialności członka zarządu za długi podatkowe firmy, którą on zarządza. Do uwolnienia się od odpowiedzialności konieczne byłoby wykazanie, że choroba znosiła poczytalność, możliwość kierowania czynami itd.

Co istotne, w toku sprawy okazało się też, że oprócz zasiadania w zarządach dwóch firm były prezes prowadził jednoosobową działalność. Fiskus ustalił, że jego firma w tym samym okresie – mimo depresji skarżącego– odnosiła finansowe sukcesy. Wyrok jest prawomocny.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, Prawo
środa, 18 kwiecień 2018 08:48

OSZUŚCI PODSZYWAJĄ SIĘ POD ORANGE

Oszuści chcący nabrać potencjalną ofiarę wysyłają maile z domeny "@orange.pl" o tytule "pilne zamówienie" bądź "zamówienie". Treść takiej wiadomości jest krótka, bowiem oszustom chodzi o to, by ofiara pobrała załączoną fakturę. 


Przestępcy do nazwy pliku xls doklejają imię i nazwisko adresata, co sprawia, że potencjalna ofiara momentalnie otworzy załączony plik. Pobranie i otwarcie pliku może skończyć się instalacją złośliwego oprogramowania.
Orange podkreśla, że nie ma w zwyczaju wysyłać faktur z domeny "@orange.pl".

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z biurem obsługi klienta, w celu potwierdzenia otrzymanej wiadomości e-mail.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, IT, telekomunikacja, Obsługa klienta

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...