Jedyne takie miejsce dla MŚP w polskim internecie!

Wyszukaj

Aktualności

W sercu Mazur powstanie ogromna inwestycja, w której partycypuje Robert Lewandowski.

Lokalny samorząd zaciera ręce, bo terenów do zagospodarowania nad jeziorem Niegocin jest sporo, a sama inwestycja już budzi ogromne zainteresowanie wśród hotelowych gigantów oraz mniejszych, lokalnych inwestorów. Perspektywa posiadania obiektu obok gwiazdy Bayernu Monachium to niewątpliwy magnes, władze liczą na duże ożywienie  ruchu turystycznego w Giżycku. 

Przedsiębiorcy Wojciech Stradowski i  Paweł Petrusewicz oraz piłkarz Robert Lewandowski stworzą "Wenecję Mazur". Powstaną tu m.in. marina, restauracja na jeziorze, port, pływające centra serwisowe, bez wątpienia atrakcją będą gondole sprowadzane z Włoch.

Konsorcjum „Wodny Świat” dostało unijne dofinansowanie w wysokości 27,5 mln zł na realizację tej potężnej inwestycji, podpisanie umowy ma nastąpić za kilka miesięcy, zaś cała wartość jest szacowana na 48,5 mln zł.

Dodatkowe informacje

  • Branża Budownictwo, Hotelarstwo, Gastronomia, Media, Nieruchomości
piątek, 27 kwiecień 2018 08:04

CHOROBA PSYCHICZNA KONTRA DŁUGI SPÓŁKI

Sama choroba psychiczna nie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności za długi podatkowe spółki. 

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną prezesa, na którego fiskus przeniósł odpowiedzialność za długi spółki. Sprawa dotyczyła zaległości w VAT i odsetek od nich za kilka miesięcy 2010 i 2011 r. Urząd Skarbowy początkowo chciał ściągnąć długi ze spółki, jednak okazało się że ta nie posiada żadnego majątku ani w postaci nieruchomości lub ruchomości, który podlegałby zajęciu, ani też praw majątkowych czy też majątku będącego we władaniu osób trzecich. Gdy egzekucja okazała się bezskuteczna, fiskus sięgnął po solidarną odpowiedzialność zarządu za długi podatkowe. Do odpowiedzialności pociągnięto byłego prezesa dłużniczki, który był jedynym członkiem zarządu w okresie powstania zobowiązań. Fiskus uznał, że prezes nie złożył w odpowiednim czasie wniosku o upadłość, co mogłoby wyłączyć jego odpowiedzialność.Oskarżony bronił się, że w czasie gdy zarządzał spółką, cierpiał na depresję. W jego ocenie ze względu na zły stan zdrowia nie ponosi winy za niezłożenie wniosku o upadłość.Ta argumentacja jednak nie przekonała urzędników skarbowych. Podnieśli, że z opinii biegłych, które zostały przygotowane w innych postępowaniach, m.in. postepowaniu karnym, nie wynika, żeby były prezes był ubezwłasnowolniony bądź miał problemy z samodzielnym myśleniem, biegli nie stwierdzili również okoliczności zakłócających i ograniczających w jakikolwiek sposób tok jego prawidłowego myślenia i działania.W ocenie fiskusa sama zdiagnozowana depresja i związane z tym utrudnienia w sprawowaniu funkcji członka zarządu nie są przesłanką uwalniającą od odpowiedzialności za podatki spółki. Tłumaczyli, że w sytuacji pojawienia się przeszkód uniemożliwiających staranne wypełnianie obowiązków prezes powinien był bezzwłocznie zrezygnować z pełnionej funkcji. Tymczasem, pomimo niedyspozycji zdrowotnej prezes nie skorzystał z tego uprawnienia nawet wtedy, gdy miał nawrót choroby. Tym samym ponosi winę za niezgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki bądź niewszczęcie postępowania układowego.Stanowisko aparatu skarbowego uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, jak również racji nie przyznał mężczyźnie sąd kasacyjny. NSA nie zgodził się ze skarżącym, że fiskus w jego sprawie powinien zlecić opinie psychiatryczne i przesłuchać świadków. Biegli psychiatrzy badali stan zdrowia skarżącego w postępowaniu cywilnym i karnym. Z ich ustaleń wynika z nich, że wprawdzie były prezes cierpiał na depresję, ale nie miał zniesionej świadomości czy też ograniczonej zdolności do podejmowania działań. Lekarze uznali, że był zdolny do rozpoznania znaczenia swojego zachowania i pokierowania swoim postępowaniem. W ocenie NSA z opinii biegłych nie wynika potrzeba powoływania osobnych biegłych w postępowaniu podatkowym.Jak tłumaczył sędzia NSA, sama choroba psychiczna nie zwalnia z odpowiedzialności członka zarządu za długi podatkowe firmy, którą on zarządza. Do uwolnienia się od odpowiedzialności konieczne byłoby wykazanie, że choroba znosiła poczytalność, możliwość kierowania czynami itd.

Co istotne, w toku sprawy okazało się też, że oprócz zasiadania w zarządach dwóch firm były prezes prowadził jednoosobową działalność. Fiskus ustalił, że jego firma w tym samym okresie – mimo depresji skarżącego– odnosiła finansowe sukcesy. Wyrok jest prawomocny.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, Prawo
środa, 18 kwiecień 2018 08:48

OSZUŚCI PODSZYWAJĄ SIĘ POD ORANGE

Oszuści chcący nabrać potencjalną ofiarę wysyłają maile z domeny "@orange.pl" o tytule "pilne zamówienie" bądź "zamówienie". Treść takiej wiadomości jest krótka, bowiem oszustom chodzi o to, by ofiara pobrała załączoną fakturę. 


Przestępcy do nazwy pliku xls doklejają imię i nazwisko adresata, co sprawia, że potencjalna ofiara momentalnie otworzy załączony plik. Pobranie i otwarcie pliku może skończyć się instalacją złośliwego oprogramowania.
Orange podkreśla, że nie ma w zwyczaju wysyłać faktur z domeny "@orange.pl".

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z biurem obsługi klienta, w celu potwierdzenia otrzymanej wiadomości e-mail.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, IT, telekomunikacja, Obsługa klienta
środa, 04 kwiecień 2018 08:06

E-ZWOLNIENIA

1 LIPCA 2018 ROKU to termin wprowadzenia e-zwolnień, czyli elektroniczych zwolnień lekarkskich. 

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu zdyscyplinowanie lekarzy do przekazywania zwolnień natychmiastowo za pomocą intenetu, a nie jak dotąd w formie papierowej, którą należało dostarczyć do ZUS-u w ciągu 7 dni. Natychmiastowy dostęp do zwolnień będzie działać prewencyjnie w zakresie możliwych nadużyć.


W 2017 roku wydatki z funduszu chorobowego wyniosły około 22 mld zł, z czego 10-11 mld zł przeznaczono na zasiłki chorobowe. Około 6 mld zł pochłonęły wynagrodzenia chorobowe wypłacane przez pracodawców, co daje nam wzrost wydatków od 2009 roku. Według szacunków aż   90 proc. zwolnień jest wystawianych maksymalnie do 30 dni.

W chwili obecnej lekarze przchodzą szkolenia, zakładane są im profile na Platformie Usług Elektronicznych, niezbędne do wystawienia zwolnienia oraz krok po kroku zapoznają się z zasadami wystawiania elektronicznego zwolnienia. Dla przypomnienia w ubiegłym roku 1,8 proc. Zwolnień wystawianych było w formie elektronicznej, dziś jest to już około 14 proc.


Papierowe zwolnienia lekarskie przestaną obowiązywać 1 lipca 2018 r. Zgodnie z prawem od tego dnia lekarze będą wystawiali zwolnienia wyłącznie elektronicznie. Od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest wystawianie zwolnień w obu formach.

Dodatkowe informacje

  • Branża Administracja, Medycyna, Zdrowie, uroda
wtorek, 03 kwiecień 2018 20:00

KWIETNIOWE WAŻNE DATY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1 KWIETNIA 2018 ROKU – ZMIANA ZNAKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH1 KWIETNIA 2018 ROKU – ZMIANA ZNAKOWANIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Dodano m.in. orzepis mówiący, że nazwę "ocet" należy stosować w przypadku produktów otrzymanych z surowców pochodzenia rolniczego wyłącznie w procesie biologicznym fermentacji alkoholowej i octowej. Nazwy ocet nie można stosować w przypadku połączenia octu i kwasu octowego spożywczego.

 


3 KWIETNIA – 29 MAJA 2018 ROKU CERTYFIKACJA OGÓLNA POLSKIEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAŁOŻONA N A PRZEDSIĘBIORSTWA

Wytwórcy energii elektrycznej dysponujący jednostkami, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 mw muszą przystąpić do certyfikacji ogólnej przeprowdzanej przez Polską Sieć Elektroenergetyczną. 

 


4 KWIETNIA 2018 ROKU KONKURS "GO TO BRAND"

Konkurs wspiera promocję marek poduktowych, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Miko, małe i średnie firmy mogą otrzymać 850 tys, zł na udział w zagranicznych targach, wystawach lub konferencjach. Wnioski można składać do 8 maja 2018 roku wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoku Przedsiębiorczości.

 


DO 23 KWIETNIA 2018 ROKU MOŻNA ZŁOŻYĆ WWNIOSEK NA GRANTY NA TERENY INWESTYCYJNE

Agencja Rozwoju Pomorza zbiera wnioski na tworzenie terenów inwestycyjnych stref przemysłowych. Dofinansowanie można otrzymać dla terenów o powierzchni co najmniej 20 ha, znajdujących się w całości na terenie województwa pomorskiego, w Obszarze Metropolitarnym trójmiasta lub w gminach położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych. 

 


23 KWIETNIA 2018 ROKU –  TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI I OPŁACENIA SKŁADKI przez organizatorów turystyki i pośredników do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dodatkowe informacje

  • Branża Finanse, ekonomia, Prawo, Usługi dla firm
czwartek, 29 marzec 2018 08:10

ALIBABA I JEGO POLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

W Polsce planowane jest zbudowanie centrum logistycznego, którego założycielem miałby zostać chiński gigant sprzedaży wysyłkowej Alibaba. Centrum obsługiwałoby  m.in. Niemców i Czechów. 


Spółka Alibaba, która jest właścicielem portalu AliExpress chce w znaczący sposób zaznaczyć swoją obecność w Polsce, gdyż jak twierdzi badania pokazują, że jest realne zapotrzebowanie na tego typu produkty w naszym kraju. Spółka wspólnie z Worldwide Logistics i ATC Cargo zamierza zbudować nad Wisłą centrum logistyczne, które będzie olbrzymią inwestycją nie tylko pod względem swoich rozmiarów. 


W chwili obecnej trwają rozmowy nad szczegółami planowanego przedsięwzięcia. Wiadomo jednak, że centrum miałoby powstać w pobliżu polsko-niemieckiej granicy.

Dodatkowe informacje

  • Branża Zakupy
środa, 28 marzec 2018 14:07

NIEDZIELNY SUKCES BRANŻY E-COMMERCE

W związku z zakazem handlu w niedzielę e-sklepy zanotowały ruch o 20 procent większy niż przed tygodniem. Dwie ostatnie niedziele były najlepsze pod względem liczby i wartości transakcji w tym roku. 

Ostatnia niedziela była jedną z trzech najlepszych niedziel w tym roku pod względem obrotu e-sklepów. W drugą w tym roku niedzielę objetą zakazem handlu obrót e-sklepów wzrósł o niemal 15 procent w porównaniu do poprzedniej niedzieli, a podobnie plasuje się wzrost liczby transakcji. Najwięcej zakupów sfinalizowano wieczorem, między godziną 19.30 a 21.30. Biorąc pod uwagę wybierane metody płatności, najdynamiczniej urosły transakcje przy użyciu BLIK-a.


Wzrost punktów procentowych to nie tylko wynik nowych regulacji zakazujących handlu w niedziele. To również wynikczasu rpzedświatecznego, w którym statystycznie robimy wiecej zakupów.

Dodatkowe informacje

  • Branża Internet, e-commerce, nowe media, Obsługa klienta, Zakupy

Zapisz się do newslettera

Zapisz się i bądź na bieżąco. Atrakcyjne oferty usług i produktów. Lokalne wydarzenia, eventy, newsy!
*Podając swój email wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionego adresu na cele wysyłki wiadomości informacyjnych o promocjach, ofertach oraz aktualności na www.portalu-msp.pl

Najnowsze oferty

Grafik do współpracy

Grafik do współpracy

W związku z rozwojem poszukujemy do współpracy ZDALNEJ grafika z ciekawym portfolio.Jesteśmy małą agencją reklamową działającą w Wielkopolsce. Prosimy o przesyłanie...

Sylwetki

  • 1
  • 2
  • 3
Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło jest mamą dwójki dzieci, która perfekcyjnie łączy pracę z życiem prywatnym.

Olga Kozierowska

Olga Kozierowska

Od dziecka jest związana ze sceną. W dzieciństwie bardziej interesowała ją muzyka, obecnie występuje jako bizneswoman, dziennikarka oraz trener biznesu...

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Gotfryd - Mamy pracujące

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska i Joanna Got…

Te dwie przedsiębiorcze kobiety znają się już ponad 15 lat, a od 4 prowadzą wspólnie popularny portal. Ich celem było...